Lauantai 14.12.2019
"
Kestävyys on teille tarpeen, jotta pystyisitte täyttämään Jumalan tahdon ja siten saisitte omaksenne sen, minkä hän on luvannut. Hepr. 10:36

Jumalan valtakunta on ihmisten keskellä

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 10.12.2017 07:00 | Päivämies
Fariseukset odottivat Jumalan valtakunnan saapumista ja kysyivät siitä Jeesukselta. Jeesus vastasi Jumalan valtakunnan jo olevan heidän keskellään.
Kuninkaan eli Messiaan ja hänen valtakuntansa odottaminen oli keskeistä juutalaisille. Tuohon messiasodotukseen sekoittui myös toiveita kansallisen itsenäisyyden palautumisesta.

Jotkut odottivat ajallista messiasta, ja he kuvittelivat Messiaan valtakunnan eli Jumalan valtakunnan ajalliseksi valtakunnaksi. Tuollainen messias palauttaisi Israelille itsenäisyyden eli vapauttaisi heidät Rooman vallan alta.

Toisaalta juutalaiset ajattelivat, että Jumalan valtakunta tulee vasta tämän ajan jälkeen. Tällainen odotus liittyi lopun ajan tapahtumiin. Se, kumpaa valtakuntaa fariseukset tarkoittivat kysyessään sen tulemisesta Jeesukselta, ei suoraan käy evankeliumista ilmi.

Yhtä aikaa näkyvä ja näkymätön

Kysymys Jumalan valtakunnasta on edelleen keskeinen. Mitä Raamattu ja Jeesus tarkoittavat Jumalan valtakunnalla?

Jeesuksen vastauksesta fariseuksille käy ilmi, että tietyllä tavalla nämä odotukset ovat totta: Messiaan tuloon liittyy myös hänen valtakuntansa. Se ei tosin ole ajallinen valtakunta, eikä tuo Messias palauta Israelin itsenäisyyttä. Mutta Messiaalla, kuninkaalla, on valtakunta. Jumalan valtakunta merkitsee Jumalan kuninkuutta.

Jumalan valtakunta on jo läsnä Messiaassa. Se ei ole vielä kaikkien ihmisten nähtävillä, mutta kun tämän maailman aika loppuu, Jumalan valtakunta tulee näkyvällä tavalla.

Salattu valtakunta

Jeesus kutsui ihmisiä seuraamaan itseään eli uskomaan häneen. Ne, jotka ottivat tuon kutsun vastaan, pääsivät hänen valtakuntaansa. Jeesuksen seuraajat saavat asua Jumalan valtakunnassa.

Fariseukset eivät uskoneet Jeesukseen eivätkä pitäneet häntä Messiaana. Siksi he eivät myöskään nähneet Jumalan valtakuntaa.

Epäusko peittää Jumalan valtakunnan. Sitä ei voi sitoa aikaan tai paikkaan. Siitä ei voi sanoa, että se on täällä tai tuolla. Sen tulemista ei voi tarkkailla eikä sitä voi nähdä ihmissilmin eikä sinne päästä ihmisvoimin.

Vaikka fariseukset eivät nähneet Jumalan valtakuntaa, se oli heidän keskellään. He yrittivät nähdä sen ihmisvoimin, inhimillisellä viisaudella. Ei kuitenkaan auta, vaikka tuntisi lopun ajan merkit ja tietäisi, milloin Jumalan valtakunta ja sen kuningas tulee kunniassaan, jos ei ole valmis sitä vastaanottamaan.

Voittoisa kuningas

Fariseukset kysyivät Jumalan valtakunnan tulemisesta oikealta ihmiseltä, itse valtakunnan kuninkaalta Herralta Jeesukselta. Hän on omalla verellään lunastanut valtakuntansa asukkaat vapaiksi.

Ajallisissa valtakunnissa alamaiset joutuvat taistelemaan kuninkaansa puolesta. Jumalan valtakunnassa kuningas on antanut henkensä alamaistensa puolesta.

Valtakunnan sanoma on kuninkaansa voittosanomaa: synnit saa uskoa anteeksi. Sitä hänen omansa julistavat tänäkin päivänä. Sen uskoja saa kuninkaan voiton omakseen ja pääsee Jumalan valtakunnan asukkaaksi nauttimaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa.

”Älkää lähtekö minnekään”

Jeesus varoitti opetuslapsiaan viimeisten aikojen eksytyksistä. Yksi sellainen on se, että Jumalan valtakunnan kuninkaan sanotaan olevan muuallakin kuin omassa valtakunnassaan. Sanotaan: hän on siellä ja hän on tuolla.

Jeesus varoitti opetuslapsiaan: älkää lähtekö minnekään. Hän lupasi olla omiensa kanssa joka päivä maailman loppuun asti. Hän ei ole täällä ja tuolla, hän on omiensa keskellä. Hän ei jätä omiaan.

On turvallista pysyä Jeesuksen omana. Silloin hänen tulemisensa kunniassaan ei yllätä. Sitä ei tarvitse odottaa peläten, vaan saa odottaa iloiten. Hän tulee pian, sillä tämä aika on lyhyt.

Jeesuksen tullessa kunniassaan häneen uskovat saavat periä sen valtakunnan, joka on ollut valmiina jo maailman luomisesta asti. Silloin uskovaiset saavat siirtyä ajasta ikuisuuteen. 

Ilkka Lehto
Julkaistu Päivämiehessä 7.12.2017

Evankeliumiteksti Luuk. 17:20–24

Raamattu 1992 
Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi: ”Ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla. Eikä voida sanoa: ’Se on täällä’, tai: ’Se on tuolla.’ Katsokaa: Jumalan valtakunta on teidän keskellänne.”
Opetuslapsilleen hän sanoi:
”Tulee aika, jolloin te toivotte näkevänne edes yhden Ihmisen Pojan päivän mutta ette saa nähdä. Teille sanotaan silloin: ’Hän on tuolla’, ja: ’Hän on täällä’, mutta älkää lähtekö minnekään, älkää juosko perässä. Sillä niin kuin salama välähtää ja valaisee taivaan äärestä ääreen, niin on Ihmisen Poika oleva ilmestymisensä päivänä.”

Biblia 
Ja Pharisealaiset kysyivät häneltä: koska Jumalan valtakunta olis tuleva? Vastasi hän heitä ja sanoi: ei Jumalan valtakunta tule niin, että se taidettaisiin nähdä. Ei myös heidän pidä sanoman: katso tässä, katso siellä; sillä katso, Jumalan valtakunta on teidän keskellänne.
Niin hän sanoi opetuslapsille:
Se aika tulee, että te halajatte nähdä yhtäkin Ihmisen Pojan päivää, ja ette saa nähdä. Ja he sanovat teille: katso tässä, katso siellä: älkäät menkö ulos, älkäät myös seuratko. Sillä niinkuin pitkäisen tuli taivaan alla leimahtaa ja paistaa kaikkein päälle, mitkä taivaan alla ovat, niin on myös Ihmisen Pojan päivänänsä oleva.

Armostas kaikesta kiitoksen kannan

Jaakko Linjaman säveltämää musiikkia – puhuttelevaa ja harvoin kuultua.
Äänite sisältää hengellistä laulumusiikkia ja kuoromusiikkia sekä soitinsävellyksiä uruille, viululle ja pianolle.

25 €

Toim. Kaisa Ikonen

Herra siunatkoon sinua, SRK:n Suviseurat Muhoksella

Muhoksen Suviseurat 2019 yksissä kansissa: monipuolinen neliväriteos palaa suviseurajärjestelyihin sekä erilaisiin suviseuratunnelmiin.

24 €

Salla Sivula
Kansi: Silja-Maria Wihersaari

Ketunpojat ja kätköviesti

Kuka on päässyt Ketunpoikien jäljille, ja mitä hän heistä tahtoo? Entä kuka on salaperäinen Anna, joka laittaa viestejä Iidalle? Ketunpojat saavat arvoituksen toisensa jälkeen ratkaistavaksi, kunnes kätköseikkailu saa ratkaisunsa.

15 €

Ari-Pekka Palola

Myrskyjen keskellä

SRK:n historian kolmas osa kuvaa vaiherikasta ajanjaksoa 1962–1980.

48 €

Toim.: Jouni Hintikka ja Kirsti Nurkkala

Erityisen läheisinä

Kirja erilaisuudesta, elämän ainutlaatuisuudesta ja rikkaudesta: teoksessa puheenvuoron saavat erityislapset, heidän läheisensä sekä aiheen parissa työskentelevät ammattilaiset.

25 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi