Tiistai 23.4.2019
"
Me julistamme teille ilosanoman: Minkä Jumala lupasi meidän isillemme, sen hän on täyttänyt meille, heidän lapsilleen. Hän on herättänyt Jeesuksen kuolleista. Ap. t. 13:32-33

Herran palvelijatar

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 13.3.2016 07:00 | Päivämies

KUVA: H.H.

Evankelista Luukas on tallettanut evankeliumiinsa Jeesuksen elämän varhaiset vaiheet, myös ajan ennen hänen sikiämistään Pyhästä Hengestä. 
Hänen tarkoituksensa on antaa yhtenäinen esitys Jeesuksen elämästä ystävälleen Teofilokselle, mutta samalla myös meille, aikamme Herran Jeesuksen seuraajille. Marian ilmestyspäivän raamatullisena keskushenkilönä on Jeesuksen äiti. Kuulemme hänen kutsumuksestaan.

Enkeli ilmestyy Marialle

Jumala lähetti enkeli Gabrielin Nasaretiin neitsyt Ma­rian luo. Vietävänä oli koko ihmiskunnalle suurin uutinen, joka kerran toteutuisi jouluyönä. Kauan odotettu Vapahtaja oli syntyvä. Uutinen saisi vielä hallitsijat ja koko Jerusalemin pelästyksiin (Matt. 2:1–3), kiirisi kauas paimenten viestinä jouluyönä (Luuk. 2:20) ja saarnattaisiin kaikille kansoille alkaen Jerusalemista, koko Juudeasta ja Sama­riasta maan ääriin saakka (Apt. 1:8). Nyt se julistettiin yksityisesti Marialle, nuorelle neitseelle, joka oli kihlattu puuseppä Joosefille.

Enkeli tervehti Mariaa: ”Ole tervehditty, Maria, sinä armon saanut! Herra kanssasi!” Nuori nainen hämmentyi näistä sanoista, mutta enkeli jatkoi: ”Älä pelkää, Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus.” Maria sai vielä kuulla, kuka hänen poikansa olisi: Korkeimman Poika, Daavidin valtaistuimen perijä, ikuinen Kuningas.

Marialle oli varattu merkittävä osa pelastushistoriassa: hänen poikansa olisi vaimon siemen, joka polkee rikki käärmeen pään. Esi-isille annettu lupaus täyttyisi juuri hänen kauttaan.

Jumalan tahto

Maria oli hämmästynyt ja saattoi vain ihmetellä: ”Miten se on mahdollista?” Maria ja Joosef olivat kihloissa, eikä avioelämä ollut alkanut. Enkeli kertoi, että Jumalan Poika sikiäisi Pyhästä Hengestä. Lisäksi Maria sai kuulla iäkkäästä sukulaisestaan Elisabetista, joka kantoi lasta, Johannes Kastajaa. Jumalalle on kaikki mahdollista. Hänen tahtonsa tapahtuu.

Jumalan hyvä tahto oli pelastaa ihmissuku. Tämä täyttyisi pääsiäisen tapahtumissa, johon valmistaudumme paaston aikana. Pojassaan Jeesuksessa, hänen sovintoverensä vuodatuksessa, Jumala on valmistanut voiton synnin, kuoleman ja sielunvihollisen vallasta. Jeesus syntyi langenneeseen ihmissukuun neitsyt Mariasta, eli synnittömän elämän ja otti kannettavakseen sen rangaistuksen, joka meille syntisille ihmisille kuuluu. ”Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet” (Jes. 53:5).

Lunastuksen osallisuuteen ja armon omistamiseen kutsutaan evankeliumin sanomassa. Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset kaikkialla tekisivät parannuksen (Ap. t. 17:30). Verinen evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta pyyhkii pois kaikki synnit ja liittää uskossa, toivossa ja rakkaudessa Jumalan lapsijoukkoon.

Marian esimerkki

Kutsun kuultuaan Maria säilytti uskovaisen mielen. Hänen vastauksensa oli yksinkertainen: ”Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit.” Maria päätti luottaa Jumalaan. Hänen esimerkkinsä opettaa meitä kuuliaisuuteen Jumalan tahdolle, vaikka emme elämässämme aina ymmärtäisi Jumalan johdatusta ja tyytyminen Jumalan tahtoon merkitsisi muutoksia omiin suunnitelmiimme. Kohtalomme ja kaikki vaiheemme ovat hyvän Luojan tiedossa.

Marian äidinosa oli raskas. Hän todisti Golgatan veriuhrin. Vanhan Simeonin Marialle kertoma ennustus toteutui: ”Sinun omankin sydämesi läpi on miekka käyvä” (Luuk. 2:35). Kuuliaiselle Marialle oli kuitenkin varattu huolenpito Golgatan tapahtumien jälkeenkin. Ristillä Jeesus osoitti apostoli Johannekselle tehtävän huolehtia Mariasta kuin omasta äidistään (Joh. 19:26–27). Maria sai näin vaikeinakin hetkinä luottaa Jumalan valtakunnan turvaan ja hoitoon. Kun Raamattu viimeisen kerran mainitsee Marian, todistaa Luukas hänet Jumalan lasten yhteyteen (Apt. 1:14).

Saamme pyytää Marian yksinkertaista, Jumalan hyvään tahtoon luottavaa uskoa ja yhteyttä Jumalan lapsiin. Evankeliumin sanoman saa uskoa yksinkertaisesti, ja tarvittava turva on meillekin Jumalan valtakunnassa. 

Harri Hautala

Julkaistu Päivämiehessä 9.3.2016.

Päivän evankeliumiteksti: Luuk. 1:26–38

Biblia: Mutta kuudentena kuukautena lähetettiin enkeli Gabriel Jumalalta Galilean kaupunkiin, jonka nimi oli Nasaret, neitseen tykö, joka oli kihlattu miehelle, jonka nimi oli Josef, Davidin huoneesta; ja neitseen nimi oli Maria. Ja enkeli tuli sisälle hänen tykönsä ja sanoi: terve, armoitettu! Herra on sinun kanssas: siunattu sinä vaimoin seassa! Mutta kuin hän näki hänen, hämmästyi hän hänen puheestansa ja ajatteli, millainen se tervehdys oli. Ja enkeli sanoi hänelle: älä pelkää, Maria, sillä sinä löysit armon Jumalan tykönä! Ja katso, sinä siität kohdussas ja synnytät Pojan, ja sinun pitää kutsua hänen nimensä Jeesus. Sen pitää oleman suuren ja pitää kutsuttaman Ylimmäisen Pojaksi. Ja Herra Jumala antaa hänelle Davidin hänen isänsä istuimen, ja hänen pitää Jakobin huoneen kuningas ijankaikkisesti oleman ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman. Niin sanoi Maria enkelille: kuinka tämä tulee, sillä en minä miehestä mitään tiedä? Ja enkeli vastasi ja sanoi hänelle: Pyhä Henki tulee sinun päälles ja Ylimmäisen voima varjoo sinun: sen tähden myös se pyhä, joka sinusta syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi. Ja katso, Elisabet sinun lankos siitti myös pojan vanhalla ijällänsä, ja tämä on kuudes kuukausi hänelle, joka kutsuttiin hedelmättömäksi. Sillä ei Jumalan edessä ole yhtään asiaa mahdotointa. Niin sanoi Maria: katso, Herran piika, tapahtukoon minulle sinun sanas jälkeen! Ja enkeli läksi hänen tyköänsä.

Raamattu 1992: Kun Elisabet oli kuudennella kuukaudellaan, Jumala lähetti enkeli Gabrielin Nasaretin kaupunkiin Galileaan neitsyen luo, jonka nimi oli Maria. Maria oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosefille. Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi: ”Ole tervehditty, Maria, sinä armon saanut! Herra kanssasi!” Nämä sanat saivat Marian hämmennyksiin, ja hän ihmetteli, mitä sellainen tervehdys mahtoi merkitä. Mutta enkeli jatkoi: ”Älä pelkää, Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti, hänen kuninkuudellaan ei ole loppua.” Maria kysyi enkeliltä: ”Miten se on mahdollista? Minähän olen koskematon.” Enkeli vastasi: ”Pyhä Henki tulee sinun yllesi, Korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan Pojaksi. Ja tiedä tämä: Myös sukulaisesi Elisabet kantaa poikalasta, vaikka on jo vanha. Hän on jo kuudennella kuukaudella - hän, jota on pidetty hedelmättömänä! Jumalalle ei mikään ole mahdotonta.” Silloin Maria sanoi: ”Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit.” Niin enkeli lähti hänen luotaan.

Kiiruhda katsomaan – Pääsiäinen sävelin

Pääsiäisajan virsiä, Siionin lauluja ja muuta pääsiäismusiikkia sisältävä äänite on jatkoa Joulu sävelin -äänitteen aloittamalle soitinmusiikin sarjalle. Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa käsittelevä osuus vie kuulijan keskelle Golgataa ja kristikunnan suurta surua. Äänitteen loppupuolella surumielisyys väistyy ja kuoleman voiton sanoma tuo lohtua ja iloa.

24 €

Hanna Aho
Kuvittanut Silja-Maria Wihersaari

Minne Taivaan Isä meni?

Kertomus lapsenuskosta ja ihmeellisestä varjeluksesta maailmassa, jossa ei uskota Jumalaan. Mukana on CD-äänikirja.

22 €

Toimittanut Hanna Kallunki

Hyvä että kerroit

Blogitekstejä elämästä, uskosta ja toivosta

Teksteissä avautuu ikkunoita Päivämiehen blogikirjoittajien arkeen ja ajatuksiin. Kirjoituksissa pohditaan niin keskeneräisyyttä ja katoavaisuutta kuin harrastuksen olemusta ja kasvatuksen haasteita. Kipu ja kaipaus, ilo ja toivo, elämän ihmettely saavat muotonsa sanoissa.

Toimittanut Olli Lohi

Avaa suusi, pääskysen poika

Lapin luonto oli Laestadiuksen ”yrttitarhaa”. Siellä hän viihtyi, ja siellä hän tunsi olevansa kotonaan. Hänestä kehittyi yksi aikansa parhaista Lapin kasviston tuntijoista. Laestadius maalasi saarnoissaan Lapin maisemaa ainutlaatuisella tavalla. Hän riisui teologialta kaavun ja asetti sen kasvotusten arkitodellisuuden kanssa.

20 €

Tapio Holma

Ettekö ole lukeneet? Sytykkeitä Raamatun tutkimiseen

Kirja nostaa esiin raamatunkohtia, joiden henkilökuvat tai tapahtumat antavat ajattelemisen aihetta. Monet henkilöistä ovat Raamatun suurten kertomusten sivuhahmoja, tavallisia ihmisiä, joiden kohdalle Jeesus pysähtyi, tai jotka Jumala valitsi työvälineikseen.
Pääosa kirjoituksista on julkaistu aiemmin Päivämiehen Kapsäkki-liitteessä.

19 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi