Lauantai 20.7.2019
"
Kuinka sinä voit tuomita veljesi? Tai sinä toinen, kuinka voit halveksia veljeäsi? Kaikki me joudumme Jumalan tuomioistuimen eteen. Room. 14:10

Muista kastettasi!

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 7.1.2018 06:53 | Päivämies


Kasteen sunnuntai vie meitä pohtimaan uskossa valvomista, sillä kaste on hyvän omantunnon liitto Jumalan kanssa. 
Useimmat meistä on kastettu vastasyntyneenä lapsena. Meillä ei ole itse kastetapahtumasta muistikuvia, mutta on hyvä pysähtyä miettimään, mitä kastettuna eläminen merkitsee.

Aikuisena kastettu Jumalan lapsi todennäköisesti muistaa kastehetken merkittävänä tapahtumana, koska siihen liittyy läheisesti kokemus elävän uskon löytämisestä.

Pieni lapsi kastetaan vanhempien tahdosta lapsen uskon perusteella. Aikuinen parannuksen armon saanut haluaa itse ottaa uskolla vastaan kasteen, jos häntä ei ole aiemmin kastettu. Hän tietää Jumalan sanasta, että Jeesus itse kehotti kastamaan kaikki, jotka olivat päässeet hänen opetuslapsekseen (Matt. 28:18–20).

Liitto Jumalan kanssa

Vanhan liiton aikana ympärileikkaus oli merkkinä liitosta Jumalan kanssa, mutta uuden liiton merkiksi tuli kaste, jonka Jeesus asetti. Ulkonaisia merkkejä tärkeämmäksi Jumalan sana nostaa kuitenkin henkilökohtaisen uskon ja syntien anteeksisaamisen. (Biblia: Kol. 2:11–13).

Apostolisella ajalla kastettiin paljon aikuisia parannuksen armon saaneita. Paavali opettaa, että kasteessa liitytään Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen (Room. 6:1–11).

Tämä kuva avautuu parhaiten, kun muistaa, että siihen aikaan kastettava voitiin laskea kokonaan veden alle kuin hautaan, josta hänet nostettiin ylös. Tämä symboliikka johdatti myös elämään uutta elämää kristittynä.

Paavali opetti uudesta elämästä: ”Ajatelkaa tekin samoin itsestänne: te olette kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa” (Room. 6:11). 

Vahvistus työlle

Johannes Kastaja saarnasi parannusta ja syntien anteeksisaamista. Hän kastoi niitä, jotka uskoivat hänen sanomansa. Johanneksen opetus oli linjassa Paavalin kanssa, sillä hänkin kehotti tekemään hedelmää, joka näkyy (Luuk. 3:8).

Puheillaan ja kastetoiminnallaan Johannes raivasi tietä tulevalle kuninkaalle, jonka kengännauhoja hän ei kokenut olevansa arvollinen avaamaan. Voidaan ajatella, että Jeesus vahvisti Johanneksen työn ottamalla häneltä kasteen.

Jumalan ääni taivaasta vahvisti myös nämä pelastushistorialliset tapahtumat. Jumala tunnusti Johanneksen osoittaman Jumalan Karitsan omaksi rakkaaksi pojakseen.

Uskovalle Pyhä Henki

Jeesus itse ei kastanut (Joh. 4:1–2), mutta hän kuitenkin teki kasteesta näkyvän merkin seuraajilleen. Näin Johanneksen aloittama kastetoiminta sai jatkua uudenlaisessa merkityksessä.

Johannes itsekin näki eron oman toimintansa ja Jeesuksen toiminnan välillä. Hän sanoi Jeesuksen kastavan veden sijasta Pyhällä Hengellä ja tulella. Pyhän Hengen kasteella hän tarkoitti Pyhän Hengen lahjaa, jonka jokainen Jeesukseen uskova saa. Tuli on Pyhän Hengen symboli.

Helluntaina apostolien päiden päällä oli liekki merkkinä siitä, että Jumalan tulet paloivat. Ihminen on vain äänitorvi. Jumalan Henki teki – ja tekee edelleen – sanan eläväksi.

Parannus lähtökohtana

Ymmärrämme, että pelkkä vedellä kastaminen ilman uskoa ei ihmistä auta eikä pelasta (Mark. 16:16). Hengen kaste eli parannuksen armon saaminen evankeliumin sanan kautta onkin kaiken lähtökohta. 

Tätä tärkeysjärjestystä kuvaavat myös Paavalin sanat korinttolaisille: ”Minä kastoin myös Stephanaan perheen; sitte en minä tiedä, jos minä jonkun muun kastanut olen. Sillä ei Kristus minua lähettänyt kastamaan, vaan evankeliumia saarnaamaan, ei sanan viisaudella, ettei Kristuksen risti turhaan menisi.” (1. Kor.1:15–17.)

Kasteen liitossa pysyminen

Kaste merkitsee Raamatun mukaan hyvän omantunnon liittoa Jumalan kanssa (1. Piet. 3:21). Uskossa valvominen unohtuu monelta tämän ajan ihmiseltä. Joku saattaa laittaa turvansa ajatukseen, että kaste pelastaa, vaikka mitä tapahtuisi ja miten eläisi.

On tärkeää muistaa, että vaikka ihminen olisi ollutkin uskossa ottaessaan kasteen vastaan, se ei auta, jos usko on kuollut pois. Sen voi saada takaisin uskomalla omalle kohdalleen kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä.

Hyvä omatunto auttaa säilyttämään uskon. Omantunnon hoitaminen kertoo halusta elää kuuliaisena Taivaan Isälle ja pysyä kasteen liitossa. 

Ilari Kinnunen
Julkaistu Päivämiehessä 4.1.2018

Kuvituskuva: Erja Hatula

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi