Keskiviikko 16.1.2019
"
Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja Pyhä Henki uudisti meidät. Tit. 3:5

Evankeliumi vie taivaaseen

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 26.11.2017 07:00 | Päivämies


Kuolleiden ylösnousemus ja viimeinen tuomio ovat oleellinen osa pelastushistoriaa. Taivaan Isä laati pelastussuunnitelmansa Pojan ja Pyhän Hengen kanssa jo ennen maailman luomista.
Uskontunnustuksessa sanotaan, että Jumalan ainoa Poika on tuleva tuomitsemaan elävät ja kuolleet. Raamatussa kerrotaan monessa kohden siitä, mitä viimeisenä päivänä tapahtuu.

Jeesuksen taivaaseenastumisen jälkeen enkelit sanoivat apostoleille: ”Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän” (Ap. t. 1:10–11).

Se, milloin tämä tapahtuu, on askarruttanut ihmisjärkeä. Sitä päivää on turha yrittää ajoittaa, sillä sen tietää yksin Taivaan Isä. Se tulee kuin varas yöllä, juuri silloin kun vähiten odottaisi.

Jumalan lapsille riittävät Jeesuksen sanat: ”Ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtakuntansa nojalla on asettanut” (Ap. t. 1:7).

Tuomioistuimen edessä

Jeesuksen toinen tuleminen on Raamatun mukaan hyvin erilainen kuin ensimmäinen. Hän ei enää tule nöyränä ja ihmisten pilkkaamana opettajana. Hän tulee kunniansa voimalla kaikkien enkeliensä kanssa.

Silloin armonaika päättyy. Kaikkina aikoina eläneet ihmiset kootaan Jumalan eteen.

Moni ihminen sivuuttaa kuvauksen viimeisestä tuomiosta. Tuntuisi niin helpottavalta olla ajattelematta koko asiaa. Mukavampi olisi jatkaa huoletonta elämää ja nauttia siitä, mitä maailma tarjoaa.

Juuri tuo raamatunkohta kannattaisi kuitenkin lukea huolella, sillä olipa lukija kuka hyvänsä, siinä puhutaan juuri hänestä. 

Tuomiolle tulevaa ihmiskuntaa verrataan karjaeläimiin, jotka jaotellaan erilleen. Huomattavaa on, että Raamatussa kyllä puhutaan hyvin monenlaisista eläimistä muurahaisista valaisiin. Silti viimeiselle tuomiolle saapui vain vuohia ja lampaita.

Oli kaksi joukkoa. Vuohet viittaavat epäuskoisiin ihmisiin, lampaat Jumalan lapsiin. Jako tehtiin sen mukaan, keillä oli elävä usko ja keillä ei.

Jumala – vanhurskas tuomari

Viimeinen tuomio on ennustettu jo Vanhan testamentin profetioissa. Daniel sai nähdä Ikiaikaisen istuutuvan valtaistuimelleen. Hänen pukunsa oli valkea kuin lumi ja hänen hiuksensa ja partansa kuin puhdas villa.

Ikiaikaisen valtaistuin oli tulenliekkeinä, ja sen pyörät olivat palavaa tulta. Oikeus asettui istumaan lukemattoman ihmisjoukon eteen, ja kirjat avattiin. (Dan. 7:9–10.)

Jumala on vanhurskas tuomari, joka tuomitsee oikein, erehtymättä. Hän on ilmoittanut tahtonsa pyhässä sanassaan, joka ei muutu maailman muuttumisen myötä.

Kirjoilla viitataan ihmisten omantunnon tilikirjoihin, joissa ovat kaikki tekomme, puheemme, vieläpä salaisimmat ajatuksemmekin.

Hyvät teot eivät pelasta

Moni turvaa siihen, että tottahan hyviä tekoja on kertynyt enemmän kuin huonoja. Raamattu osoittaa, että omiin ansioihin turvaaminen on aina kestämätön ratkaisu: Ketään omasta takaa vanhurskasta ihmistä ei ole.

Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. (Room. 3:12.) 

Vain Kristuksen ansion kautta, hänen nimessään ja veressään voi pelastua. Kun synnit ovat anteeksi, tunnon tilikirjat on kuitattu eikä Jumala muista huonoja tekojamme. Hyvät teotkaan eivät silloin muodostu ansioiksi, vaan ne ovat uskon hedelmiä.

Kun synnit ovat anteeksi

Jumalan sana kutsuu ihmisiä sisälle Jumalan valtakuntaan, jonka evankeliumin kautta päästään taivaaseen. Autuas on se, jonka pahat teot on annettu anteeksi ja jonka synnit on pyyhitty pois (Ps. 32:1). Jumalan lapsen ei tarvitse pelätä viimeistä tuomiota, sillä sen myötä koittaa suuri palkanmaksu taivaan kodissa. 

Sielunvihollinen on yhä kiukkuisempi viimeisen päivän lähestyessä ja tekee työtään, jotta ihmiset eivät noudattaisi Jumalan tahtoa. Siksi on tärkeää muistaa Jeesuksen kehotus: ”Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen” (Matt. 26:41). 

Tuomo A. Komulainen
Julkaistu Päivämiehessä 22.11.2017

Kuvituskuva: Eveliina Saukko

Evankeliumiteksti Matt. 25:31–46

Raamattu 1992 
Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: ”Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.”
Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: ”Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi?” Kuningas vastaa heille: ”Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.”
Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ”Menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa.” Silloin nämäkin kysyvät: ”Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti, tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua?” Silloin hän vastaa heille: ”Totisesti: kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle.”
Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.

Biblia
Mutta kuin Ihmisen Poika tulee kunniassansa ja kaikki pyhät enkelit hänen kanssansa, silloin hän istuu kunniansa istuimella, ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat. Ja hän eroittaa toiset toisistansa, niinkuin paimen eroittaa lampaat vuohista, ja asettaa lampaat tosin oikialle puolellensa, mutta vuohet vasemmallensa. Silloin sanoo kuningas niille, jotka hänen oikialla puolellansa ovat: tulkaat, minun Isäni siunatut, omistakaat se valtakunta, joka teille on valmistettu maailman alusta. Sillä minä isosin, ja te ruokitte minun: minä janosin, ja te juotitte minun: minä olin outo, ja te minun huoneeseen otitte: alasti, ja te vaatetitte minun: sairaana, ja te opitte minua: minä olin vankina, ja te tulitte minun tyköni.
Silloin vanhurskaat häntä vastaavat ja sanovat: Herra, koska me näimme sinun isoovan, ja ruokimme sinun? taikka janoovan, ja annoimme sinun juoda? Mutta koska me näimme sinun outona, ja huoneeseen otimme sinun? taikka alastoinna, ja vaatetimme sinua? Eli koska me näimme sinun sairaana, taikka vankina, ja tulimme sinun tykös? Niin vastaa kuningas ja sanoo heille: totisesti sanon minä teille: sen minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä minun veljistäni, sen te teitte minulle.
Silloin hän myös sanoo niille, jotka vasemmalla ovat: menkäät pois minun tyköäni, te kirotut, ijankaikkiseen tuleen, joka valmistettu on perkeleelle ja hänen enkeleillensä. Sillä minä isosin, ja ette minua ruokkineet: minä janosin, ja ette minua juottaneet: Minä olin outo, ja ette minua huoneeseen ottaneet: alastoin, ja ette minua vaatettaneet: sairas ja vankina, ja ette minua oppineet. Silloin nekin häntä vastaavat, sanoen: Herra, koska me näimme sinun isoovan, taikka janoovan, taikka outona, eli alastoinna, eli sairaana, taikka vankina, ja emme sinua palvelleet? Silloin hän vastaa heitä, sanoen: totisesti sanon minä teille, mitä ette tehneet yhdelle näistä vähimmistä, sitä ette tehneet minulle.
Ja niiden pitää menemän ijankaikkiseen vaivaan, mutta vanhurskaat ijankaikkiseen elämään.

Väinö Havas

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1953. Äänikirja on tehty vuonna 1997 julkaistun uudistetun painoksen pohjalta ja sisältää 43 alkuperäisteokseen kuulunutta kertomusta. Havaksen lämminhenkisissä ja kielellisesti rikkaissa kertomuksissa korostuu kodin, uskonnon ja vapaan isänmaan arvo.

20 €

Taina Pyysaari
Kuvittanut Liisa Seppänen

Pinja ja Paulus

Pinja ja Paulus ovat kaksoset, ja Iisa on heidän hyvä ystävänsä. Siionin keväästä tutut kaverukset keksivät monenlaista puuhaa sisällä ja ulkona. Kuvakirja on mukavaa luettavaa ja katseltavaa niin alle kouluikäisille lapsille kuin pikkukoululaisillekin.

18 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka

JAKSANKO LUOTTAA? -ÄÄNIKIRJA

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?  
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.

20 €

Toim. Anna Karjula

Elämänpolulla 18 – Usko ja mieli

Usko ja mieli avaa mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä uskon näkökulmasta. Tekstit etsivät vaikeastakin tilanteesta tietä eteenpäin. Joskus paranemisen siemen on kylvetty pieneen hetkeen. Joskus sairauden kanssa on vain opeteltava elämään.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi