Sunnuntai 16.6.2019
"
Jeesus sanoi: "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa, mikä on syntynyt Hengestä, on henkeä." Joh. 3:5-6

Kuurot kuulevat, mykän kieli laulaa riemuaan

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 10.8.2016 07:45 | Päivämies
Jeesus oli tehnyt monia ihmetekoja, ja hänen maineensa oli kantautunut laajalle.
Jeesus oli ollut poissa kotiseudultaan. Jotkut olivat jo odottaneet, että hän, suuri parantaja, palaisi. Tuskin Jeesus oli ehtinyt palata Galileaan, kun hänen luokseen jo tuotiin mies, joka ei kuullut mitään eikä pystynyt puhumaan.

Jeesus oli vaeltanut kotikaupungistaan kymmeniä kilometrejä luoteeseen Välimeren rannalla sijainneen kaupun-gin, Tyroksen seudulle. Matkakumppaneista ei kerrota mitään, ja tekstistä voikin päätellä Jeesuksen kulkeneen yksin. Tyroksesta lähdettyään hän oli suunnannut vielä pohjoisemmas Sidoniin, ennen kuin oli jatkanut kulkuaan Dekapoliin alueen kautta Gennesaretin itäpuolelle lähelle kotiseutuaan. Matkan pituudesta voidaan päätellä, että se oli kestänyt päiväkausia, ehkä viikkojakin.

Jeesus ja hänen ihmetekonsa tunnettiin

Ihmiset olivat nähneet monia tunnustekoja, joilla Jeesus kirkasti Jumalan suuruutta. Liekö niillä seuduilla ollut ketään, joka ei olisi kuullut useista hänen osoittamistaan ihmeistä? Ihmeet koskettivat hyvin monien lähipiiriäkin.

Markuksen evankeliumin alkupuolella kerrotaan, kuinka Jeesuksen maine levisi kaikkialle Galileaan jo sen johdosta, että opettaessaan Kapernaumin synagogassa hän vapautti miehen saastaisen hengen vallasta käskemällä tuon hengen lähteä miehestä.

Tämän jälkeen hän paransi Pietarin anopin, spitaalia sairastaneen miehen ja halvaantuneen, tyynnytti myrskyn, herätti kuolleista nuoren tytön sekä ruokki 5 000 miestä ja näiden perheet. Hänen maineensa parantajana kantautui kaikkialle, ja missä ihmiset vain hänet näkivätkään, he levittivät joka puolelle sanaa hänen tulostaan. Jeesuksen luo tuotiin eri tavoin sairaita pyytäen, että nämä saisivat edes koskettaa hänen viittansa tupsua. Jeesus paransi heidät kaikki.

Jeesuksesta puhuttiin kaikkialla ihmetekojen lisäksi myös sen vuoksi, että hän kulkiessaan opetti ennenkokemattomalla tavalla ja kohtikäyvästi, mitä Jumala tahtoo ja mitä ennen kirjoitetussa Jumalan sanassa tarkoitetaan. Monet olivat saaneet syntinsä anteeksi ja päässeet synnin ja kuoleman vallasta Jumalan valtakuntaan kokien koko elämänsä muuttuneen.

Kuuro ja puhekyvytön paranee

Tekstissä kerrotaan, kuinka Jeesus vei luokseen tuodun puhekyvyttömän ja kuuron miehen erilleen väkijoukosta ja paransi hänet. Tällä kertaa hän ei parantanut miestä vain sanomalla hänen tulleen terveeksi tai koskettamalla häntä. Sellainenkin olisi varmasti riittänyt.

Jeesus asetti sormensa miehen korviin, sylkäisi ja kosketti miehen kieltä. Katsottuaan ensin taivasta kohden Jeesus sanoi äidinkielellään arameaksi: ”Effata” (aukene).

Mies sai kuulonsa ja kykeni heti puhumaan selkeästi. Jos aikuiselle miehelle asennetaan vaikkapa sisäkorvaistute, jonka avulla alkaa kuulla ensimmäistä kertaa ääniä, avautuu kyllä uusi maailma, josta ei aiemmin ole voinut olla mitään käsitystä. Mutta edessä on äänteiden ja puhekielen vähittäinen opettelu. Kestää oma aikansa, ennen kuin puhe on selkeää. Tuo mies ei tarvinnut sellaista kielenkehitystä, hän ymmärsi heti kuulemansa ja osasi puhua selkeästi.

Sairauden paraneminen oli suuri ihme, ja muutos sairastaneen ja läheistenkin elämään oli yhtä käänteentekevä kuin se olisi vieläkin. Sen johdosta syntyi niin suuri ilo, että vaikka itse Parantaja kielsi ihmisiä kertomasta tästä ihmeteosta kenellekään, läsnä olleet eivät malttaneet olla kertomatta. Mitä enemmän hän kielsi, sen enemmän sana levisi.

Paikalla olleet olivat joko häneen uskovia tai sitten muutoin myötämielisiä Jeesusta kohtaan, ja antoivat hänestä keskustellessaan tunnustuksen, joka toi varmasti monille heille mieleen tutun Jesaja-profeetan kirjan (35:5–6) kohdan: ”Kuu-rot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan.”

Toisaalla Jeesus kertoo (Luuk. 5:24), että hän parantaa sai-raita vain siksi, että tuo kaikille tiettäväksi hänellä olevan vallan antaa syntejä anteeksi. Tämän vallan Jeesus on jättänyt omilleen, ja hänen nimissään saarnattuna on yhä mahdollista saada kokea ihmeparantumistakin suurempi ihme: saada hänen nimessään ja sovintoveressään kaikki synnit anteeksi.

Olli Pohjonen
Julkaistu Päivämiehessä 10.8.2016

Biblia
Ja taas kuin hän läksi Tyron ja Sidonin maan ääristä, tuli hän Galilean meren tykö, kymmenen kaupungin maan äärten keskitse. Ja he toivat hänen tykönsä kuuron, joka myös mykkä oli, ja he rukoilivat häntä panemaan kätensä hänen päällensä, ja hän otti hänen erinänsä kansasta ja pisti sormensa hänen korviinsa, sylki ja rupesi hänen kieleensä, ja katsahtain taivaaseen huokasi, ja sanoi hänelle; ephphata, se on: aukene. Ja kohta aukenivat hänen korvansa, ja hänen kielensä side pääsi vallallensa ja puhui selkiästi. Ja hän haasti heidät kellenkään sanomasta. Mutta jota enemmän hän haasti, sitä enemmin he ilmoittivat. Ja he suuresti hämmästyivät, sanoen: hyvästi hän kaikki teki: kuurot hän tekee kuulemaan ja mykät puhumaan.

Raamattu 1992
Jeesus lähti sitten taas Tyroksen seudulta ja tuli Sidonin ja Dekapoliin alueen kautta Galileanjärvelle. Siellä hänen luokseen tuotiin kuuro mies, joka ei pystynyt kunnolla puhumaan, ja häntä pyydettiin panemaan kätensä miehen päälle.  Jeesus otti hänet erilleen väkijoukosta, pani sormensa hänen korviinsa, sylkäisi ja kosketti hänen kieltään. Sitten hän katsahti taivaalle, huokasi ja sanoi kuurolle: ”Effata.” Se merkitsee: aukene. Silloin miehen korvat aukenivat ja hänen kielensä vapautui, niin että hän puhui selkeästi. Jeesus kielsi ihmisiä kertomasta tästä kenellekään, mutta mitä enemmän hän heitä kielsi, sitä enemmän he levittivät siitä tietoa. Kaikki olivat ylen määrin hämmästyksissään ja sanoivat: ”Hyvin hän on kaiken tehnyt. Kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan.”

Tapio Holma

Ettekö ole lukeneet? Sytykkeitä Raamatun tutkimiseen

Kirja nostaa esiin raamatunkohtia, joiden henkilökuvat tai tapahtumat antavat ajattelemisen aihetta. Monet henkilöistä ovat Raamatun suurten kertomusten sivuhahmoja, tavallisia ihmisiä, joiden kohdalle Jeesus pysähtyi, tai jotka Jumala valitsi työvälineikseen.
Pääosa kirjoituksista on julkaistu aiemmin Päivämiehen Kapsäkki-liitteessä.

19 €

Toimittanut Hanna Kallunki

Hyvä että kerroit

Blogitekstejä elämästä, uskosta ja toivosta

Teksteissä avautuu ikkunoita Päivämiehen blogikirjoittajien arkeen ja ajatuksiin. Kirjoituksissa pohditaan niin keskeneräisyyttä ja katoavaisuutta kuin harrastuksen olemusta ja kasvatuksen haasteita. Kipu ja kaipaus, ilo ja toivo, elämän ihmettely saavat muotonsa sanoissa.

Toimittanut Olli Lohi

Avaa suusi, pääskysen poika

Lapin luonto oli Laestadiuksen ”yrttitarhaa”. Siellä hän viihtyi, ja siellä hän tunsi olevansa kotonaan. Hänestä kehittyi yksi aikansa parhaista Lapin kasviston tuntijoista. Laestadius maalasi saarnoissaan Lapin maisemaa ainutlaatuisella tavalla. Hän riisui teologialta kaavun ja asetti sen kasvotusten arkitodellisuuden kanssa.

20 €

Kiiruhda katsomaan – Pääsiäinen sävelin

Pääsiäisajan virsiä, Siionin lauluja ja muuta pääsiäismusiikkia sisältävä äänite on jatkoa Joulu sävelin -äänitteen aloittamalle soitinmusiikin sarjalle. Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa käsittelevä osuus vie kuulijan keskelle Golgataa ja kristikunnan suurta surua. Äänitteen loppupuolella surumielisyys väistyy ja kuoleman voiton sanoma tuo lohtua ja iloa.

24 €

Hanna Aho
Kuvittanut Silja-Maria Wihersaari

Minne Taivaan Isä meni?

Kertomus lapsenuskosta ja ihmeellisestä varjeluksesta maailmassa, jossa ei uskota Jumalaan. Mukana on CD-äänikirja.

22 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi