Tiistai 17.9.2019
"
Sinulle, ihminen, on ilmoitettu, mikä on hyvää. Vain tätä Herra sinulta odottaa: tee sitä mikä on oikein, osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvoen, Jumalaasi kuunnellen. Miika 6:8

Jeesus ei jättänyt omiaan orvoiksi

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 4.6.2017 06:00 | Päivämies
Uskovaisten ihmisten kertomukset voivat auttaa näkemään Jumalan johdatuksen vaikeissa elämänvaiheissa.
Vanhemman menettäminen voi tuntua lapselle ylitsepääsemättömältä esteeltä; kukaan ei voi korvata isää tai äitiä. Heidän läsnäolonsa tuo kotiin perusturvan ja luottamuksen tulevaisuuteen.

Jeesuksen ja opetuslasten läheinen suhde särkyi, kun Jeesus meni takaisin Isän luo. Lähtöhetki tuotti tuskaa hänen seuraajilleen. He jäivät eronikävään ja tunsivat Jumalan lasten hätää maailman keskellä. Onneksi Jeesus tiesi opetuslastensa uskon heikkouden ja jätti Pyhän Hengen lohduttamaan eronikävässä.

Jeesus oli tehnyt julkisen toimintansa aikana selväksi, miten Jumalan lapset ovat hengessään köyhiä. Pyhän Hengen tehtävänä on synnyttää usko sekä vahvistaa uskomaan. Se myös auttaa erottamaan oikean väärästä.

Taivaallinen esirukoilija

Jeesuksen puhetta kuunnelleet opetuslapset tunsivat maailman keskellä vierautta ja muukalaisuutta. Jeesus toivoi omilleen varjelusta ja sitä, ”ettei uskonne koetuksissa sortuisi” (Joh. 16:1).

Jeesuksen puheessa oli myös hänen ja hänen Isänsä välistä vuoropuhelua. Hän pyysi kaikkivaltiaalta Isältään apua seuraajiensa uskontaisteluihin.

Välimiehenä Jeesus on myös tämän ajan uskovaisten asianajaja ja taivaallinen esirukoilija. Miten usein unohdammekaan, että puolestamme rukoillaan!

Jeesuksen rukous ei jäänyt tyhjäksi puheeksi, vaan hän lupasi omilleen Pyhän Hengen. Lupaus on kauaskantoinen, sillä ”Henki on kanssanne ikuisesti” (Joh. 14:16). Jumalan kolminainen persoona tulee täydeksi Pyhän Hengen avulla. Jeesus puhuttelee Pyhää Henkeä erityisenä ja itsenäisenä, ”te tunnette hänet” (Joh. 14:7).

Otatko armon vastaan?

Jeesus käytti harvoin sanaa jos. Hän puhui yleensä selkeästi, suoraan ja ilman turhia täytesanoja. Evankeliumitekstin yhtey-dessä jos-sanan jälkeen tulee kaksi sanaa: rakkaus ja käskyt.

Monet psalmit puhuvat käskyistä ja Jumalan liitosta. Psalmit ennustivat myös Messiaan tulon. Jumalan pyhä tahto oli kirjoitettu käskyihin, ja Jeesus tuli täyttämään lain. Syntiin taipuvainen ihminen ei koskaan saavuta käskyjen kautta pelastusta, mutta uskon lakia noudattamalla meille avautuu Jumalan rakkauden tie. (Room. 3:20–22, Room. 8:1–2.) 

Jumala ei pakota ketään uskomaan. Jokainen ihminen voi etsikonaikana joko vastaanottaa Jumalan armon tai hylätä sen. Erään virren säkeistöt päättyvät jokainen samalla tavalla: ”kaikki loppuu aikanaan, armonsa ei milloinkaan” (Vk. 270).

Jeesuksen maanpäällisen julistustoiminnan aika loppui, mutta sanoman eteenpäin vieminen jatkuu yhä. Jumala oli lähettänyt Poikansa maailmaan (Joh. 8:28), ja tuon ensimmäisen vaiheen jälkeen Isän luota tuli toinen puolustaja, Pyhä Henki. Jeesuksen työ maan päällä jatkuu Pyhän Hengen työnä hänen seurakunnassaan.

Rakkaus kestää

Voiko ihminen rakastaa omasta tahdostaan Jumalaa? Jeesus toisti puheessaan sanaa rakastaa. Rakkaudella on kohde ja syy.

Jeesuksen parantamilla ihmisillä oli rakkautta parantajaa kohtaan, mutta vasta sen jälkeen, kun tämä oli sanonut ja tehnyt heille hyvää. Ihminen oli ensin Jumalan rakkauden kohde, ja sen jälkeen rakkaus oli molemminpuolista.

Ihmisen rakkaudentunnustukset ilmenivät vilpittömänä uskona Jeesukseen ja haluna liittyä hänen seuraajiensa joukkoon. Rakkauden ylistys (1. Kor. 13) kuvaa rakkautta suurimpana lahjana, jopa uskoa suurempana. Rakkaus kestää kaiken ja uskoo kaiken. Jumalan rakkaus on ainutlaatuista.

Evankeliumi parantaa synnistä

Jeesuksen läsnäolo ei jäänyt vain sanojen varaan, sillä hän vakuutti: ”Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä” (Joh. 15:4). Valta julistaa Jeesuksen nimessä sovituksen sanaa perustuu Raamattuun.

Kun uskovainen ihminen Pyhän Hengen pappina julistaa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä, silloin taivaassa iloitaan syntisen parantumisesta. Jumalan valtakunta on uskon ja evankeliumin varaan rakentuva valtakunta. Kannattaa uskoa Jumalan valtakunta omaksi.

Jaakko Sääskilahti
Julkaistu Päivämiehessä 31.5.2017 

Joh. 14:15–21

Biblia
Jos te rakastatte minua, niin pitäkäät minun käskyni. Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Lohduttajan, että hän teidän kanssanne olis ijankaikkisesti: Totuuden Hengen, jota ei maailma taida ottaa vastaan, sillä ei he näe häntä, eikä tunne häntä: mutta te tunnette hänen, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan minä tulen teidän tykönne. Vielä on vähän aikaa, ja ei maailma silleen minua näe, mutta te näette minun; sillä minä elän, ja te myös elätte. Sinä päivänä pitää teidän ymmärtämän, että minä olen Isässä, ja te minussa ja minä teissä. Jolla minun käskyni ovat ja ne kätkee, se rakastaa minua: mutta joka minua rakastaa, hän rakastetaan minun Isältäni, ja minä tahdon häntä rakastaa, ja ilmoitan itseni hänelle.

Raamattu 1992
Jeesus sanoi: ”Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on Totuuden Henki. Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Vielä vähän aikaa, eikä maailma enää näe minua, mutta te näette, sillä minä elän ja tekin tulette elämään. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Ja minun Isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua, ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni.”


 

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi