Tiistai 22.10.2019
"
"Kuule, Israel! Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi." 5 Moos. 6:4-5

Kaksi on tärkeintä

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 15.10.2017 07:00 | Päivämies


Jeesus opetti, että tärkeintä elämässä on rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään.
Raamatussa on paljon kertomuksia eri ihmisistä. Monet heistä ovat nimeltä tunnettuja, ja Raamattu kertoo pieniä hetkiä heidän elämästään. Vanhan testamentin patriarkoista ja profeetoista on pitkiä kertomuksia. Apostolien elämänvaiheista kerrotaan Uudessa testamentissa.  Emme kuitenkaan tiedä yhdestäkään Raamatun ihmisestä paljoa.

Abrahamin elämän pituus oli 175 vuotta, mutta kertomukset hänestä mahtuvat ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. ja 25. luvun väliin.  Sen jälkeen hänestä on yksittäisiä mainintoja sekä Vanhan että Uuden testamentin puolella.

Kertomukset Paavalin elämänvaiheista alkavat sanoilla: ”Saul oli samaa mieltä kuin muut ja hyväksyi sen, että Stefanos surmattiin” (Ap. t. 8:1). Kirjoitukset Paavalista päättyvät noin 30 vuotta myöhemmin: ”Minut itseni uhrataan jo pian, lähtöni hetki on tullut”  (2. Tim. 4:6). Raamatussa on myös lauseita, joiden sanojien nimiä ei kerrota, vaan heidät mainitaan vain termeillä ”muuan”, ”yksi” tai ”joku”.

Vaientava vastaus

Tulevan sunnuntain evankeliumiteksti alkaa sanoilla ”Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään” (Mark. 12:28). Matteus toteaa hänestä: ”Yksi heistä, joka oli lainopettaja.” Keskustelu, jonka tuntemattomaksi jäänyt lainopettaja käy Jeesuksen kanssa, on kuitenkin niin tärkeä, että se on kirjoitettuna Raamattuun.

Lainopettajan kysymys kuului: ”Mikä käsky on kaikkein tärkein?” (Mark. 12:28). Jeesus vastaa kyselijälle kahden Mooseksen antaman käskyn mukaisesti. ”Tärkein on tämä: Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra. Toinen on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näitä suurempaa käskyä ei ole.” (5. Moos. 6:4–5 ja 3. Moos. 19:18.)

Keskustelu antaa ymmärtää, että lainopettaja tuntee Raamatun. Hän kertoo Jeesukselle ja mahdollisille ympärillä oleville kuulijoillekin, mitä kyseisen Mooseksen kirjan kohta tarkoittaa.

”Kun rakastaa häntä koko sydämellään, kaikella voimallaan ja rakastaa lähimmäistään kuin itseään, se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit” (Mark. 12:33). Jeesuksen vastaus ”Sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta” oli hämmästyttävä; kukaan ei rohjennut kysyä häneltä enää mitään (Mark. 12:34).

Muuttumaton sanoma

Jeesuksen lausumat sanat tunnetaan nimellä Rakkauden kaksoiskäsky. Se jäi Raamatun lehdille ja elää edelleen. Tänään,
lähes 2000 vuotta myöhemmin, se kertoo nykyihmiselle samaa kuin ihmisille, jotka kuulivat tuon keskustelun. 

Keskustelun ydin ei kuitenkaan ollut se, että lainopettaja – tai tämän ajan ihminen – tunsi käskyn ennen kaikkea ulkomuistista, tunnistamatta sen sisältöä. Käsky on hyvä tuntea, sillä Jeesus sanoi lainopettajalle: ”Sinä et ole kaukana Jumalan
valtakunnasta.” Pelkkä käskyn ulkoa tunteminen ei kuitenkaan tuonut lainopettajaa vielä Jumalan valtakunnan asukkaaksi.

Jeesus on omiensa kanssa

Miten ihminen voi täyttää Jumalan tahdon ja päästä hänen lapsekseen? Miten ihminen voi säilyä Jumalan lapsena?

Kun Kristus kirkastui, opetuslapset kuulivat äänen: ”Tämä on minun rakas Poikani. – – Kuulkaa häntä.” (Matt. 17:5.) Jumala puhuu vieläkin Poikansa kautta.

Jumalan Poika asuu Pyhän Hengen vaikuttamana omissaan vaeltaen heidän kanssaan. Hän vaikuttaa Pyhän Hengen kautta uskovaisten elämässä kaikkialla ja joka päivä. ”Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti” (Matt. 28:20).

Jumala on jättänyt sanansa valtakuntansa aarteeksi. Rakkauden kaksoiskäsky rohkaisee uskovaisia kertomaan Taivaan Isästä. Hän on ainoa, eikä ole muita hänen rinnallaan. Häntä ihmisen tulee rakastaa yli kaiken ja kuulla hänen ääntään.

Jumalan lapset ovat Isänsä sanansaattajia. He kirkastavat hänen valtakuntaansa ja kutsuvat Jumalan sanalla ihmisiä sisälle tuohon valtakuntaan. Sinne pääsee, kun uskoo Jeesuksen sovitustyön kautta omat synnit anteeksi. 

Teksti: Jouni Lesonen
Kuvituskuva: Kari Vengasaho

Julkaistu Päivämiehessä 11.10.2017

Evankeliumiteksti Mark. 12:28–34

Biblia
Ja kuin yksi kirjanoppineista tuli, joka kuuli heidän kamppailevan keskenänsä, ja näki, että hän hyvästi vastasi heitä, kysyi hän häneltä: kuka on kaikkein suurin käsky? Mutta Jesus vastasi häntä: tämä on kaikkein suurin käsky: kuule, Israel, Herra meidän Jumalamme on yksi Herra.
Ja sinun pitää rakastaman Herraa sinun Jumalaas kaikesta sydämestäs, ja kaikesta sinun sielustas, ja kaikesta sinun mielestäs, ja kaikesta sinun voimastas. Tämä on suurin käsky. Ja toinen senkaltainen on tämä: sinun pitää rakastaman sinun lähimmäistäs niinkuin itse sinuas. Ei ole näitä suurempaa käskyä.
Ja kirjanoppinut sanoi hänelle: oikein, Mestari, sinä sanoit totuuden; sillä yksi on Jumala, ja ei ole toista paitsi häntä: Ja rakastaa häntä kaikesta sydämestä, ja kaikesta ymmärryksestä, ja kaikesta sielusta ja kaikesta väestä, ja rakastaa lähimmäistä niinkuin itsiänsä, se on enempi kuin kaikki polttouhrit ja muut uhrit. Ja koska Jesus näki, että hän toimellisesti vastasi, sanoi hän hänelle: et sinä ole kaukana Jumalan valtakunnasta.

Raamattu 1992
Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: ”Mikä käsky on kaikkein tärkein?” Jeesus vastasi: ”Tärkein on tämä: ’Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi.’ Toinen on tämä: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’ Näitä suurempaa käskyä ei ole.”
Lainopettaja sanoi hänelle: ”Oikein, opettaja! Totta puhuit, kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala, ei ole muita kuin hän. Ja kun rakastaa häntä koko sydämestään, kaikella ymmärryksellään ja kaikella voimallaan ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään, se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit.” Jeesus näki, että hän vastasi viisaasti, ja sanoi hänelle: ”Sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta.”

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi