Sunnuntai 20.10.2019
"
"Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi." Matt. 22:37-39

Mikä mies sinä olet, Johannes Kastaja?

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 17.12.2017 07:00 | Päivämies


Juudean autiomaasta kuuluu kummia. Nahkavyöllä sidottuun kamelinkarvavaatteeseen pukeutunut mies julistaa sanomaa, joka on yhtä karua kuin hänen ulkoasunsa. Väkevässä julistuksessaan tämä mies puhuu tien raivaamisesta, käärmeen sikiöistä ja puun juurelle puun kaatamista varten valmiiksi asetetusta kirveestä (Luuk. 3).
Ei siis ihme, että ihmiset kyselivät toisiltaan, mistä tässä oli kysymys. Lopulta he päätyivät kysymään tuolta karulta korven profeetalta, Johannes Kastajalta itseltään, mikä tämä oli miehiään.

Vanhan testamentin ennustuksia

Monet Vanhan testamentin profetiat liittyvät tulevaan maailman Vapahtajaan, Jeesukseen. Vanhan testamentin ennustus Johannes Kastajasta ja hänen tehtävästään on lähes ainutlaatuinen siinä mielessä, että Jeesuksen ohella juuri kenestäkään muusta henkilöstä ennustuksia ei ole.

Mieleeni nousevat vain neitsyt Mariaan, Jeesuksen äitiin, viittaava ennustus (Jes. 7:14) ja Juudas Iskariotin murheellisia loppuvaiheita kuvaava ennustus (Sak. 11:12–13).

Sekä Jesaja (40:3) että Malakia (4:5) ennustavat Herran tulemista edeltävästä tienraivaajasta. Jesaja julistaa huutavan äänestä, ja Malakia käyttää ennustuksessaan kuvaa profeetta Eliasta, jonka tehtävänä on kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen ennen kuin suuri ja pelottava Herran päivä tulee.

Ihmisten arveluita

Merkillinen erämaan profeetta herätti monenlaisia arveluita ihmisten mielissä. Selvää oli, että mistään tavanomaisesta henkilöstä ei ollut kyse.

Jotakin tuttua hänessä kuitenkin oli. Ulkoasultaan hän muistutti lähes yhdeksänsataa vuotta aiemmin elänyttä profeetta Eliaa (2. Kun. 1:8). Kohtikäyvässä julistuksessakin oli samaa voimaa kuin Elialla aikoinaan. 

Tai saattoiko kyseessä olla juuri se, josta Mooses oli vielä aikaisemmin ennustanut: ”Herra, teidän Jumalanne, antaa veljienne joukosta nousta profeetan, joka on minun kaltaiseni. Häntä teidän tulee kuunnella” (5. Moos. 18:15).

Julistuksessa oli jotakin niin erikoista ja ainutlaatuista, että joidenkin mielessä heräsi kysymys, olisikohan tässä sittenkin kyseessä Herran voideltu, Messias.

Johanneksen todistus

Houkuttelevia nimikkeitä oli tarjolla, mutta Johannes Kastaja torjui ehdottomasti nämä kaikki. Asemaansa hän ei kuitenkaan halunnut salata, vaan teki sen, samoin kuin tehtävänsä, kyselijöille selväksi.

Hän kyllä on profeetan ennustama Elia siinä mielessä, että hän jatkoi Elian tehtävää (Matt. 11:14), mutta hän ei ole Mooseksen ennustama profeetta, puhumattakaan Messiaasta. Messias on häntä niin paljon ylempiarvoinen, että hän on arvoton edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja (Joh. 1:27).

Johanneksella oli kuitenkin tärkeitä tehtäviä. Hänen oli valmistettava tietä ihmissydämiin. Oli raivattava kaikki esteet ja tehtävä tie tasaiseksi Herran tulolle.

Tien tasaaminen tapahtui silloin samalla tavalla kuin tänäänkin. Johanneksen julistama sanoma on tutun kuuloista: ”Tehkäät parannus; sillä taivaan valtakunta on lähestynyt” (Matt. 3:2).

Sanoman uskojille Johannes Kastaja kertoi olevansa sulhasen ystävän tavoin (Joh. 3:29) Jeesuksen palvelija. Niin kuin sulhasen ystävä seisoo sulhasen vieressä ja kuuntelee, mitä hän puhuu, niin Johanneskin pysyy Jeesuksen vieressä kuunnellen hänen sanomaansa. Hänen ilonsa on siinä, että Jeesus saa kasvaa ja hän vähenee.

Kestävä perustus

Merkillinen oli Jeesuksenkin todistus tästä korven profeetasta: ”Totisesti: yksikään naisesta syntynyt ei ole ollut Johannes Kastajaa suurempi, mutta kaikkein vähäisin, joka on taivasten valtakunnassa, on suurempi kuin hän (Matt. 11:11). Hän on sekä suurin että vähäisin samassa persoonassa.

Johannes Kastajan suuruutta voimme perustella vaikkapa edellä mainitulla profeetan ennustuksella hänen syntymästään tai ainutkertaisella tehtävällä kastaa Jordanille saapunut maailman Vapahtaja.

Johannes varmasti muisti nämä ja monet muut suuret hetket, mutta näiden varaan ei voinut rakentaa elämäänsä. Vapahtajan seurassa hän koki ainoan kestävän perustuksen olevan siinä, että Vapahtaja sai joka päivä tulla suuremmaksi hänen elämässään ja hän itse tuli pienemmäksi. Lapsenkaltaiseksi, joiden kaltaisten taivasten valtakunta on. Tällä samalla perustuksella elävä usko lepää yhä.

Seppo Jokelainen
Julkaistu Päivämiehessä 13.12.2017

Evankeliumiteksti Joh. 1:19–27

Raamattu 1992 
Tämä on todistus, jonka Johannes antoi, kun juutalaiset lähettivät Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä: ”Kuka sinä olet?” Johannes tunnusti totuuden, hän ei sitä kieltänyt. Hän sanoi: ”En minä ole Messias.” ”Mikä sitten?” he kysyivät. ”Oletko Elia?” ”En ole”, Johannes vastasi. ”Oletko se luvattu profeetta?” Hän vastasi: ”En.” Silloin he sanoivat: ”Kuka sitten olet? Meidän on vietävä vastaus niille, jotka meidät lähettivät. Mitä sanot itsestäsi?” Johannes vastasi: ”Minä olen ääni, joka huutaa autiomaassa: ’Tasoittakaa Herralle tie!’ Niinhän profeetta Jesaja on ennustanut.”
Niiden joukossa, jotka oli lähetetty Johanneksen luo, oli myös fariseuksia. He kysyivät häneltä: ”Miksi sitten kastat ihmisiä, jos et ole Messias, et Elia etkä se profeetta?” Johannes vastasi: ”Minä kastan vedellä, mutta teidän keskellänne on jo toinen, vaikka te ette häntä tunne, hän, joka tulee minun jälkeeni. Minä olen arvoton edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja.”

Biblia
Ja tämä on Johanneksen todistus, kuin Juudalaiset lähettivät Jerusalemista papit ja Leviläiset kysymään häneltä: kukas olet? Ja hän todisti ja ei kieltänyt, ja hän todisti, sanoen: en minä ole Kristus. Ja he kysyivät häneltä: kukas siis? oletkos Elias? Hän sanoi: en. Oletkos propheta? Hän vastasi: en. Niin he sanoivat hänelle: kukas olet? että me antaisimme niille vastauksen, jotka meidät lähettivät: mitäs sanot itsestäs? Hän sanoi: minä olen huutava ääni korvessa: valmistakaat Herran tietä, niinkuin Jesaias propheta sanoi.
Ja jotka lähetetyt olivat, olivat Pharisealaisista. Ja he kysyivät häneltä ja sanoivat hänelle: miksi siis sinä kastat, jos et ole Kristus, etkä Elias, etkä propheta? Johannes vastasi heitä ja sanoi: minä kastan vedellä; mutta teidän keskellänne seisoo, jota ette tunne: Hän on se, joka minun jälkeeni tulee, joka minun edelläni on ollut, jonka kengän rihmoja en minä ole kelvollinen päästämään.
 

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi