Perjantai 15.11.2019
"
Jumala on kaupunkinsa keskellä, kaupunki ei järky. Hän auttaa sitä, kun aamu valkenee. Ps. 46:6

Jumala herättää halun palvella

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 13.8.2017 06:00 | Päivämies


Päivän evankeliumitekstissä puhutaan elämästä Jumalan valtakunnassa. Isäntä kohtaa palvelijansa poissaolonsa jälkeen ja käy keskustelemaan heidän hoitamastaan palvelutehtävästä. 
Isännän koko omaisuuden hoitaminen kysyi palvelijoilta uskollisuutta tehtävässä. Isännän pitkä viipyminen merkitsi hänen paluunsa kärsivällistä odottamista.

Kertomusta edeltävät raamatunkohdat luovat kuvaa isännän paluuta edeltävästä ajasta (Matt. 25:1–13). Hänen paluunsa tapahtuu lopulta yllättäen, ja hän käy tilintekoon palvelijoidensa kanssa.

Yhteisessä tehtävässä erilaisin lahjoin

Jumala tuntee palvelijoittensa lahjat, sillä hän on ne itse jakanut (Room. 12:6–8). Vertaus päivän evankeliumitekstissä osoittaa hänen tietävänsä palkollistensa kyvyt tehtäviensä hoitamiseen, ja antaa juuri heille sopivan vastuun.

Yksikään tehtävä ei ole vähäarvoinen, sillä sitä tehdään Kristuksen lähettiläänä ja hänen seurakuntansa keskellä (Mark. 16:14–16, 1. Piet. 5:2). Vertauksessa yhden talentin saanut oli saanut suuren luottamuksen, sillä sen arvo merkitsi noin kahdenkymmenen vuoden palkkasummaa. Päivän evankeliumiteksti ohjaa sen lahjan käyttämiseen, jonka Jumala on meille antanut. Saman kehotuksen myös Paavali toistaa seurakuntakirjeessään (1. Kor. 15:58).

Jumalan valtakunnan työ on Herramme siunauksen varassa, ja se jatkuu sukupolvesta toiseen (Ps. 127:1–2). Jeesus jätti evankeliumin työn itsessään heikkojen opetuslastensa tehtäväksi (Mark.16:14–16). He eivät ole omalla asiallaan, vaan lähettäjänsä, joka vaikuttaa palvelumielen Pyhän Hengen kautta. ”Vaikka kristitty onkin syntinen, uskonyhteys Kristukseen saa hänen elämässään aikaan Hengen hedelmiä. Suurin niistä on rakkaus. Seurakunnan rakentamiseksi Jumala myös antaa uskoville erityisiä armolahjoja.” (KO 76.)

Rakkauden työssä

Tekstimme palvelijoiden tehtävänhoidossa oli erilaisuutta. Kahden toiminnassa näkyy kuuliaisuus isännän tahdolle, sillä he ryhtyivät heti toimeen. Heidän palvelustehtäväänsä leimaavat tahto ja toimeliaisuus. Ne ovat ominaisuuksia, jotka nousevat rakkauden täyttämästä sydämestä (ks. Luuk. 7:37–38).

Kristinoppi sanoittaa hyvin palvelumielen lähtökohtaa. ”Kun Jumala armosta antaa meille syntimme anteeksi, se synnyttää sydämissämme rakkautta, kiitollisuutta ja uskon kuuliaisuutta. Nämä saattavat meidät palvelemaan Jumalaa ja lähimmäisiämme. Kristityn koko elämä on palvelemista.” (KO85.)

Jumalan rakkaus on mittaamattoman suuri (Joh. 3:16). Sen kokenut voi vain ihmetellä psalmintekijän tavoin: ”Herra, sinun armosi on avara kuin taivas, pilviin ulottuu sinun totuutesi” (Ps. 36:6). Yhden leiviskän saanut näki Jumalan armottomana ja hänen toimintansa lamautti pelko. Mitä oli tapahtunut? Uskon tuomaa siunausta mitataan tämänkin ajan keskellä, ja sen arvo on käynyt monelle halvaksi (ks. 1. Moos. 25:34).

Uskon lahja on tunnustamisen arvoinen (Room. 10:10). Se liittää meidät myös toisiin Jumalan valtakunnan palvelijoihin (Ruut 2:8). Yhden talentin saaneen sanoissa on kuultavissa tuhlaajapojan veljen sävyt (Luuk. 15:25–30). Niissä Jumala kuvataan ainoastaan vaativana ja ankarana. Evankeliumi tuo syntiselle katsottavaksi armahtavan Jumalan kasvot (Joh. 1:14).

Vähässä uskollisena

Emme pelastu työtä tekemällä, emmekä tee työtä pelon vallassa, vaan Jumalan armon rohkaisemana. Tätä armoa me olemme Vapahtajamme käskyn mukaisesti yhä tarjoamassa. Jumalan valtakunnan työ on lopulta sen rakkauden säilyttämistä, josta Jeesus puhui jäähyväispuheessaan (Joh. 15:1–10).

Silloin kaikki toimintamme on viinipuun, Herramme Jeesuksen yhteydessä tapahtuvaa. Se merkitsee myös yhteyttä Kristuksen elävään seurakuntaan, joka keskellä vallitsee Jumalan lasten keskinäinen rakkaus (1. Joh. 4:16–21). Vähässä uskollinen saa kuulla kutsun: Tule Herrasi ilojuhlaan.

Aarno Sassi
Julkaistu Päivämiehessä 9.8.2017
Kuva: Jaakko Koskelo

Evankeliumiteksti 1 Matt. 25:14–30
Biblia
Sillä niinkuin ihminen matkusti kauvas ja kutsui palveliansa, ja antoi heille tavaransa: Ja antoi yhdelle viisi leiviskää, toiselle kaksi ja kolmannelle yhden, jokaiselle varansa jälkeen: ja meni kohta matkaansa.

Niin meni se, joka viisi leiviskää oli ottanut, teki niillä kauppaa ja voitti toiset viisi leiviskää. Niin myös se, joka kaksi oli ottanut, voitti myös toiset kaksi. Mutta joka yhden oli ottanut, hän meni pois ja kaivoi maahan, ja kätki herransa rahan.

Niin pitkän ajan perästä tuli palveliain herra ja laski lukua heidän kanssansa. Ja tuli se, joka oli ottanut viisi leiviskää, ja toi toiset viisi leiviskää, sanoen: herra, viisi leiviskää sinä annoit minulle, katso, minä olen toiset viisi leiviskää niillä voittanut. Sanoi hänen herransa hänelle: hyvin, sinä hyvä ja uskollinen palvelia! vähän päällä sinä olit uskollinen, minä panen sinun paljon päälle: mene sinun herras iloon.

Niin tuli se, joka oli kaksi leiviskää ottanut, ja sanoi: herra, kaksi leiviskää sinä annoit minulle, katso, toiset kaksi olen minä niillä voittanut. Sanoi hänen herransa hänelle: hyvin, sinä hyvä ja uskollinen palvelia! vähän päällä sinä olit uskollinen, minä panen sinun paljon päälle: mene sinun herras iloon. Niin myös se tuli, joka yhden leiviskän oli ottanut, ja sanoi: herra, minä tiesin sinun kovaksi mieheksi: sinä niität siitä, kuhunkas et kylvänyt, ja siitä sinä kokoot, kuhunka sinä et hajoittanut. Ja minä peljäten menin pois ja kätkin sinun leiviskäs maahan: katso, tässä on sinun omas. Mutta hänen herransa vastasi ja sanoi hänelle: sinä paha ja laiska palvelia! jos tiesit minun siitä niittävän, kuhunka en minä kylvänyt, ja sieltä kokoovan, johonka en minä ole hajoittanut, Niin sinun siis olis tullut antaa minun rahani vaihettajille, ja minä tultuani olisin omani jälleen saanut kasvun kanssa. Ottakaat siis häneltä leiviskä, ja antakaat sille, jolla on kymmenen leiviskää. (Sillä jokaiselle, jolla on, pitää annettaman, ja hänellä pitää kyllä oleman; mutta jolla ei ole, sekin kuin hänellä on, pitää häneltä otettaman pois). Ja heittäkäät se kelvotoin palvelia ulkonaiseen pimeyteen: siellä pitää oleman itku ja hammasten kiristys.

Raamattu 1992
Silloin on käyvä näin: Mies oli muuttamassa pois maasta. Hän kutsui puheilleen palvelijat ja uskoi koko omaisuutensa heidän hoitoonsa. Yhdelle hän antoi viisi talenttia hopeaa, toiselle kaksi ja kolmannelle yhden, kullekin hänen kykyjensä mukaan. Sitten hän muutti maasta.

Se, joka oli saanut viisi talenttia, ryhtyi heti toimeen: hän kävi niillä kauppaa ja hankki voittoa toiset viisi talenttia. Samoin se, joka oli saanut kaksi talenttia, voitti toiset kaksi. Mutta se, joka oli saanut vain yhden talentin, kaivoi maahan kuopan ja kätki sinne isäntänsä rahan.

Pitkän ajan kuluttua isäntä palasi ja vaati palvelijoiltaan tilitykset. Se, joka oli saanut viisi talenttia, toi toiset viisi niiden lisäksi ja sanoi: ’Herra, sinä annoit minulle viisi talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset viisi.’ Isäntä sanoi hänelle: ’Hyvin tehty! Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan!

Myös se, joka oli saanut kaksi talenttia, tuli ja sanoi: ’Herra, sinä annoit minulle kaksi talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset kaksi.’ Isäntä sanoi hänelle: ’Hyvin tehty! Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan!’    Viimeksi tuli se palvelija, joka oli saanut vain yhden talentin, ja sanoi: ’Herra, minä tiesin, että sinä olet ankara mies. Sinä leikkaat sieltä, minne et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, minne et ole siementä viskannut. Minä pelkäsin ja kaivoin talenttisi maahan. Tässä on omasi.’ Isäntä vastasi hänelle: ’Sinä kelvoton ja laiska palvelija! Sinä tiesit, että minä leikkaan sieltä, minne en ole kylvänyt, ja kokoan sieltä, minne en ole siementä viskannut. Silloinhan sinun olisi pitänyt viedä minun rahani pankkiin, niin että olisin palatessani saanut omani takaisin korkoineen. - Ottakaa pois hänen talenttinsa ja antakaa se sille, jolla on kymmenen talenttia. Jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hän on saava yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin mitä hänellä on. Heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita.’

Tunnisteet:


palvelija talentti

Lisää aiheesta:

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi