Lauantai 20.7.2019
"
Kuinka sinä voit tuomita veljesi? Tai sinä toinen, kuinka voit halveksia veljeäsi? Kaikki me joudumme Jumalan tuomioistuimen eteen. Room. 14:10

Kuljetko onnesi ohitse?

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 20.8.2017 07:00 | Päivämies


Jeesus tuli torjutuksi kotikaupungissaan. Vanhan testamentin profeettoihin vedoten Jeesus sanoi, ettei kukaan ole profeetta omalla maallaan. Luukkaan tallentamasta kertomuksesta välittyy käsitys, että kotikaupungin väen oli mahdotonta uskoa Jeesukseen.
Jeesuksen voimakas ja varma opetus saattoi kaupunkilaiset suutuksiin, niin että he tahtoivat heittää hänet jyrkänteeltä alas. Mielessään he varmasti ajattelivat, että mikä tämä luulee olevansa. Heidän oli ehkä vaikea muodostaa käsitystä Jeesuksesta. Jos he olisivat pitäneet häntä yksinkertaisena tai mieleltään järkkyneenä, he olisivat voineet ohittaa hänen puheensa kevyesti.

Markus kertoo, että Jeesuksen omaiset ajattelivat jossakin vaiheessa hänen olevan poissa tolaltaan (Mark: 3:21). Jeesus oli kuitenkin tehnyt ihmeitä ja hänen puheessaan oli sellaista voimaa mihin ei ollut totuttu (Matt. 7: 29). Kansan vanhimpien ärsytystä lisäsi se, että monet kuuntelivat mielellään Jeesuksen opetuksia ja uskoivat häneen. He eivät voineet suhtautua Jeesukseen olan kohautuksella, vaan pitivät häntä kansanvillitsijänä ja pilkkaajana.

Tuntuu järkyttävältä ja surulliselta ajatella, että he eivät sokeudessaan ymmärtäneet, että heidän edessään seisoi itse Jumalan poika. Inhimillisesti se on hyvin ymmärrettävää, olihan Jeesus elänyt heidän keskellään Marian ja Joosefin vanhimpana poikana.

Jumalan valtakunta on lähellä

Tämän kertomuksen äärellä meidän ei tarvitse ihmetellä, miksi vain harvat löytävät Jumalan valtakunnan. Epäusko on tehnyt monet ihmiset sokeiksi. On surullista, että vaikka Jumalan valtakunta on tänäkin aikana niin lähellä monia, he eivät sitä tunnista. Joku voi torjua sen olankohautuksella pitäen huuhaana koko uskoa. Toinen taas loukkaantuu Jeesuksen kylänmiesten tavoin, kun ymmärtää, että häntä kehotetaan parannukseen. Se ei tunnu mukavalta, jos on mieltynyt syntiseen elämään.

Joku taas saattaa kokea olevansa jo uskossa, eikä näe tarvetta parannukselle. Sama tilanne oli Jeesuksen kylänmiehillä. He halusivat pysyä siinä uskossa, joka heillä oli aina ollut ja jota he luulivat oikeaksi. He eivät kuitenkaan löytäneet Jumalan valtakuntaa, vaikka se oli Jeesuksessa heidän lähellään ja keskellään.

Paavalin mukaan ”Jumala siis armahtaa kenet tahtoo ja paaduttaa kenet tahtoo” (Room. 9:18). Tähän on monesti vaikea tyytyä. Meidän rukouksemme on, että kaikki ihmiset pääsisivät elävään uskoon. Meillä on kaikilla läheisiä, jotka ovat luopuneet elävästä uskosta. Epäilykset ja synnit ovat saaneet vallan, eikä ihminen enää näe Jumalan valtakuntaa. Toivoa ei kuitenkaan kannata menettää. On parempikin, että me ihmiset emme tiedä, kenelle Jumala lahjoittaa uskon. Meidän tehtävämme on Jumalan antamin mahdollisuuksin pitää esillä hänen sanaansa. 

Jumalan sana avaa näkökulman siihen, kenelle Jumala lahjoittaa uskon. Jeesus itse opetti: olet salannut tämän viisailta ja oppineilta mutta ilmoittanut sen lapsenmielisille” (Matt. 11:25). Pietari kirjoittaa samasta asiasta: ”Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon” (1. Piet. 5:5).

Jumala kutsuu ihmistä

Etsikonaikana Jumala kutsuu ihmistä erityisesti. Se voi ilmetä elämässä monella tavalla. Uskosta osaton voi tunnistaa oman etsikonajan siitä, että omatunto on herännyt, ja levoton sydän etsii Jumalan rauhaa. Silloin kannattaa pyytää itselleen juuri nöyryyttä ja lapsenmielisyyttä. Ilman niitä ihminen takertuu helposti erilaisiin esteisiin. Ylpeys ei anna periksi ja järki vastustaa.

Kannattaa muistaa, että etsikonaika meni monilta Jeesuksen aikalaisilta ohitse, vaikka hän itse oli heidän keskellään. Jeesuksen käskystä Jumalan valtakunnan evankeliumia julistetaan vieläkin. Syntien anteeksisaaminen avaa uudet näköalat ja toivon iankaikkisesta elämästä taivaassa.

Ilari Kinnunen
Julkaistu Päivämiehessä 16.8.2017

Kuvituskuva: Heikki Vuonokari

Evankeliumiteksti Luuk. 4:23–30

Biblia:

Ja hän sanoi heille: Sanokaat kaiketi minulle tämä sananlasku: parantaja, paranna itses; ne mitkä me kuulimme tapahtuneen Kapernaumissa, tee myös tässä isäs maalla! Mutta hän sanoi: totisesti sanon minä teille: ei yksikään propheta ole isänsä maalla otollinen. Vaan minä sanon teille totuudessa: monta leskeä oli Israelissa Eliaan ajalla, kuin taivas oli suljettu kolme vuotta ja kuusi kuukautta, niin että suuri nälkä tapahtui kaikessa maakunnassa, ja ei Elias lähetetty yhdenkään heidän tykönsä, vaan leskivaimon tykö Sidonin Sareptaan. Ja monta spitalista oli Israelissa Elisa prophetan ajalla, ja ei yksikään heistä puhdistettu, vaan Naeman Syrialainen. Ja kaikki jotka synagogassa olivat, tulivat vihoja täyteen, kuin he nämät kuulivat, ja he nousivat ylös ja ajoivat hänen ulos kaupungista, ja veivät hänen hamaan vuoren kukkulalle, jonka päälle heidän kaupunkinsa rakettu oli, syöstäksensä häntä alas. Mutta hän kävi ohitse heidän keskeltänsä ja meni pois.

Raamattu 1992:

Jeesus sanoi heille: ”Kohta te kaiketi tarjoatte minulle sananlaskua ’Lääkäri, paranna itsesi!’ ja sanotte: ’Tee täälläkin, omassa kaupungissasi, kaikkea sitä, mitä sinun kerrotaan tehneen Kapernaumissa.’” Ja hän jatkoi: ”Totisesti: kukaan ei ole profeetta omalla maallaan. Uskokaa minua: Israelissa oli monta leskeä Elian aikana, silloin kun taivas ei antanut vettä kolmeen ja puoleen vuoteen ja koko maahan tuli kova nälänhätä. Silti Eliaa ei lähetetty heidän luokseen, vaan Sidonin maahan, Sarpatissa asuvan leskivaimon luo. Samoin Israelissa oli monta spitaalista profeetta Elisan aikana, mutta yhtäkään heistä ei puhdistettu, ainoastaan Naaman, joka oli syyrialainen.” Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagogassa, joutuivat raivon valtaan. He ryntäsivät paikaltaan, ajoivat Jeesuksen ulos kaupungista ja veivät hänet jyrkänteelle syöstäkseen hänet sieltä alas; kaupunki näet oli rakennettu vuorelle. Mutta Jeesus kulki väkijoukon halki ja jatkoi matkaansa.

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi