Keskiviikko 24.7.2019
"
Minut armahdettiin, jotta Kristus Jeesus juuri minussa osoittaisi, kuinka suuri hänen kärsivällisyytensä on. 1 Tim. 1:16

Jeesuskin julisti lapsen oikeuksista

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 1.10.2017 07:00 | Päivämies


Jeesuksen antama vastaus yllättää opetuslapset: taivasten valtakunnassa lapsi on suurin. 
Viisikymmentäkahdeksan vuotta sitten, 20. marraskuuta 1959, hyväksyttiin Unicefin lapsenoikeuksien julistus. Julistuksen 2. kohdassa sanotaan: ”Lapsen tulee saada nauttia erityistä suojelua ja hänelle tulee lainsäädännöllä tai muulla tavoin suoda edellytykset ruumiillisesti, henkisesti, moraalisesti, sielullisesti ja sosiaalisesti terveeseen ja normaaliin kehitykseen vapaissa ja ihmisarvon mukaisissa oloissa. Säädettäessä tätä tarkoittavia lakeja lapsen etujen tulee olla tärkeimpänä näkökohtana.”

Jo paljon ennen Unicefin julistusta Jeesus antoi oman lapsenoikeuksien julistuksensa, josta tulevan sunnuntain evankeliumiteksti kertoo. Niin Jeesuksen kuin Unicefinkin julistuksessa korostuu lapsen etu.

Kuka on suurin?

Mikkelinpäivän evankeliumitekstissä opetuslapset tulevat Jeesuksen luo. He ovat keskenään yrittäneet päästä ratkaisuun väittelemällä ja jopa kiistelemällä siitä, kuka on suurin taivasten valtakunnassa (Mark. 9:33–37). Väittely ei kuitenkaan ole tuottanut ratkaisua asiaan.

Evankeliumi ei paljasta, ketä väittelyssä ehdotettiin suurimman paikalle. Markuksen kuvaama opetuslasten välttelevä suhtautuminen Jeesuksen kysymykseen kiistan aiheesta viittaisi siihen, että itseä siellä ehdotettiin.

Jeesuksen vastaus yllättää opetuslapset. Sen sijaan, että joku opetuslapsista olisi saanut kunnian olla suurin, he kuulevat, että he ovat menossa väärään suuntaan. Raamattu varoittaa, että suuruuden tavoittelu vie pois taivasten valtakunnasta.

Apostoli Johannes varoittaa seurakuntaa Diotrefes-nimisestä miehestä: ”Kirjoitin muutaman sanan seurakunnalle, mutta Diotrefes, joka mahtailee sen johtajana, ei pidä meitä missään arvossa. Siksipä minä sinne tultuani aionkin huomauttaa hänelle siitä, mitä hän oikein tekee levittäessään meistä pahoja puheita. Eikä hänelle sekään riitä. Hän kieltäytyy itse ottamasta veljiä vastaan, estää niitä, jotka haluavat sen tehdä, ja jopa erottaa heitä seurakunnasta.” (3. Joh. 1:9–10.)

Suuruuden tavoittelu oli vienyt Diotrefeksen ulos taivasten valtakunnasta ja tehnyt hänestä pahanpuhujan, seurakunnan hajottajan ja Jumalan työn vastustajan.

Lapsi esikuvana

Taivasten valtakunnan suurin ei löydy asemastaan kilpailevien opetuslasten joukosta. Opetuslapset saavat havainnollisen opetuksen, kun Jeesus kutsuu luoksensa pienen lapsen ja asettaa hänet raavaiden miesten keskelle. Tässä hän on, suurin taivasten valtakunnassa. Tämänkaltaiseksi on tultava, että voi päästä tähän valtakuntaan.

Jeesus asettaa lapsen uskovaisen esikuvaksi ja esittää perusteluksi kaksi asiaa. Hän puhuu nöyrtymisestä. Nöyrän paikalta ei nouse kysymys ”Olenko minä suurin?” Tuo kysymys nousee nöyryyden vastakohdasta, ylpeydestä, josta Raamattu varoittaa (Jaak. 4:6, 1. Piet. 5:5).

Toiseksi kyselijät tarvitsevat opetusta uskosta. Jeesus kehottaa varjelemaan omaa uskoa. Hän toteaa, että uskon osallisuudesta viettelevä käsi, jalka tai silmä on parempi heittää pois kuin joutua niiden kanssa kadotuksen vaivaan.

Oman uskon ohella lapsen uskoa on varjeltava kaikin tavoin. Kun lasta hoidetaan Jeesuksen nimeen, hoidettavana on itse Jeesus. Sille, joka houkuttelee lasta syntiin, kuuluisi Jeesuksen opetuksen mukaan myllynkivituomio ja meren syvyyksiin upottaminen. Se on vakava varoituksen sana meidänkin aikanamme.

Enkelit palvelevat uskovia

Ylienkeli Mikaelista nimensä saanut mikkelinpäivä muistuttaa meitä lapsen merkityksen lisäksi Jumalan suuresta lahjasta, enkeleistä. Heprealaiskirjeen mukaan enkelit ovat palvelevia henkiä, jotka lähetetään palvelemaan niitä, jotka saavat osakseen autuuden (Hepr. 1:14). Enkelit ovat Jumalan sanansaattajia ja he johtavat matkalaisia ja pelastavat vaaroista.

Raamatun mukaan enkeleillä on suora näköyhteys taivaaseen. Kerran uskossa kilvoittelijan oma enkeli saa toteuttaa kaikista tärkeimmän ja kallisarvoisimman tehtävän. Olkoon virrentekijän harras pyyntö meidänkin rukouksemme: ”Kun päättyy kerran matkani, lähetä, Herra, enkeli luoksesi minut tuomaan” (Vk. 376:3). 

Teksti: Seppo Jokelainen
Kuvituskuva: OJ/Lukijan kuva

Julkaistu Päivämiehessä 27.9.2017

Evankeliumiteksti Matt. 18:1–6, (7–9) 10

Biblia
Sillä hetkellä tulivat opetuslapset Jesuksen tykö, sanoen: kuka siis on suurin taivaan valtakunnassa?
Ja Jesus kutsui tykönsä lapsen, ja asetti sen heidän keskellensä, ja sanoi: totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule niinkuin lapset, niin ette suinkaan tule sisälle taivaan valtakuntaan. Sentähden joka itsensä alentaa niinkuin tämä lapsi, se on suurin taivaan valtakunnassa. Ja joka holhoo senkaltaisen lapsen minun nimeeni, hän holhoo minun. Mutta joka pahentaa yhden näistä pienimmistä, jotka uskovat minun päälleni, parempi hänen olis, että myllyn kivi ripustettaisiin hänen kaulaansa, ja hän upotettaisiin meren syvyyteen.
(Voi maailmaa pahennusten tähden, sillä pahennukset kumminkin tulevat! Voi kuitenkin sitä ihmistä, jonka kautta pahennus tulee! Mutta jos kätes taikka jalkas pahentaa sinun, niin leikkaa ne pois, ja heitä pois tyköäs. Parempi on sinun elämään sisälle mennä ontuvana taikka raajarikkona, kuin että sinulla olis kaksi kättä eli kaksi jalkaa, ja sinä heitettäisiin ijankaikkiseen tuleen. Ja jos silmäs pahentaa sinun, niin puhkaise se ulos, ja heitä pois tyköäs. Parempi on sinun silmäpuolena elämään sisälle mennä, kuin että sinulla olis kaksi silmää, ja sinä heitettäisiin helvetin tuleen.)
Katsokaat, ettette katso ylön yhtäkään näistä pienimmistä; sillä minä sanon teille: heidän enkelinsä taivaissa näkevät aina minun isäni kasvot, joka on taivaissa.

Raamattu 1992
Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: ”Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?”
Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi:
”Totisesti: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen.
(Voi tätä maailmaa ja sen viettelyksiä! Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ne tulevat! Jos kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan parempi, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat kädet ja jalat tallella heitetään ikuiseen tuleen. Ja jos silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä menemään. Onhan parempi, että silmäpuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvetin tuleen.)
Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä minä sanon teille: heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen Isäni kasvoja.”

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi