Perjantai 15.11.2019
"
Jumala on kaupunkinsa keskellä, kaupunki ei järky. Hän auttaa sitä, kun aamu valkenee. Ps. 46:6

”Mene, äläkä tee enää syntiä”

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 9.7.2017 06:00 | Päivämies


"Joka on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven".
Oli vielä varhainen aamu, kun Jeesus meni Jerusalemin temppeliin. Hänen luokseen tuli heti suuri joukko ihmisiä.

Varmasti ainakin osa tähän joukkoon kuuluneista oli jo joinakin edeltäneinä päivinä ollut paikalla temppelissä lehtimajanjuhlien aikaan, kun Jeesus oli opettanut siellä. Todennäköisesti osa heistä oli tietoisia ärtymyksestä, jota ”Galilean profeetan” opetus ja sen vetoaminen ihmisiin herätti fariseuksissa ja hallitusmiehissä.

Vaikka jotkut uskoivatkin Jeesuksen olevan Messias, fariseukset eivät uskoneet, vaan halusivat vangita ja tuomita hänet. Sen toteuttamiseen he tietoisesti etsivät syytä.

Sellainen tarjoutui yllättävällä tavalla. Tuona varhaisen aamun hetkenä, jolloin Jeesus taas opetti väkijoukkoa temppelissä, fariseuksille toimitettiin aviorikkomuksesta tavattu nainen.

Fariseusten kysymys Jeesukselle

Voitonvarmoina fariseukset taluttivat varmasti hyvin peloissaan olleen naisen Jeesuksen eteen ja tiedustelivat hänen mielipidettään Mooseksen lain mukaisen kivitystuomion täytäntöönpanosta.

Jeesuksen opetusten armollisuudesta oli lain ehdottomuutta korostaneille lainopettajille ja fariseuksille muodostunut sellainen käsitys, että Jeesus vähättelisi lakia ja suosisi syntiä. He arvioivat Jeesuksen torjuvan Mooseksen lain ja saavansa siitä syyn Jeesuksen pidättämiseen.

Jeesuksen erilainen tuomio

Ensin Jeesus ei vastannut tuojille mitään, kirjoitti vain maahan jotakin. Vasta kun fariseukset tiukemmin vaativat vastausta, hän antoi mykistävän vastauksensa: ”Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven.” Kukaan ei heittänyt, vaan kaikki vähitellen poistuivat paikalta.

Vain kiinni otettu nainen jäi kummissaan Jeesuksen luo. Jeesus totesi naiselle, ettei tuomitse tätä niin kuin eivät muutkaan tuominneet. Sen sijaan hän päästi naisen lähtemään saatesanoin: ”Mene, äläkä tee enää syntiä.”

Virheellinen käsitys Jeesuksen suhtautumisesta syntiin ei ole aivan vierasta meidänkään päivinämme. Jotkut katsovat tämän raamatunkohdan sallivan tietoista synnin tekemistä, koska Jeesus ei tuominnut naista, vaan suorastaan esti fariseustenkin tuomitsemisen. Kuitenkin Jeesuksen toiminta ja opetus tässä yhteydessä todistavat, että hän ei vähätellyt syntiä, puhumattakaan, että olisi kannustanut tekemään sitä.

Kivittää vai ei?

Teksti auttaa ymmärtämään omavanhurskauden ja armosta uskomisen välistä eroa. Omavanhurskaat juutalaiset eivät mitenkään voineet ymmärtää, etteikö rikkomuksesta seuraisi heti tuomio ja rangaistus. He varmaan olivat kokeneet, kuinka kurinalaista pinnistelyä vaati yrittää täyttää kaikki lain ja perinnäissääntöjen kirjaimelliset vaatimukset. Näissä onnistuessaan he uskoivat ansaitsevansa itselleen autuuden.

Jos joku tavattiin tekemästä syntiä, hänen katsottiin ansainneen tuomionsa. Sen vuoksi kiinni otettu nainen oli tilanteessa vain toimenpiteiden kohde: oli ratkaistava, pitääkö hänet kivittää vai ei. Kukaan ei ollut kiinnostunut, katuiko hän ja pyysikö anteeksi.

Lain tuomiosta armotuomioon

Jeesus ei kumonnut lain tuomiota. Hän oikeastaan sanoi, että juutalaisetkin olisivat voineet laittaa tuomion täytäntöön, jos vain olisi löytynyt joku synnitön heittämään ensimmäisen kiven. Koska muita synnittömiä ei ole koskaan ollut, Jeesus on ainoa, joka voi panna täytäntöön tuomion.

Jeesuksen menettely korostaa myös lain tuomion kohdistumista jokaiseen ihmiseen: kaikki ovat pyhän lain rikkoneet ja siten ansainneet tuomion, ei pelkästään avionrikkoja. Hänen tuomionsa on armotuomio: todetaan syylliseksi, mutta rangaistusta ei langeteta.

Siitä alkaa armosta uskominen. Syntien anteeksiantamuksen vapauttavan tuomion saatesanat ”Älä tee enää syntiä” tekevät meistä kaikista ansiottomia, omalta puoleltamme kelvottomia. Samalla ne kutsuvat jäämään Vapahtajan helmoihin Jumalan valtakuntaan. Kaikkia armosta osattomia koskee kutsu: tehkää parannus ja uskokaa syntien anteeksiantamuksen evankeliumi, niin siirrytte lain tuomion alta elämään armosta.

Olli Pohjonen
Julkaistu Päivämiehessä 5.7.2017

Kuvituskuva: Annika Myllylahti

Evankeliumiteksti Joh. 8:2–11

Biblia
Ja tuli varhain huomeneltain jälleen templiin ja kaikki kansa tuli hänen tykönsä, ja hän istui ja opetti heitä.

Mutta kirjanoppineet ja Pharisealaiset toivat vaimon hänen tykönsä huoruudesta otetun kiinni. Ja kuin he olivat sen hänen eteensä asettaneet, sanoivat he hänelle: Mestari, tämä vaimo on löydetty itse työssä, kuin hän teki huorin. Mutta Mooses on laissa meitä käskenyt, että senkaltaiset kivillä surmattaisiin. Mitäs sinä sanot? Mutta sen he sanoivat, kiusaten häntä, kantaaksensa hänen päällensä.

Mutta Jeesus kumarsi ja kirjoitti sormellansa maahan. Mutta kuin he seisoivat kysymyksensä päälle, ojensi hän itsensä ja sanoi heille: joka teistä on synnitön, se heittäkään ensin häntä kivellä. Ja hän kumarsi taas ja kirjoitti maahan. Kuin he tämän kuulivat ja olivat omaltatunnoltansa voitetut, läksivät he ulos yksittäin, ruveten vanhimmista, viimeisiin asti; ja Jeesus jäi yksinänsä, ja vaimo seisoi siinä. Mutta kuin Jeesus ojensi itsensä, ja ei nähnyt ketään paitsi vaimoa, sanoi hän hänelle: vaimo, kussa ovat sinun päällekantajas? Onko sinua kenkään tuominnut? Hän sanoi: Herra, ei kenkään. Niin Jeesus sanoi: en minä myös sinua tuomitse: mene, ja älä silleen syntiä tee.

Raamattu 1992
Varhain aamulla hän tuli taas temppeliin. Hänen luokseen kerääntyi ihmisiä suurin joukoin, ja hän istuutui ja opetti heitä.

Kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta. He asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat: "Opettaja, tämä nainen on avionrikkoja, hänet tavattiin itse teossa. Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot?" He puhuivat näin pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen sitten aiheen syyttää häntä.

Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi: "Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven." Hän kumartui taas ja kirjoitti maahan. Jeesuksen sanat kuultuaan he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisinä. Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi: "Nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua?" "Ei, herra", nainen vastasi. Jeesus sanoi: "En tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä.”

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi