Sunnuntai 22.9.2019
"
Nähdessään spitaaliset miehet Jeesus sanoi heille: "Menkää näyttämään itsenne papeille." Mennessään he puhdistuivat. Luuk. 17:14

Jumalan vanhurskaus – lain täyttymys

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 3.7.2016 07:00 | Päivämies
Raamattu antaa vastauksen kysymykseen, miten ihminen pääsee sisälle taivasten valtakuntaan. Joskus vastaus on epäsuora. Jeesus opettaa tämän sunnuntain evankeliumitekstissä, miten ihminen ei pääse taivasten valtakuntaan.
Miksi Jeesus näin opettaa? Jeesus tahtoo jokaisen pelastuvan ja hän käyttää näitä opetuksia varoittaakseen väärästä vanhurskaudesta. Pelastusoppi oli Jeesukselle niin tärkeää, että sen ymmärtäminen maailman alusta maailman loppuun asti oli säilytettävä samanlaisena. Uskonoppi ei ole järkeen perustuva oppi, vaan sen lähtökohta on ainoastaan Jumalan sana.

Vapaaksi lain alta 

Jeesus oli osoittanut olevansa Jumalan lähettämä pelastaja. Monet uskoivat Jeesukseen tunnustekojen tähden, mutta eivät lähteneet seuraamaan häntä. Jeesus itkee ihmisten sydänten kovuutta ja paatumusta, kun ihminen hylkää etsikonaikansa ja Jumalan sanan (Luuk. 19:41–42). 

Ihmisen sielun autuuteen auttaa vain se, että hän on uskonut loppuun asti. Vanhurskas tuomari erottaa maailman lopussa kaikki ihmiset kahteen joukkoon. Oikealla puolella olevien, pelastettujen joukon, tunnistaa siitä, että he ovat valkaisseet vaatteensa karitsan verellä. (Ilm. 7:14.)

Juutalaiset olivat kiivaita omassa uskossaan. Heidän intonsa oli aitoa, mutta sokeaa hapuilua (Room. 10:2). Jeesus otti monta kertaa yhteen juutalaisten kanssa pelastusopillisissa kysymyksissä. Jeesus ei kumonnut Jumalan lakia, vaan teki siitä entistä vaativamman.

Juutalaiset, jotka noudattivat pilkun tarkasti lakia sekä siitä johdettuja perimmäissäädöksiä, joutuivat kovan paikan eteen, kun Jeesus osoittaa myös heidän rikkoneen kymmenen käskyn lain. Jos rikkoo lain yhden vähäisimmän kohdan, on syypää koko lain rikkomiseen ja saa siitä myös aikanaan rangaistuksen.

Jumalan käskyt vaativat mahdottomia. Me emme saa Jumalan tahtoa noudattaaksemme vihastua yhtään kertaa. Vaikka onnistuisimme omasta mielestämme välttämään väärät teot, Jumala vanhurskaus vaatii täydellisyyttä myös ajatuksissa sekä hyvän tekemisessä. Jumalan käskyt eivät anna ihmiselle rauhaa, vaan tekevät hänestä rauhattoman.

Syntiin joutuneen rauhattomuus on parannuksen ensiaskel. Moni kulkee tätä vaihetta pitkäänkin ja hätä omasta sielun autuudesta kasvaa lopulta niin suureksi, että on löydettävä vastaus.

Jumalan lapset kertovat syntien ahdistamalle ihmiselle, miten itse ovat löytäneet rauhan ja anteeksiantamuksen ilon. Vastaus perustuu uskoon. Syntiin joutunutta rohkaistaan Jumalan sanalla uskomaan kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jos hän uskoo, hän vapautuu synneistä maan päällä ja taivaassa.

Armo ohjaa elämää

Uhraaminen oli juutalaisten jumalanpalveluksen odotettu huipennus. Uhrin toimittajan piti tehdä uhraaminen tarkkojen säädösten mukaan (Hebr. 9:10). Vanhan liiton säädökset väistyivät uuden liiton tieltä, mutta lakia ei kumottu. Jeesus täytti lain kaikki vaatimukset ja osoitti, mistä ihminen voi löytää lain vaatiman puhtauden. 

Pyhä Henki pyhittää uskovaisten sydämet armolla ja rakkaudella. Jumalan työtovereina meidät on kutsuttu toteuttamaan oikeaa jumalanpalvelusta ja antamaan Jumalalle mieluinen uhri, kiitos ja kunnia. Armo ohjaa elämää aina oikeaan suuntaan ja Jumalalle mieluisiin tekoihin. Teoilla ei ole sijaa pelastusopissa.

Pyhän Hengen korkein tehtävä on julistaa maanpäällä Jeesuksen käskyn mukaan evankeliumia. Parhainkin puhe ilman Pyhän Hengen lahjaa ja Jumalan rakkautta on sanahelinää (1. Kor. 13:1). Jumalan valtakunta löytyy sieltä, missä evankeliumi puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein jaetaan (Ausburgin tunnustus).

Jaakko Sääskilahti

Julkaistu Päivämiehessä 29.6.2016


Evankeliumiteksti 1  Matt. 5:20–30

Biblia
Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa enempi kuin kirjanoppineiden ja Pharisealaisten, niin ette tule taivaan valtakuntaan. Te kuulitte mitä sanottu oli vanhoille: ei sinun pidä tappaman; mutta jokainen, joka tappaa, hänen pitää tuomioon vikapää oleman. Mutta minä sanon teille: että jokainen, joka tyhmästi vihastuu veljellensä, hänen pitää tuomioon vikapää oleman; mutta jokainen, joka sanoo veljellensä: rakas, hänen pitää neuvon alle vikapää oleman; mutta jokainen, joka sanoo: sinä tyhmä, hänen pitää helvetin tuleen vikapää oleman. Sentähden, jos sinä uhraat lahjas alttarille, ja siellä muistat, että veljelläs on jotakin sinua vastaan: Niin jätä sinne lahjas alttarin eteen, ja mene ensin sopimaan veljes kanssa, ja tule sitte lahjas uhraamaan. Sovi nopiasti riitaveljes kanssa, koskas vielä hänen kanssansa tiellä olet, ettei riitaveljes anna sinua joskus tuomarille, ja tuomari antaa sinun palvelialle, ja sinä heitetään torniin. Totisesti sanon minä sinulle: et sinä suinkaan pääse sieltä ulos, siihenasti kuin sinä maksat viimeisen rovon. Te kuulitte sanotuksi vanhoille: ei sinun pidä huorin tekemän. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo vaimon päälle himoitaksensa häntä, hän teki jo huorin hänen kanssansa sydämessänsä. Jos oikia silmäs pahentaa sinun, niin puhkaise se ulos, ja heitä pois tyköäs; sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäs hukutetaan, kuin että koko ruumis pitäis heitettämän helvettiin. Ja jos oikia kätes pahentaa sinun, niin hakkaa se poikki, ja heitä pois tyköäs! Sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäs hukutetaan, kuin että koko ruumis pitäis helvettiin heitettämän.

Raamattu 1992
Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Teille on opetettu tämä isille annettu käsky: ’Älä tapa.’ Se, joka tappaa, on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen: ’Senkin hölmö’, on ansainnut Suuren neuvoston tuomion, ja se, joka sanoo: ’Sinä hullu’, on ansainnut helvetin tulen. Jos siis olet viemässä uhrilahjaasi alttarille ja siinä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Mene sitten vasta antamaan lahjasi. Tarjoa vastapuolellesi sovintoa jo silloin, kun vielä olet hänen kanssaan matkalla oikeuteen. Muuten hän saattaa luovuttaa sinut tuomarille ja tuomari vartijalle, ja niin sinut teljetään vankilaan. Usko minua: sieltä sinä et pääse, ennen kuin olet maksanut kaiken viimeistä kolikkoa myöten. Teille on opetettu tämä käsky: ’Älä tee aviorikosta.’ Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden osan ruumiistasi, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin. Ja jos oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden jäsenen, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin.
 

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi