Kuka on ihmisen Poika?

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 16.7.2017 06:00 | Päivämies


Tuhannet ihmiset näkivät aikoinaan Jeesuksen ja kuulivat ja kuuntelivat hänen julistustaan. Pieni joukko uskoi hänen sanomaansa, mutta suurimmalle osalle kansaa hän jäi tuntemattomaksi ja etäiseksi. 
Jeesus vieraili ihmisten kodeissa, puhui suurille kansainjoukoille vuorella ja veneestä Genesaretinjärven rannalla. Martan, Marian ja Lasaruksen kodissa Jeesus oli tuttu vieras. Hän kävi myös kahdenkeskisiä keskusteluja.

Fariseuksen kotona hän puhutteli kutsujen isäntää, Simonia. Nikodemos tuli hänen luokseen yöllä. Jeesus sai häneltä tunnustuksen: ”Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja, ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan” (Joh. 3:2).

Tunnustuksestaan huolimatta Nikodemos ei ymmärtänyt Jeesuksen puhetta eikä kyennyt näkemään hänessä Jumalan Poikaa, maailman ja hänenkin syntiensä sovittajaa. Puhetta kuunneltuaan hän kysyi: ”Miten tämä kaikki on mahdollista?” (Joh. 3:1–9.)

Elävän Jumalan Poika

Apostolien päivän evankeliumissa Jeesus keskustelee läheisten opetuslastensa kanssa. ”Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat?” (Matt. 16:13–19.) Opetuslapset olivat kuulleet kansan keskuudessa liikkuessaan arveluja ja ihmettelyä, kuka Jeesus mahtaa olla. Näitä vastauksia he nyt kertoivat.

Jotkut olivat kuulleet, että hän olisi joku profeetoista: Elia, Jeremia tai ehkä Johannes Kastaja. Keskustelu jatkui, ja Jeesus esitti lyhyen ja ytimekkään kysymyksen opetuslapsilleen: ”Entä te, kuka minä teidän mielestänne olen?”

Pietari oli usein nopea liikkeissään ja puheissaan. Hän vastasi ensimmäisenä. ”Sinä olet Messias, elävän Jumalan Poika.” Jeesus ei sano Pietarin olevan vastauksessaan ainoastaan oikeassa, vaan antaa tunnustuksen Pietarille. ”Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika. Tätä ei ole sinulle ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun Isäni, joka on taivaissa.” (Matt. 16:16–17.) 

Tässä tulee esille ero Pietarin ja Nikodemoksen tunnustuksen välillä. Nikodemoksella ei ollut Isän Henkeä, joka olisi kyennyt näkemään Jeesuksessa Messiaan, Vapahtajan, Jumalan Pojan.  Pietarin Jeesuksesta antama tunnustus on kuin kallio, niin vahva, että ”sen päälle minä rakennan seurakuntani. Sitä eivät tuonelan portit voita.” (Matt. 16:18.)

Sanan alku, perusta

Monissa kirkoissa on vielä tänäkin päivänä veistoksena avainnippua kädessään pitävä mies. Sillä halutaan muistuttaa, että Jeesus jätti valtakuntansa avaimet seuraajilleen maan päälle. Kristus lupasi olla, asua ja vaeltaa omiensa kanssa ”kaikkina päivinä maailman loppuun asti” (Matt. 28:20).

”Opetuslapset lähtivät matkaan ja saarnasivat kaikkialla. Herra toimi heidän kanssaan ja vahvisti sanan tunnusmerkeillä” (Mark. 16:20). Apostolien tehtävänä oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille. Työ jatkuu vieläkin, ja sanoma tulee julistaa kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. (Ilm. 14:6, Mark.13:10.)

Näistä tapahtumista on kulunut lähes kaksi vuosituhatta. Uskomme, että lupauksensa mukaisesti Jumalan Poika asuu edelleen valtakunnassaan, omiensa keskellä. Jumalan valtakunta on vahva, ”sitä eivät tuonelan portit voita” (Matt. 16:18).

J.L. Runeberg kirjoittaa kauniisti tämän valtakunnan sanoman voimasta: ”Polvesta polveen matkallaan se samaa voimaa kantaa. Ei raukene se milloinkaan, vaan aina rauhaa antaa. Ei siitä mitään katoa muun kaiken hajotessa. On sanan alku, perusta Luojassa ikuisessa” (Vk. 183:3).

Jouni Lesonen
Julkaistu Päivämiehessä 5.7.2017

Kuvituskuva: Matias Haaraniemi. Suurpoikaleiri vuonna 2013.

Evankeliumiteksti Matt. 16:13–19

Biblia
Mutta kuin Jesus tuli Kesarean maan ääriin, joka kutsutaan Philippuksen, kysyi hän opetuslapsiltansa ja sanoi: kenenkä sanovat ihmiset minun, Ihmisen Pojan, olevan? Niin he sanoivat: monikahdat Johannes Kastajan; mutta muutamat Eliaan; muutamat taas Jeremiaan, taikka jonkun prophetaista. Sanoi hän heille: mutta kenenkä te sanotte minun olevan? Vastasi Simon Pietari ja sanoi: sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika.

Ja Jesus vastaten sanoi hänelle: autuas olet sinä, Simon Jonan poika! sillä ei liha eikä veri ilmoittanut sitä sinulle, vaan Isäni, joka on taivaissa. Mutta minä myös sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tämän kallion päälle tahdon minä rakentaa minun seurakuntani, ja helvetin portit ei pidä häntä voittaman. Ja minä annan sinulle taivaan valtakunnan avaimet: ja mitä sinä maan päällä sidot, pitää sidotun oleman taivaissa, ja mitä sinä päästät maan päällä, sen pitää oleman päästetyn taivaissa.

Raamattu 1992
Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: "Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat?" He vastasivat: "Toisten mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista." "Entä te?" kysyi Jeesus. "Kuka minä teidän mielestänne olen?" Simon Pietari vastasi: "Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika."

Jeesus sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle: Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu."

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi