Keskiviikko 18.9.2019
"
Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. 1 Joh. 4:7

Jumala on lähellä

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 30.7.2017 06:00 | Päivämies


Joskus kaipaamme elämäämme kokemuksia Jumalan kosketuksesta. Epäilystemme keskelle pyydämme Jumalalta vahvistusta uskollemme ja kenties merkkiä hänen olemassaolostaan.
Monet ovat kohdanneet Jumalan kesän suurissa seuroissa. Jumala lähestyy meitä sanassaan, sakramenteissaan ja pyhiensä yhteydessä, seurakunnassaan.

Jumalan kohtaaminen voi olla todellinen vau-kokemus. Sellainen kokemus koskettaa ihmistä ja hänen sisintään kokonaisvaltaisesti ja tunnetasolla. Siinä hetkessä elämä tuntuu merkitykselliseltä ja kaikki mahdolliselta. Kirkastusvuorella Pietari näki Jeesuksen jumalallisuuden ja kirkkauden ja sanoitti kokemuksensa: "On hyvä, että me olemme täällä."

Jumalan kohtaamisen pelko

Ihmeellisestä kokemuksesta huolimatta – tai juuri siksi – Pietari oli peloissaan. Jumalallinen näky hämmensi häntä ja muita paikalla olleita opetuslapsia, Jaakobia ja Johannesta. Sillä hetkellä he eivät nähneet Jeesusta nasaretilaisena kirvesmiehenä, vaan Jumalan kirkkauden ruumiillistumana. Samalla heille ilmestyivät Mooses ja Elia – kaksi pyhien kirjoitusten merkittävää henkilöä. Myös Mooses ja Elia olivat olleet peloissaan kohdatessaan Jumalan.

Mooses sai olla Jumalan kanssa tekemisissä useita kertoja elämänsä aikana. Hän kiipesi vuorelle opetuslasten tavoin kohtaamaan Jumalan. Moosekselle ja kansalle Jumala näyttäytyi salamoivassa pilvessä. Se oli pelottavaa. (2. Moos. 19:16–20.)

Myös Elialla oli vuorikokemus Jumalan kanssa. Kohtaamista edelsivät myrsky, maanjäristys ja tulenlieskat, mutta niissä Jumala ei ollut. Kuului hiljaista huminaa, ja Elia tiesi Jumalan tulleen hänen luokseen. (1. Kun. 19:11–13.)

Ihminen saattaa pelästyä Jumalan kirkkautta, sillä se tuo esille hänen syntisyytensä (Joh. 3:19–20). Jumala on kuitenkin lähestynyt ihmistä vähemmän pelottavalla tavalla: Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa.

Opetuslapset näkivät arjessaan Jeesuksen todellisena ihmisenä. Vain silloin tällöin Jeesus näytti jumalallista voimaansa. Heprealaiskirjeen mukaan Jeesus ymmärtää meitä ihmisiä oman inhimillisyytensä vuoksi, ja häneen turvautuen uskovat voivat astua pelotta Jumalan eteen (Hepr. 4:15–16).

Tuntui miltä tuntui, näytti miltä näytti

Jumala on koko ajan läsnä. Hän näyttää voimansa luomakunnassa ja heikkouteen puetun vahvuutensa Jeesuksen sovitustyössä ja sakramenteissa. Hän on koko ajan läsnä seurakuntansa keskellä ja pyhässä sanassaan.

Jumalan ilmestyminen pilvipatsaassa ei helpottanut Mooseksen seurassa olleiden israelilaisten uskonelämää (ks. 2. Moos. 32:1–9). Pietari, joka näki Jeesuksen jumalallisen voiman, koki olevansa Jeesuksen seurassa entistä epäuskoisempi ja syntisempi (Luuk. 5:1–11). Pietari jopa kielsi Jeesuksen (Luuk. 22:54–62). Jeesus, Mooses ja Elia ovat tunnetuimpia ihmeiden tekijöitä Raamatussa. Silti he joutuivat kamppailemaan ihmisten epäuskoa vastaan.

Uskossa suurimpana aarteena eivät ole ihmeteot, Jumalan majesteettisuuden kohtaaminen eivätkä vau-kokemukset. Suurin aarre on Jeesuksen tunteminen ja hänen omanaan oleminen.

Pietari tunsi itsensä syntiseksi Jeesuksen edessä, mutta Jeesus ei ajanut häntä pois, vaan vahvisti hänen uskoaan (Joh. 21:15–19). Paavalin mukaan Kristus oli hänen elämässään läsnä uskossa: "Kristus elää minussa" (Gal. 2:20).

Jeesuksen kohtaamiseen ja tuntemiseen on kutsuttu kaikki ihmiset. Kaikki kutsun vastaanottaneet voivat Pietarin tavoin kokea Jeesuksen seurassa olevansa turvassa.

Jani Muikku
Julkaistu Päivämiehessä 26.7.2017

Evankeliumiteksti Mark. 9:2–8
Biblia
Ja kuuden päivän perästä, otti Jesus tykönsä Pietarin ja Jakobin ja Johanneksen, ja vei heidät erinänsä korkialle vuorelle yksinänsä: ja hän kirkastettiin heidän edessänsä, Ja hänen vaatteensa tulivat kiiltäväksi ja sangen valkiaksi niinkuin lumi, ettei yksikään vaatteen painaja taida niin valkiaksi painaa maan päällä.

Ja heille ilmestyi Elias Moseksen kanssa, jotka puhuivat Jesuksen kanssa. Ja Pietari vastaten sanoi Jesukselle: Rabbi, hyvä on meidän tässä olla: tehkäämme siis tähän kolme majaa, sinulle yhden, Mosekselle yhden ja Eliaalle yhden. Vaan ei hän tietänyt, mitä hän puhui; sillä he olivat hämmästyneet.

Ja pilvi tuli, joka ympäri varjosi heidät, ja ääni tuli pilvestä, sanoen: tämä on minun rakas Poikani, kuulkaat häntä. Ja kohta kuin he ympäri katsahtivat, ei he enään ketään nähneet, vaan Jesuksen yksin heidän kanssansa.

Raamattu 1992
Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen, pois toisten luota. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä ja hänen vaatteensa alkoivat hohtaa niin kirkkaan valkoisina, ettei kukaan vaatteenvalkaisija maan päällä voi sellaista saada aikaan. 

Sitten heille ilmestyi Elia ja hänen kanssaan Mooses, ja nämä keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle: "Rabbi, on hyvä, että me olemme täällä. Me teemme kolme majaa: sinulle ja Moosekselle ja Elialle." Hän ei näet tiennyt mitä sanoa, sillä he olivat kovin peloissaan.

Samassa tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, kuulkaa häntä!" Ja yhtäkkiä, kun he katsahtivat ympärilleen, he eivät enää nähneet siellä ketään muuta kuin Jeesuksen yksin.

Kuva: Marketta Lumijärvi

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi