Sunnuntai 20.10.2019
"
"Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi." Matt. 22:37-39

Etsikkoaikana Jumala etsii meitä

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 31.7.2016 07:00 | Päivämies
Ensimmäinen näkymä uuteen paikkaan saavuttaessa on usein odotettu.
Kun pyhiinvaeltajat saapuivat Jerusalemiin vaikkapa pääsiäisjuhlille ja näkivät sen temppelin ensimmäisen kerran, he puhkesivat yleensä ylistyslauluun. Mutta kun Jeesus kaupunkiin tullessaan näki sen, hän puhkesi itkuun. Kaupungin ja temppelin kauneus ja arvo eivät saaneetkaan hänessä aikaan kiitoslaulua.

Jeesus näki jotakin, mikä oli toisten silmiltä kätketty. Hän itki sen vuoksi, että kaupunki ja sen asukkaat olivat hänelle rakkaita, mutta nämä eivät ymmärtäneet omaa parastaan eivätkä sitä, missä heidän turvansa on. Jeesus näki tuon hänelle rakkaan kaupungin tuhoutuvan, koska tämä ei tajunnut etsikkoaikaansa.

Etsikkoaika on rajallinen

Etsikkoaika on puhtaasti raamatullinen termi. Sitä ei kovin paljon käytetä sellaisessa arkikielessä, joka ei käsittele uskonnollisia asioita. Sen voisi alkukielen perusteella kääntää myös etsinnäksi, etsintäajaksi. Tosin maallisessakin merkityksessä sitä saatetaan käyttää kuvaamaan jotakin erityistä aikaa, joka pitäisi osata hyödyntää. Esimerkiksi urheilussa saatetaan sanoa, että ylivoimalla pelaavalla joukkueella on etsikkoaika. Aika on rajallinen, ja tilaisuus menee nopeasti ohi. Pitäisi toimia oikein ja tehokkaasti.

Etsikkoajan hengellisessäkin merkityksessä aika on rajallinen ja erityinen. Ihmisellä ei jatkuvasti ole etsikkoaika. Hengellisesti kyse ei kuitenkaan ole siitä, mitä ihminen tekee. Me voimme vain olla Jumalan työn kohteita ja vastaanottajia.  Oma viisautemme tai kykymme tehdä oikea ratkaisu ei ohjaa meitä Jumalan yhteyteen, vaan etsikkoaikana Jumala etsii meitä. Hän puhuttelee ja vetää puoleensa hänestä eroon joutunutta ihmistä monin tavoin.

Jumala kutsuu valtakuntaansa

Jerusalemilaiset eivät ymmärtäneet, että Jumala lähestyi heitä Herrassa Jeesuksessa. Jeesus julisti Jumalan valtakunnan läsnäoloa ja evankeliumin ilosanomaa. Etsikkoaika onkin ihmisellä juuri silloin, kun Jumala valtakuntansa välityksellä lähestyy häntä. Kun Jumalan valtakunta on lähellä, on mahdollisuus tehdä parannus ja uskoa evankeliumi, ilosanoma syntisten Vapahtajasta. Tämän kutsun jerusalemilaiset hylkäsivät, ja Jeesuksen ennustama tuho kohtasi kaupunkia vuonna 70, jolloin roomalaiset tuhosivat sen.

Etsikkoajan hylkäämiseen liittyi Jerusalemissa myös se, että temppelin jumalanpalvelukseen liittyvä uhrieläinten kauppa oli tullut häiritseväksi. Temppelin esipiha oli kauppapaikka. Jeesus sanoi voimakkaasti: rukouksen huoneesta oli tullut rosvojen luola. Siksi hän puhdisti sen ajamalla pois ne, joiden toimet hämärsivät temppelin tarkoitusta.

Erityisen murheellista Jeesukselle oli se, että temppeli, jonka olisi pitänyt olla johdattamassa ihmisiä Jumalan yhteyteen, oli joutunut harhaan. Itse jumalanpalvelus oli kuitenkin oikea. Jeesus ei kumonnut Vanhan testamentin uhrijumalanpalvelusta, vaan hänessä täyttyivät vanhan liiton ennustukset; myös uhrijumalanpalvelus viittasi hänen ainutkertaiseen uhriinsa.

Missä on turvasi?

Ylipapit, lainopettajat ja muut kansanjohtajat eivät hyväksyneet Jeesuksen opetusta ja halusivat vaientaa sen. He pyrkivät turvaamaan oman asemansa ja pitämään suhteet kunnossa roomalaisiin vallanpitäjiin. He myös pelkäsivät kansaa. Tänäkin päivänä Jeesus ajaa pois väärän rauhan kauppiaat valtakuntansa sanoman tieltä. Tuota sanomaa ei voi uskoa, ellei sydän nöyrry parannukseen ja hylkää eksyttäviä ja vääriä käsityksiä.

Kunpa sinäkin tänä päivänä ymmärtäisit, missä turvasi on! Näin elämän Herra sanoo meillekin tänään. Hän neuvoo meitä käyttämään oikein etsikkoaikamme. Syntimme ja väärät tekomme erottavat meidät Jumalasta. Jeesus itkee kohtaloamme, jos me torjumme hänet ja jäämme syntiemme valtaan. Tänäkin aikana voimme ottaa hänet vastaan Jumalan valtakunnan sanomassa, kun saamme kuulla sen ja uskoa omat syntimme anteeksi hänen nimessään ja veressään.

Ilkka Lehto

Julkaistu Päivämiehessä 27.7.2016

Evankeliumiteksti: Luuk. 19:41–48

Biblia 
Ja kuin hän lähemmä tuli, katsoi hän kaupungin päälle, itki häntä, ja sanoi: jos sinäkin tietäisit, niin sinä ajattelisit tosin tällä sinun ajallas, mitä sinun rauhaas sopis. Mutta nyt ovat ne kätketyt sinun silmäis edestä. Sillä ne päivät pitää tuleman sinun ylitses, että sinun vihollises skantsaavat sinun, ja ympäri piirittävät sinun, ja ahdistavat sinun joka kulmalta. Ja maahan tasoittavat sinun ja sinun lapses, jotka sinussa ovat, ja ei jätä sinussa kiveä kiven päälle; ettet etsikkos aikaa tuntenut. Ja hän meni sisälle templiin, rupesi ajamaan siitä ulos ostajia ja myyjiä, sanoen heille: kirjoitettu on: minun huoneeni on rukoushuone; mutta te olette sen tehneet ryövärien luolaksi. Ja hän opetti joka päivä templissä, mutta pappein päämiehet ja kirjanoppineet ja kansan vanhimmat etsivät häntä surmataksensa, ja ei tietäneet, mitä heidän piti tekemän; sillä kaikki kansa riippui hänessä, ja kuulivat häntä.

Raamattu 1992
Kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, hän puhkesi itkuun sen tähden ja sanoi: ”Kunpa sinäkin tänä päivänä ymmärtäisit, missä turvasi on! Mutta nyt se on sinun silmiltäsi kätketty. Vielä tulet näkemään ajan, jolloin viholliset rakentavat ympärillesi vallin, saartavat sinut ja käyvät kimppuusi joka puolelta. He murskaavat maan tasalle sinut ja sinun asukkaasi. Sinuun ei jätetä kiveä kiven päälle, koska et tajunnut etsikkoaikaasi.” Jeesus meni temppeliin ja alkoi ajaa ulos niitä, jotka siellä kävivät kauppaa. Hän sanoi heille: ”On kirjoitettu: ’Minun huoneeni on oleva rukouksen huone.’ Mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan.” Hän opetti sitten joka päivä temppelissä. Ylipapit, lainopettajat ja muut kansan johtomiehet miettivät, miten raivaisivat hänet pois tieltä. He eivät kuitenkaan keksineet, mitä tehdä, sillä koko kansa oli jatkuvasti Jeesuksen ympärillä kuuntelemassa häntä.
 

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi