Torstai 25.4.2019
"
Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille." Mark. 16:15

Kaivolta elävän veden lähteeksi

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 15.1.2017 07:00 | Päivämies
Jeesus oli matkalla Juudeasta Galileaan. Hän kulki lyhintä reittiä Samarian maakunnan halki.
Hurskaimmat juutalaiset kiersivät Samarian ollessaan matkalla Jerusalemiin. Nämä kaksi ihmisryhmää, juutalaiset ja samarialaiset, eivät olleet tavallisesti tekemisissä keskenään. Juutalaiset pitivät samarialaisia alempiarvoisena sekakansana. Samarialaiset poikkesivat myös uskonnollisesti valtaväestöstä. He pitivät Raamattunaan vain viittä Mooseksen kirjaa ja heillä oli ollut oma temppeli Garisiminvuorella. Jeesuksen aikaan tuo temppeli oli jo tuhoutunut, mutta sen paikalla rukoiltiin yhä.

Jeesus ei erotellut ihmisiä. Hän ei väistänyt niitä, joita toiset halveksivat. Matkallaan Samarian halki hän kohtasi kaivolla samarialaisen naisen. Nainen yllättyi kohtaamisesta: juutalainen mies puhui hänelle. Ihmisryhmien välisen kuilun syvyys näkyy tässä hätkähdyttävästi. Jos toista ihmistä ei voi kohdata eikä hänelle voi puhua, hän on kuin ilmaa.

Kun Jeesus kohtasi naisen, hän osoitti, ettei tämä ole arvoton. Samarialainen nainen oli yhtä arvokas kuin hän, juutalainen mies. Meidänkin tulee kohdata kaikki ihmiset Jumalan luomina, itsemme kanssa samanarvoisina.

Kohtaamisen arvo

Kohtaamisesta syntyi keskustelu, jonka tuloksena naisen elämä muuttui täysin. Tuo keskustelu eteni ja syveni. Jeesus oli janoissaan keskipäivän kuumimmalla hetkellä ja hän pyysi naiselta juotavaa. Vedestä keskustelu siirtyi elävään veteen ja Messiaaseen. Jeesus lupasi naiselle elävää vettä, joka sammuttaa janon pysyvästi ja antaa ikuisen elämän.

Nainen ei ymmärtänyt Jeesuksen puhetta hengelliseksi, vaan ajatteli Jeesuksen puhuvan tavallisesta vedestä. Ihmisen ymmärrys ei tavoita hengellisiä asioita. Järki riittää ymmärtämään vain ajallisen elämän tarpeita. Jeesuksella on kuitenkin annettavana enemmän.

Synti paljastuu

Kun Jeesus kertoi naiselle tuntevansa tämän elämän, nainen sanoi Jeesuksen olevan profeetta. Hän tunnisti, että mies ei ole ihan kuka tahansa, vaan uskonnollisten asioiden tuntija. Naisen elämästä paljastui vääriä asioita. Hänellä oli ollut viisi miestä, ja nyt hän eli jonkinlaisessa avosuhteessa kuudennen miehen kanssa. Inhimillisesti ajatellen nainen eli synnissä, hyvin kaukana Jumalasta. Voiko tällainen ihminen päästä vapaaksi synneistään ja päästä uskomaan Messiaaseen? Kun naisen syntinen elämä paljastui, hän ei yrittänyt peitellä sitä. Hän näki sydämensä tilan.

Messias tuo Jumalan yhteyteen

Keskustelu siirtyi juutalaisten ja samarialaisten uskonnolliseen kiistaan oikeasta jumalanpalveluspaikasta. Jeesus osoitti, ettei ratkaisevaa ole oikean rukouspaikan tunteminen vaan Jumalan tunteminen. Nainen sanoi tietävänsä, että Messias tulee ja johdattaa totuuteen, oikeaan tietoon Jumalasta. Jeesus paljasti naiselle: Minä se olen. Tässä Messias on, keskustelemassa kanssasi. Nainen uskoi Jeesukseen ja kutsui kaupungin asukkaatkin kuulemaan häntä. Jeesus jäi kaupunkiin kahdeksi päiväksi, ja monet muutkin uskoivat häneen.

Elävän veden voima

Elävä vesi synnyttää elämää. Jeesuksen lupaus on voimassa tänäänkin. Kun evankeliumin vesi saa synnyttää uskon, häneen uskovasta tulee elävän veden lähde. Lähde on aivan kuin astia. Astia ei tuota vettä, vesi tulee siihen muualta. Herra Jeesus on itse tuo evankeliumin vesi. Hänen sovitustyönsä parantaa kaikesta synnistä. Siitä autuuden lähteestä profeettakin kehotti ilolla ammentamaan vettä (Jes. 12:3). Elävä vesi sammuttaa ikuisen elämän janon. 

Ilkka Lehto
Julkaistu Päivämiehessä 11.1.2017.

Evankeliumiteksti Joh. 4:5–26

Biblia
Niin hän tuli Samarian kaupunkiin, joka kutsuttiin Sikar, lähes sitä maakartanoa, jonka Jakob oli pojallensa Josephille antanut. Niin siellä oli Jakobin lähde. Kuin Jesus matkasta oli väsynyt, istui hän lähteen päälle, ja se oli liki kuudetta hetkeä.

Niin tuli yksi Samarian vaimo vettä ammentamaan, ja Jesus sanoi hänelle: anna minun juodakseni. Sillä hänen opetuslapsensa olivat menneet kaupunkiin ruokaa ostamaan. Sanoi Samarian vaimo hänelle: kuinka sinä minulta juoda anot, joka olet Juudalainen, ja minä olen Samarialainen? Sillä ei Juudalaiset pidä yhtään kanssakäymistä Samarialaisten kanssa.

Jesus vastasi ja sanoi hänelle: jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: anna minun juodakseni! Niin sinä anoisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Sanoi vaimo hänelle: Herra, eipä sinulla ole, milläs ammennat, ja lähde on syvä: mistä siis sinulla on elävää vettä? Oletkos sinä suurempi kuin meidän isämme Jakob, joka meille tämän kaivon antoi? Ja hän joi itse siitä, ja hänen lapsensa, ja hänen karjansa. Jesus vastasi ja sanoi hänelle: jokainen, joka juo tästä vedestä, hän janoo jälleen; mutta joka siitä vedestä juo, jonka minä hänelle annan, ei hän janoo ijankaikkisesti; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kuohuu ijankaikkiseen elämään. Sanoi vaimo hänelle: Herra, anna minulle sitä vettä, et­ten minä janoaisi enkä tarvitsisi tulla tänne ammentamaan.

Jesus sanoi hänelle: mene, kutsu miehes, ja tule tänne. Vaimo vastasi ja sanoi hänelle: ei minulla ole miestä. Sanoi Jesus hänelle: oikein sinä sanoit: ei minulla ole miestä. Sillä viisi miestä on sinulla ollut, ja se joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehes. Sen sinä oikein sanoit. Vaimo sanoi hänelle: Herra, minä näen, että sinä olet propheta. Meidän isämme ovat tällä vuorella kumartaneet ja rukoilleet, ja te sanotte: Jerusalemissa on se sia, jossa pitää rukoiltaman. Jesus sanoi hänelle: vaimo, usko minua: se aika tulee, ettette tällä vuorella eikä Jerusalemissa Isää rukoile. Ette tiedä, mitä te rukoilette, mutta me tiedämme, mitä me rukoilemme; sillä autuus on Juudalaisista. Mutta hetki tulee, ja jo nyt on, että totiset rukoiliat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä Isä tahtoo myös senkaltaisia, jotka häntä rukoilevat. Jumala on Henki, ja jotka häntä rukoilevat, niiden pitää hengessä ja totuudessa häntä rukoileman.

Vaimo sanoi hänelle: minä tiedän, että Messias on tuleva, joka kutsutaan Kristus: kuin hän tulee, niin hän ilmoittaa meille kaikki. Jesus sanoi hänelle: minä olen se, joka sinun kanssas puhun.


Raamattu 1992
Matkallaan Jeesus tuli Sykar-nimiseen Samarian kaupunkiin. Sen lähellä oli maa-alue, jonka Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille, ja siellä oli Jaakobin kaivo. Matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle. Oli keskipäivä, noin kuudes tunti.

Eräs samarialainen nainen tuli noutamaan vettä, ja Jeesus sanoi hänelle: ”Anna minun juoda astiastasi.” Opetuslapset olivat menneet kaupunkiin ostamaan ruokaa. Samarialaisnainen sanoi: ”Sinähän olet juutalainen, kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta?” Juutalaiset eivät näet ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa.

Jeesus sanoi naiselle: ”Jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut, ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä.” Nainen sanoi: ”Herra, eihän sinulla edes ole astiaa, ja kaivo on syvä. Mistä sinä lähdevettä ottaisit? Et kai sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, jolta olemme saaneet tämän kaivon? Hän joi itse tämän kaivon vettä, ja sitä joivat hänen poikansa ja hänen karjansakin.” Jeesus vastasi hänelle: ”Joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano, mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.” Nainen sanoi: ”Herra, anna minulle sitä vettä. Silloin minun ei enää tule jano eikä minun tarvitse käydä täällä veden haussa.”

Jeesus sanoi hänelle: ”Mene hakemaan miehesikin tänne.” ”Ei minulla ole miestä”, nainen vastasi. Jeesus sanoi: ”Totta puhuit: ei sinulla ole miestä. Viisi miestä sinulla on ollut, ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Siinä puhuit totta.” Nainen sanoi: ”Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartaneet ja rukoilleet Jumalaa tällä vuorella, kun taas te väitätte, että oikea paikka rukoilla on Jerusalemissa.” Jeesus vastasi: ”Usko minua, nainen: tulee aika, jolloin ette rukoile Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sellaista, mitä ette tunne, mutta me kumarramme häntä, jonka tunnemme, sillä pelastaja nousee juutalaisten keskuudesta. Tulee aika – ja se on jo nyt – jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita Isä tahtoo. Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa.”

Nainen sanoi: ”Minä tiedän kyllä, että Messias tulee.” – Messias tarkoittaa Kristusta. – ”Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken.” Jeesus sanoi: ”Minä se olen, minä, joka tässä puhun kanssasi.”

Hanna Aho
Kuvittanut Silja-Maria Wihersaari

Minne Taivaan Isä meni?

Kertomus lapsenuskosta ja ihmeellisestä varjeluksesta maailmassa, jossa ei uskota Jumalaan. Mukana on CD-äänikirja.

22 €

Kiiruhda katsomaan – Pääsiäinen sävelin

Pääsiäisajan virsiä, Siionin lauluja ja muuta pääsiäismusiikkia sisältävä äänite on jatkoa Joulu sävelin -äänitteen aloittamalle soitinmusiikin sarjalle. Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa käsittelevä osuus vie kuulijan keskelle Golgataa ja kristikunnan suurta surua. Äänitteen loppupuolella surumielisyys väistyy ja kuoleman voiton sanoma tuo lohtua ja iloa.

24 €

Tapio Holma

Ettekö ole lukeneet? Sytykkeitä Raamatun tutkimiseen

Kirja nostaa esiin raamatunkohtia, joiden henkilökuvat tai tapahtumat antavat ajattelemisen aihetta. Monet henkilöistä ovat Raamatun suurten kertomusten sivuhahmoja, tavallisia ihmisiä, joiden kohdalle Jeesus pysähtyi, tai jotka Jumala valitsi työvälineikseen.
Pääosa kirjoituksista on julkaistu aiemmin Päivämiehen Kapsäkki-liitteessä.

19 €

Toimittanut Hanna Kallunki

Hyvä että kerroit

Blogitekstejä elämästä, uskosta ja toivosta

Teksteissä avautuu ikkunoita Päivämiehen blogikirjoittajien arkeen ja ajatuksiin. Kirjoituksissa pohditaan niin keskeneräisyyttä ja katoavaisuutta kuin harrastuksen olemusta ja kasvatuksen haasteita. Kipu ja kaipaus, ilo ja toivo, elämän ihmettely saavat muotonsa sanoissa.

Toimittanut Olli Lohi

Avaa suusi, pääskysen poika

Lapin luonto oli Laestadiuksen ”yrttitarhaa”. Siellä hän viihtyi, ja siellä hän tunsi olevansa kotonaan. Hänestä kehittyi yksi aikansa parhaista Lapin kasviston tuntijoista. Laestadius maalasi saarnoissaan Lapin maisemaa ainutlaatuisella tavalla. Hän riisui teologialta kaavun ja asetti sen kasvotusten arkitodellisuuden kanssa.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi