Tiistai 25.6.2019
"
Joka rakastaa rahaa, ei saa sitä kyllin, eikä se, joka rakastaa rikkautta, saa voittoa tarpeekseen. Tämäkin on turhuutta. Saarn. 5:9

Taivaan kansalaisena maan päällä

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 24.4.2016 07:00 | Päivämies

KUVA: MAARIT MÄÄTTÄ

Pääsiäisjuhla lähestyi. Oli kulunut kolme vuotta siitä, kun Jeesus kutsui Genesaretin järven kalastajia opetuslapsikseen (Matt. 4:19).
Jeesuksen julistuksen ydin oli kaikille kuulijoille sama: Aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. (Mark. 1:15.) Jeesus oli tehnyt myös paljon ihmetekoja, jotta ihmiset uskoisivat hänen olevan Jumalan Poika, odotettu Messias.

Pyhä Henki kotiopettajana

Jeesus tiesi uhraamisensa päivän lähestyvän. Hän piti opetuslapsille jäähyväispuheen, jossa kertoi tulevasta kärsimisestään, kuolemastaan ja ylösnousemisestaan. ­(Joh. 14:28–29.) Samalla hän rohkaisi heitä uskomaan ja vakuutti, että opetuslapset eivät jää yksin ja orvoiksi, vaikka hänen, Jumalan Pojan, täytyy kuolla täyttääkseen Isän tahdon.

Jeesus opetti selvästi, miten Pyhä Henki vaikuttaa vain Jumalan lasten kautta hänen valtakunnassaan (Joh. 14:16–17). Pyhää Henkeä on usein nimitetty kotiopettajaksi. Se kuvaa hyvin sen tehtävää neuvojana uskovaisen elämässä yksinäistenkin taisteluiden hetkinä.

Jumalan maja ihmisten keskellä

Koska Pyhä Henki ja elävä usko ovat erottamattomia, on Jumalan valtakunta maan päällä siellä, missä Jumalan lapset ovat hajallaan. Jeesus opetti juutalaisille: ”Jumalan valtakunta on teidän keskellänne.” (Luuk. 17:20–21.)

Oman syntisyytensä tuntevan Jumalan lapsen on usein vaikea puhua epäuskoisille lähimmäisille elämän tärkeimmästä asiasta, Jumalan valtakunnasta. Jeesus kuitenkin rohkaisi omiaan: ”Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva.” (Joh. 16:13.)

Usko on alusta loppuun Jumalan työtä. Jumala antaa voimaa uskon tunnustamiseen ja rohkeutta kehottaa epäuskoista sisälle armon valtakuntaan. Jumala voi antaa katuvalle syntiselle voiman nöyrtyä parannukseen ja tulla Jumalan lapseksi.

Uskovaiset vaeltavat maailmassa sekä taivaan että ympäröivän yhteiskunnan kansalaisina. Jumalan tahto on, että hänen omansa ovat valona pimeän maailman keskellä. Jeesus rukoili puolestamme: ”En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heitä pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta” (Joh. 17:15).

Pyhä Henki kutsuu parannukseen

Jäähyväispuheessaan Jeesus kertoi Pyhän Hengen tehtävistä: paljastaa mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio (Joh. 16:8–11). Epäusko on kaikkien syntien äiti. Jumalan valtakunnan saarna sisältääkin kehotuksen parannukseen ja kutsun Jumalan valtakuntaan. Samalla luvataan uskoa synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ihminen tulee vanhurskaaksi, Jumalalle kelpaavaksi, uskomalla, että Jumalan Poika sovitti meidän syntivelkamme kuolemallaan.

Kun ihminen saa parannuksen armon, hän saa Pyhän Hengen sydämeensä. Hänestä tulee pyhä, tästä maailmasta Jumalalle erotettu. Kristillisyyden vanha sanonta ”Saamme uskoa itsemme pahoina pyhiksi ja syntisinä vanhurskaiksi” kuvaa hyvin järjelle käsittämätöntä totuutta, jonka vain uskon kautta voimme kokea todeksi.

Jeesuksen opetus jatkuu maailmassa Pyhän Hengen työnä hänen seurakunnassaan. Armon valtakunnan asukkaille saarnataan joka päivä armosta kaikki synnit anteeksi. Kun kilvoitus päättyy, saamme siirtyä kunnian valtakuntaan, taivaan kotiin. Pyhä Henki yhdistää maan päällä kilvoittelevan seurakunnan taivaassa riemuitsevaan seurakuntaan. Toivo rakkaiden poisnukkuneiden läheistemme näkemisestä kerran taivaassa antaa meille voimaa kilvoitella kohti luvattua päämäärää. 

Kalevi Niemikorpi

Julkaistu Päivämiehessä 20.4.2016.

Päivän evankeliumiteksti: Joh. 16:5–15

Biblia: Mutta nyt minä menen sen tykö, joka minun lähetti, ja ei teistä minulta kenkään kysy: kuhunkas menet? Vaan että minä olen näitä teille puhunut, niin murhe täyttää teidän sydämenne. Kuitenkin sanon minä teille totuuden: se on teille tarpeellinen, että minä menen pois; sillä ellen minä mene pois, niin ei Lohduttaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen pois, niin minä hänen teille lähetän. Ja kuin hän tulee, niin hän nuhtelee maailmaa synnin tähden, ja vanhurskauden tähden, ja tuomion tähden. Synnin tähden tosin, ettei he usko minun päälleni; mutta vanhurskauden tähden, että minä menen Isäni tykö, ja ettette minua silleen näe; mutta tuomion tähden, että tämän maailman päämies on tuomittu. Minulla on vielä paljon sanomista, mutta ette voi nyt kantaa. Vaan kuin se tulee, totuuden Henki, hän johdattaa teitä kaikkeen totuuteen; sillä ei hän puhu itsestänsä, vaan mitä hän kuulee, sitä hän puhuu, ja tulevaisia hän teille ilmoittaa. Hän on minua kunnioittava; sillä hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Kaikki, mitä Isällä on, ne ovat minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille.

Raamattu 1992: Jeesus sanoi: ”Nyt minä menen hänen luokseen, joka on minut lähettänyt. Kukaan teistä ei kysy minulta, minne minä menen, vaan sydämenne on täynnä murhetta sen johdosta, mitä teille sanoin. Mutta minä sanon teille totuuden: teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei Puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne, ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä, hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun, vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen Isän luo ettekä te enää näe minua, ja tuomio on siinä, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan. Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. Kaikki, mikä on Isän, on myös minun. Siksi sanoin, että hän saa minulta sen, minkä hän teille ilmoittaa.”

Kiiruhda katsomaan – Pääsiäinen sävelin

Pääsiäisajan virsiä, Siionin lauluja ja muuta pääsiäismusiikkia sisältävä äänite on jatkoa Joulu sävelin -äänitteen aloittamalle soitinmusiikin sarjalle. Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa käsittelevä osuus vie kuulijan keskelle Golgataa ja kristikunnan suurta surua. Äänitteen loppupuolella surumielisyys väistyy ja kuoleman voiton sanoma tuo lohtua ja iloa.

24 €

Hanna Aho
Kuvittanut Silja-Maria Wihersaari

Minne Taivaan Isä meni?

Kertomus lapsenuskosta ja ihmeellisestä varjeluksesta maailmassa, jossa ei uskota Jumalaan. Mukana on CD-äänikirja.

22 €

Toimittanut Olli Lohi

Avaa suusi, pääskysen poika

Lapin luonto oli Laestadiuksen ”yrttitarhaa”. Siellä hän viihtyi, ja siellä hän tunsi olevansa kotonaan. Hänestä kehittyi yksi aikansa parhaista Lapin kasviston tuntijoista. Laestadius maalasi saarnoissaan Lapin maisemaa ainutlaatuisella tavalla. Hän riisui teologialta kaavun ja asetti sen kasvotusten arkitodellisuuden kanssa.

20 €

Toimittanut Hanna Kallunki

Hyvä että kerroit

Blogitekstejä elämästä, uskosta ja toivosta

Teksteissä avautuu ikkunoita Päivämiehen blogikirjoittajien arkeen ja ajatuksiin. Kirjoituksissa pohditaan niin keskeneräisyyttä ja katoavaisuutta kuin harrastuksen olemusta ja kasvatuksen haasteita. Kipu ja kaipaus, ilo ja toivo, elämän ihmettely saavat muotonsa sanoissa.

Tapio Holma

Ettekö ole lukeneet? Sytykkeitä Raamatun tutkimiseen

Kirja nostaa esiin raamatunkohtia, joiden henkilökuvat tai tapahtumat antavat ajattelemisen aihetta. Monet henkilöistä ovat Raamatun suurten kertomusten sivuhahmoja, tavallisia ihmisiä, joiden kohdalle Jeesus pysähtyi, tai jotka Jumala valitsi työvälineikseen.
Pääosa kirjoituksista on julkaistu aiemmin Päivämiehen Kapsäkki-liitteessä.

19 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi