Keskiviikko 18.9.2019
"
Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. 1 Joh. 4:7

Uskovaisena maailmassa

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 7.5.2017 07:00 | Päivämies


Ennen vangitsemistaan Jeesus kääntyi rukouksessa Isänsä puoleen. Jäähyväisrukouksessaan Jeesus puhuu tehtävästään maailmassa ja rukoilee opetuslastensa ja seuraajiensa puolesta.
Jeesus ilmaisi Jumalan voiman ja kirkkauden maailman keskellä, jotta ihmiset uskoisivat Jumalan lähettäneen hänet. Jeesus ilmoitti maailmassa Jumalan sanan, evankeliumin. Kaikki, jotka vastaanottivat Jeesuksen sanoman, saivat uudestisyntyä Jumalan lapsiksi. Maailman pimeyden lapsesta tulee uskomisen hetkellä valon lapsi Jumalan valtakuntaan (Kol. 1:12–14).

Jumalan valtakunnan asukkaat saavat olla turvassa Jeesuksen nimen alla. Muuta nimeä ei ole taivaan alle annettu, joka pelastaisi (Ap. t. 4:12). Meidänkin päivinämme evankeliumia syntien anteeksiantamuksesta julistetaan Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Sana vaikuttaa heissä, jotka evankeliumin ottavat vastaan (1. Tess. 2:13).

Maailmassa, ei maailmasta

Vaikka uskovaisen todellinen koti on taivaassa, on osanamme elää meille määrätty elinaika tässä maailmassa. Elämme Jumalan sanan viitoittamalla kaidalla elämän tiellä. Elämä tässä ajassa on lyhyt, ja odotamme parempaa, taivaallista isänmaata ennen uskoneiden tavoin (Hepr. 11:16). Erilaisten koettelemusten uuvuttamina tunnemme erityistä taivasikävää. Kaipaisimme päästä uskosta näkemiseen.

Maailman epäluulo ja viha voivat kohdata uskovaista silloin, kun emme vaella tämän maailman menon mukaisesti. Kun usko on elämän kallein asia, ei halua pahentaa omaatuntoa tai rikkoa uskovaisten välistä rakkautta (Gal. 5:24–26). Synnistä varoittaminen saattaa kuulostaa uskosta osattoman mielestä tuomitsemiselta. Kuitenkin synnistä varoittaminen kuuluu Jumalan valtakunnan vartiomiehille (Hes. 33:7–9).

Kuljemme kaitaa tietä

Joskus voi kuulla väitettävän elävää kristillisyyttä ihmisopiksi ja armoneuvoja perinnäissäännöiksi, mutta näiden ajatusten takana on kääntymätön sydän. Inhimillinen ihminen mieluummin rakentaisi hengellisyytensä ilman parannusta omien mielipiteidensä varaan ja eläisi oman lihansa tahdolle kuuliaisena, jonka seurauksena Hengen luoma uusi elämä näyttää vieraalta (Ef. 4:17–24). Raamattu kehottaa meitä kulkemaan kaitaa tietä asuessamme muukalaisina vieraassa maailmassa. Kristityn elämä voi olla puhuttelevaa epäuskoisille. (1. Piet. 2:11–12.)

Jumalan lapsina olemme kaksiosaisia. Vaikka olemme sanan voimassa uudestisyntyneet Jumalan lapsiksi, meissä elää synti, joka houkuttaa luopumaan lapsen osasta. Kun uskonkilvoitus vie joskus kuivan erämaan kautta, voi matkan ja tien ulkopuolella näkyä houkuttelevia keitaita. Ne ovat kangastuksia, jotka lupaavat aisteille ja tiedonjanolle sellaista tyydytystä, joka on taivaan tien kulkijalle vahingollista. (ks. 1. Moos. 3:6.)

Taivaallinen esirukoilija

Jumala vahvisti Jeesuksen lunastustyön herättämällä hänet kuolleista. Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen usein neljänkymmenen päivän ajan ja puhui heille Jumalan valtakunnasta (Ap. t. 1:3). Tämän jälkeen Isä Jumala otti hänet taivaaseen. On lohdullista, että meillä on Isän tykönä esirukoilijana Jeesus, jonka kautta meillä on pääsy Jumalan yhteyteen (Hepr. 7:25).

Jeesukselle ei jää vieraaksi meidän heikkoutemme, sillä hän on kulkenut ihmisen tien tämän maailman keskellä kaikkine koettelemuksineen (Hepr. 4:15). Herran Jeesuksen nimen kautta saamme päivittäin lähestyä Jumalaa omana rakkaana taivaallisena Isänämme.

Jumala ei ole lapsilleen ankara tuomari, vaan hän näkee heidät oman rakkaan Poikansa pyhän veren puhdistamassa ja valkaisemassa vanhurskauden vaatteessa. Evankeliumin uskojat ”on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta” (1. Kor. 6:11). Kannattaa vielä uskoa. 

Harri Hautala
Julkaistu Päivämiehessä 3.5.2017

Kuvituskuva: H.H.

Biblia
En minä silleen ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykös. Pyhä Isä! Kätke niitä, jotka sinä minulle annoit, sinun nimes tähden, että he olisivat yksi niin kuin mekin! Kuin minä olin heidän kanssansa maailmassa, niin minä kätkin heitä sinun nimessäs: ne, jotkas minulle annoit, kätkin minä, ja ei niistä kenkään kadonnut, vaan se kadotuksen lapsi, että Raamattu täytettäisiin.

Mutta nyt minä tulen sinun tykös ja puhun näitä maailmassa, että heissä olis minun iloni täydellinen. Minä annoin heille sinun sanas, ja maailma vihasi heitä; sillä ei he ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole. En minä rukoile, ettäs heitä ottaisit pois maailmasta, vaan ettäs heitä pahasta varjelisit. Ei he ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole. Pyhitä heitä totuudessas! Sinun puhees on totuus.

Raamattu 1992
Minä en enää ole maailmassa, mutta he jäävät maailmaan, kun tulen luoksesi. Pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun olin heidän kanssaan, suojelin heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut. Minä varjelin heidät, eikä yksikään heistä joutunut hukkaan, paitsi se, jonka täytyi joutua kadotukseen, jotta kirjoitus kävisi toteen.

Nyt minä tulen sinun luoksesi. Puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi heidät. Minä olen ilmoittanut heille sanasi, ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. He eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. Pyhitä heidät totuudellasi. Sinun sanasi on totuus.

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi