Tiistai 19.2.2019
"
Sillä minä olen Herra, minun tekoni maan päällä ovat uskollisuuden, oikeuden ja vanhurskauden tekoja. Niitä minä tahdon myös teiltä, sanoo Herra. Jer. 9:23

Kuka on ihmisen Poika?

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 16.7.2017 06:00 | Päivämies


Tuhannet ihmiset näkivät aikoinaan Jeesuksen ja kuulivat ja kuuntelivat hänen julistustaan. Pieni joukko uskoi hänen sanomaansa, mutta suurimmalle osalle kansaa hän jäi tuntemattomaksi ja etäiseksi. 
Jeesus vieraili ihmisten kodeissa, puhui suurille kansainjoukoille vuorella ja veneestä Genesaretinjärven rannalla. Martan, Marian ja Lasaruksen kodissa Jeesus oli tuttu vieras. Hän kävi myös kahdenkeskisiä keskusteluja.

Fariseuksen kotona hän puhutteli kutsujen isäntää, Simonia. Nikodemos tuli hänen luokseen yöllä. Jeesus sai häneltä tunnustuksen: ”Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja, ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan” (Joh. 3:2).

Tunnustuksestaan huolimatta Nikodemos ei ymmärtänyt Jeesuksen puhetta eikä kyennyt näkemään hänessä Jumalan Poikaa, maailman ja hänenkin syntiensä sovittajaa. Puhetta kuunneltuaan hän kysyi: ”Miten tämä kaikki on mahdollista?” (Joh. 3:1–9.)

Elävän Jumalan Poika

Apostolien päivän evankeliumissa Jeesus keskustelee läheisten opetuslastensa kanssa. ”Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat?” (Matt. 16:13–19.) Opetuslapset olivat kuulleet kansan keskuudessa liikkuessaan arveluja ja ihmettelyä, kuka Jeesus mahtaa olla. Näitä vastauksia he nyt kertoivat.

Jotkut olivat kuulleet, että hän olisi joku profeetoista: Elia, Jeremia tai ehkä Johannes Kastaja. Keskustelu jatkui, ja Jeesus esitti lyhyen ja ytimekkään kysymyksen opetuslapsilleen: ”Entä te, kuka minä teidän mielestänne olen?”

Pietari oli usein nopea liikkeissään ja puheissaan. Hän vastasi ensimmäisenä. ”Sinä olet Messias, elävän Jumalan Poika.” Jeesus ei sano Pietarin olevan vastauksessaan ainoastaan oikeassa, vaan antaa tunnustuksen Pietarille. ”Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika. Tätä ei ole sinulle ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun Isäni, joka on taivaissa.” (Matt. 16:16–17.) 

Tässä tulee esille ero Pietarin ja Nikodemoksen tunnustuksen välillä. Nikodemoksella ei ollut Isän Henkeä, joka olisi kyennyt näkemään Jeesuksessa Messiaan, Vapahtajan, Jumalan Pojan.  Pietarin Jeesuksesta antama tunnustus on kuin kallio, niin vahva, että ”sen päälle minä rakennan seurakuntani. Sitä eivät tuonelan portit voita.” (Matt. 16:18.)

Sanan alku, perusta

Monissa kirkoissa on vielä tänäkin päivänä veistoksena avainnippua kädessään pitävä mies. Sillä halutaan muistuttaa, että Jeesus jätti valtakuntansa avaimet seuraajilleen maan päälle. Kristus lupasi olla, asua ja vaeltaa omiensa kanssa ”kaikkina päivinä maailman loppuun asti” (Matt. 28:20).

”Opetuslapset lähtivät matkaan ja saarnasivat kaikkialla. Herra toimi heidän kanssaan ja vahvisti sanan tunnusmerkeillä” (Mark. 16:20). Apostolien tehtävänä oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille. Työ jatkuu vieläkin, ja sanoma tulee julistaa kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. (Ilm. 14:6, Mark.13:10.)

Näistä tapahtumista on kulunut lähes kaksi vuosituhatta. Uskomme, että lupauksensa mukaisesti Jumalan Poika asuu edelleen valtakunnassaan, omiensa keskellä. Jumalan valtakunta on vahva, ”sitä eivät tuonelan portit voita” (Matt. 16:18).

J.L. Runeberg kirjoittaa kauniisti tämän valtakunnan sanoman voimasta: ”Polvesta polveen matkallaan se samaa voimaa kantaa. Ei raukene se milloinkaan, vaan aina rauhaa antaa. Ei siitä mitään katoa muun kaiken hajotessa. On sanan alku, perusta Luojassa ikuisessa” (Vk. 183:3).

Jouni Lesonen
Julkaistu Päivämiehessä 5.7.2017

Kuvituskuva: Matias Haaraniemi. Suurpoikaleiri vuonna 2013.

Evankeliumiteksti Matt. 16:13–19

Biblia
Mutta kuin Jesus tuli Kesarean maan ääriin, joka kutsutaan Philippuksen, kysyi hän opetuslapsiltansa ja sanoi: kenenkä sanovat ihmiset minun, Ihmisen Pojan, olevan? Niin he sanoivat: monikahdat Johannes Kastajan; mutta muutamat Eliaan; muutamat taas Jeremiaan, taikka jonkun prophetaista. Sanoi hän heille: mutta kenenkä te sanotte minun olevan? Vastasi Simon Pietari ja sanoi: sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika.

Ja Jesus vastaten sanoi hänelle: autuas olet sinä, Simon Jonan poika! sillä ei liha eikä veri ilmoittanut sitä sinulle, vaan Isäni, joka on taivaissa. Mutta minä myös sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tämän kallion päälle tahdon minä rakentaa minun seurakuntani, ja helvetin portit ei pidä häntä voittaman. Ja minä annan sinulle taivaan valtakunnan avaimet: ja mitä sinä maan päällä sidot, pitää sidotun oleman taivaissa, ja mitä sinä päästät maan päällä, sen pitää oleman päästetyn taivaissa.

Raamattu 1992
Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: "Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat?" He vastasivat: "Toisten mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista." "Entä te?" kysyi Jeesus. "Kuka minä teidän mielestänne olen?" Simon Pietari vastasi: "Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika."

Jeesus sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle: Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu."

Toim. Anna Karjula

Elämänpolulla 18 – Usko ja mieli

Usko ja mieli avaa mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä uskon näkökulmasta. Tekstit etsivät vaikeastakin tilanteesta tietä eteenpäin. Joskus paranemisen siemen on kylvetty pieneen hetkeen. Joskus sairauden kanssa on vain opeteltava elämään.

18 €

Taina Pyysaari
Kuvittanut Liisa Seppänen

Pinja ja Paulus

Pinja ja Paulus ovat kaksoset, ja Iisa on heidän hyvä ystävänsä. Siionin keväästä tutut kaverukset keksivät monenlaista puuhaa sisällä ja ulkona. Kuvakirja on mukavaa luettavaa ja katseltavaa niin alle kouluikäisille lapsille kuin pikkukoululaisillekin.

18 €

Väinö Havas

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1953. Äänikirja on tehty vuonna 1997 julkaistun uudistetun painoksen pohjalta ja sisältää 43 alkuperäisteokseen kuulunutta kertomusta. Havaksen lämminhenkisissä ja kielellisesti rikkaissa kertomuksissa korostuu kodin, uskonnon ja vapaan isänmaan arvo.

20 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka

JAKSANKO LUOTTAA? -ÄÄNIKIRJA

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?  
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi