Perjantai 18.1.2019
"
Minä olen löytänyt palvelijani Daavidin ja voidellut hänet pyhällä öljylläni. Minun voimani vahvistaa häntä ja käteni on hänen tukenaan. Ps. 89:21-22

Jumala herättää halun palvella

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 13.8.2017 06:00 | Päivämies


Päivän evankeliumitekstissä puhutaan elämästä Jumalan valtakunnassa. Isäntä kohtaa palvelijansa poissaolonsa jälkeen ja käy keskustelemaan heidän hoitamastaan palvelutehtävästä. 
Isännän koko omaisuuden hoitaminen kysyi palvelijoilta uskollisuutta tehtävässä. Isännän pitkä viipyminen merkitsi hänen paluunsa kärsivällistä odottamista.

Kertomusta edeltävät raamatunkohdat luovat kuvaa isännän paluuta edeltävästä ajasta (Matt. 25:1–13). Hänen paluunsa tapahtuu lopulta yllättäen, ja hän käy tilintekoon palvelijoidensa kanssa.

Yhteisessä tehtävässä erilaisin lahjoin

Jumala tuntee palvelijoittensa lahjat, sillä hän on ne itse jakanut (Room. 12:6–8). Vertaus päivän evankeliumitekstissä osoittaa hänen tietävänsä palkollistensa kyvyt tehtäviensä hoitamiseen, ja antaa juuri heille sopivan vastuun.

Yksikään tehtävä ei ole vähäarvoinen, sillä sitä tehdään Kristuksen lähettiläänä ja hänen seurakuntansa keskellä (Mark. 16:14–16, 1. Piet. 5:2). Vertauksessa yhden talentin saanut oli saanut suuren luottamuksen, sillä sen arvo merkitsi noin kahdenkymmenen vuoden palkkasummaa. Päivän evankeliumiteksti ohjaa sen lahjan käyttämiseen, jonka Jumala on meille antanut. Saman kehotuksen myös Paavali toistaa seurakuntakirjeessään (1. Kor. 15:58).

Jumalan valtakunnan työ on Herramme siunauksen varassa, ja se jatkuu sukupolvesta toiseen (Ps. 127:1–2). Jeesus jätti evankeliumin työn itsessään heikkojen opetuslastensa tehtäväksi (Mark.16:14–16). He eivät ole omalla asiallaan, vaan lähettäjänsä, joka vaikuttaa palvelumielen Pyhän Hengen kautta. ”Vaikka kristitty onkin syntinen, uskonyhteys Kristukseen saa hänen elämässään aikaan Hengen hedelmiä. Suurin niistä on rakkaus. Seurakunnan rakentamiseksi Jumala myös antaa uskoville erityisiä armolahjoja.” (KO 76.)

Rakkauden työssä

Tekstimme palvelijoiden tehtävänhoidossa oli erilaisuutta. Kahden toiminnassa näkyy kuuliaisuus isännän tahdolle, sillä he ryhtyivät heti toimeen. Heidän palvelustehtäväänsä leimaavat tahto ja toimeliaisuus. Ne ovat ominaisuuksia, jotka nousevat rakkauden täyttämästä sydämestä (ks. Luuk. 7:37–38).

Kristinoppi sanoittaa hyvin palvelumielen lähtökohtaa. ”Kun Jumala armosta antaa meille syntimme anteeksi, se synnyttää sydämissämme rakkautta, kiitollisuutta ja uskon kuuliaisuutta. Nämä saattavat meidät palvelemaan Jumalaa ja lähimmäisiämme. Kristityn koko elämä on palvelemista.” (KO85.)

Jumalan rakkaus on mittaamattoman suuri (Joh. 3:16). Sen kokenut voi vain ihmetellä psalmintekijän tavoin: ”Herra, sinun armosi on avara kuin taivas, pilviin ulottuu sinun totuutesi” (Ps. 36:6). Yhden leiviskän saanut näki Jumalan armottomana ja hänen toimintansa lamautti pelko. Mitä oli tapahtunut? Uskon tuomaa siunausta mitataan tämänkin ajan keskellä, ja sen arvo on käynyt monelle halvaksi (ks. 1. Moos. 25:34).

Uskon lahja on tunnustamisen arvoinen (Room. 10:10). Se liittää meidät myös toisiin Jumalan valtakunnan palvelijoihin (Ruut 2:8). Yhden talentin saaneen sanoissa on kuultavissa tuhlaajapojan veljen sävyt (Luuk. 15:25–30). Niissä Jumala kuvataan ainoastaan vaativana ja ankarana. Evankeliumi tuo syntiselle katsottavaksi armahtavan Jumalan kasvot (Joh. 1:14).

Vähässä uskollisena

Emme pelastu työtä tekemällä, emmekä tee työtä pelon vallassa, vaan Jumalan armon rohkaisemana. Tätä armoa me olemme Vapahtajamme käskyn mukaisesti yhä tarjoamassa. Jumalan valtakunnan työ on lopulta sen rakkauden säilyttämistä, josta Jeesus puhui jäähyväispuheessaan (Joh. 15:1–10).

Silloin kaikki toimintamme on viinipuun, Herramme Jeesuksen yhteydessä tapahtuvaa. Se merkitsee myös yhteyttä Kristuksen elävään seurakuntaan, joka keskellä vallitsee Jumalan lasten keskinäinen rakkaus (1. Joh. 4:16–21). Vähässä uskollinen saa kuulla kutsun: Tule Herrasi ilojuhlaan.

Aarno Sassi
Julkaistu Päivämiehessä 9.8.2017
Kuva: Jaakko Koskelo

Evankeliumiteksti 1 Matt. 25:14–30
Biblia
Sillä niinkuin ihminen matkusti kauvas ja kutsui palveliansa, ja antoi heille tavaransa: Ja antoi yhdelle viisi leiviskää, toiselle kaksi ja kolmannelle yhden, jokaiselle varansa jälkeen: ja meni kohta matkaansa.

Niin meni se, joka viisi leiviskää oli ottanut, teki niillä kauppaa ja voitti toiset viisi leiviskää. Niin myös se, joka kaksi oli ottanut, voitti myös toiset kaksi. Mutta joka yhden oli ottanut, hän meni pois ja kaivoi maahan, ja kätki herransa rahan.

Niin pitkän ajan perästä tuli palveliain herra ja laski lukua heidän kanssansa. Ja tuli se, joka oli ottanut viisi leiviskää, ja toi toiset viisi leiviskää, sanoen: herra, viisi leiviskää sinä annoit minulle, katso, minä olen toiset viisi leiviskää niillä voittanut. Sanoi hänen herransa hänelle: hyvin, sinä hyvä ja uskollinen palvelia! vähän päällä sinä olit uskollinen, minä panen sinun paljon päälle: mene sinun herras iloon.

Niin tuli se, joka oli kaksi leiviskää ottanut, ja sanoi: herra, kaksi leiviskää sinä annoit minulle, katso, toiset kaksi olen minä niillä voittanut. Sanoi hänen herransa hänelle: hyvin, sinä hyvä ja uskollinen palvelia! vähän päällä sinä olit uskollinen, minä panen sinun paljon päälle: mene sinun herras iloon. Niin myös se tuli, joka yhden leiviskän oli ottanut, ja sanoi: herra, minä tiesin sinun kovaksi mieheksi: sinä niität siitä, kuhunkas et kylvänyt, ja siitä sinä kokoot, kuhunka sinä et hajoittanut. Ja minä peljäten menin pois ja kätkin sinun leiviskäs maahan: katso, tässä on sinun omas. Mutta hänen herransa vastasi ja sanoi hänelle: sinä paha ja laiska palvelia! jos tiesit minun siitä niittävän, kuhunka en minä kylvänyt, ja sieltä kokoovan, johonka en minä ole hajoittanut, Niin sinun siis olis tullut antaa minun rahani vaihettajille, ja minä tultuani olisin omani jälleen saanut kasvun kanssa. Ottakaat siis häneltä leiviskä, ja antakaat sille, jolla on kymmenen leiviskää. (Sillä jokaiselle, jolla on, pitää annettaman, ja hänellä pitää kyllä oleman; mutta jolla ei ole, sekin kuin hänellä on, pitää häneltä otettaman pois). Ja heittäkäät se kelvotoin palvelia ulkonaiseen pimeyteen: siellä pitää oleman itku ja hammasten kiristys.

Raamattu 1992
Silloin on käyvä näin: Mies oli muuttamassa pois maasta. Hän kutsui puheilleen palvelijat ja uskoi koko omaisuutensa heidän hoitoonsa. Yhdelle hän antoi viisi talenttia hopeaa, toiselle kaksi ja kolmannelle yhden, kullekin hänen kykyjensä mukaan. Sitten hän muutti maasta.

Se, joka oli saanut viisi talenttia, ryhtyi heti toimeen: hän kävi niillä kauppaa ja hankki voittoa toiset viisi talenttia. Samoin se, joka oli saanut kaksi talenttia, voitti toiset kaksi. Mutta se, joka oli saanut vain yhden talentin, kaivoi maahan kuopan ja kätki sinne isäntänsä rahan.

Pitkän ajan kuluttua isäntä palasi ja vaati palvelijoiltaan tilitykset. Se, joka oli saanut viisi talenttia, toi toiset viisi niiden lisäksi ja sanoi: ’Herra, sinä annoit minulle viisi talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset viisi.’ Isäntä sanoi hänelle: ’Hyvin tehty! Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan!

Myös se, joka oli saanut kaksi talenttia, tuli ja sanoi: ’Herra, sinä annoit minulle kaksi talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset kaksi.’ Isäntä sanoi hänelle: ’Hyvin tehty! Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan!’    Viimeksi tuli se palvelija, joka oli saanut vain yhden talentin, ja sanoi: ’Herra, minä tiesin, että sinä olet ankara mies. Sinä leikkaat sieltä, minne et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, minne et ole siementä viskannut. Minä pelkäsin ja kaivoin talenttisi maahan. Tässä on omasi.’ Isäntä vastasi hänelle: ’Sinä kelvoton ja laiska palvelija! Sinä tiesit, että minä leikkaan sieltä, minne en ole kylvänyt, ja kokoan sieltä, minne en ole siementä viskannut. Silloinhan sinun olisi pitänyt viedä minun rahani pankkiin, niin että olisin palatessani saanut omani takaisin korkoineen. - Ottakaa pois hänen talenttinsa ja antakaa se sille, jolla on kymmenen talenttia. Jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hän on saava yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin mitä hänellä on. Heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita.’

Tunnisteet:


palvelija talentti

Lisää aiheesta:

Taina Pyysaari
Kuvittanut Liisa Seppänen

Pinja ja Paulus

Pinja ja Paulus ovat kaksoset, ja Iisa on heidän hyvä ystävänsä. Siionin keväästä tutut kaverukset keksivät monenlaista puuhaa sisällä ja ulkona. Kuvakirja on mukavaa luettavaa ja katseltavaa niin alle kouluikäisille lapsille kuin pikkukoululaisillekin.

18 €

Väinö Havas

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1953. Äänikirja on tehty vuonna 1997 julkaistun uudistetun painoksen pohjalta ja sisältää 43 alkuperäisteokseen kuulunutta kertomusta. Havaksen lämminhenkisissä ja kielellisesti rikkaissa kertomuksissa korostuu kodin, uskonnon ja vapaan isänmaan arvo.

20 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka

JAKSANKO LUOTTAA? -ÄÄNIKIRJA

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?  
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.

20 €

Toim. Anna Karjula

Elämänpolulla 18 – Usko ja mieli

Usko ja mieli avaa mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä uskon näkökulmasta. Tekstit etsivät vaikeastakin tilanteesta tietä eteenpäin. Joskus paranemisen siemen on kylvetty pieneen hetkeen. Joskus sairauden kanssa on vain opeteltava elämään.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi