Tiistai 20.11.2018
"
Hyvä on sen osa, jota sinä, Herra, kasvatat ja jolle sinä opetat lakiasi. Pahana päivänä sinä varjelet häntä, kun hauta jo aukeaa sille, joka rikkoo lakiasi. Ps. 94:12-13

Marian esimerkillinen luottamus Jumalaan

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 18.3.2018 06:28 | Päivämies


Marian ilmestyspäivän raamatullisena keskushenkilönä on Jeesuksen äiti Maria ja evankeliumiteksti on hänen kiitosvirtensä.
Jumala lähetti enkeli Gabrielin Nasaretiin neitsyt Marian luo. Vietävänä oli uutinen koko ihmiskunnalle: kauan odotettu Vapahtaja oli syntyvä.

Uutinen saisi vielä hallitsijat ja koko Jerusalemin pelästyksiin (Matt. 2:1–3), kiirisi kauas paimenten viestinä jouluyönä (Luuk. 2:20) ja saarnattaisiin kaikille kansoille alkaen Jerusalemista, koko Juudeasta ja Samariasta maan ääriin saakka (Ap.t. 1:8).

Merkittävä tehtävä

Enkeli tervehti Mariaa: ”Ole tervehditty, Maria, sinä armon saanut! Herra kanssasi!” Nuori nainen hämmentyi näistä sanoista, mutta enkeli jatkoi: ”Älä pelkää, Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus.”

Maria sai myös kuulla, kuka hänen poikansa olisi: Korkeimman Poika, Daavidin valtaistuimen perijä, ikuinen Kuningas.

Marialle oli varattu merkittävä osa pelastushistoriassa: hänen poikansa olisi vaimon siemen, joka polkee rikki käärmeen pään. Lisäksi hän sai kuulla iäkkäästä sukulaisestaan Elisabetista, joka odotti lasta, Johannes Kastajaa.

Uskolle vahvistusta

Uskovainen Maria oli hämmästynyt uutisesta ja kiiruhti Juudean vuoristoon Elisabetin ja hänen miehensä Sakariaan luo. Askeleet mahtoivat olla raskaat ja puhuttavaa olisi paljon.

Oma pienuus suurten tapahtumien keskellä ja kaipuu saada keskustella uskovaisen sukulaisen kanssa oli varmasti suuri. Kihlatulle tavanomainen unelma punaisesta tuvasta ja perunamaasta oli väistynyt uuden käänteen myötä.

Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja hän täyttyi Pyhällä Hengellä. Elisabet, jolle tapojen mukaan nuoremman olisi tullut osoittaa kunnioitusta, puhkesi kiittämään: ”Kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni?”

Tämä Jumalan lasten kohtaaminen sai Marian kankean kielen notkistumaan kiitosvirteen. Näin omaa pienuuttaan tuntevat sukulaisnaiset saivat molemmin puolin vahvistua uskossaan ja kutsumuksessaan.

Maria ymmärsi, miten Jumala oli katsonut vähäiseen, omalta puoleltaan köyhään palvelijattareensa, jonka kautta hän osoittaisi voimansa koko maailmalle. Jumala ei valinnut ylpeitä maan mahtavia tahtonsa toimittamiseen, vaan korotti alhaiset, pienen laumansa.

Jumala muistaa antamansa lupauksen Vapahtajasta ja haluaa ruokkia nälkäiset valtakuntansa elämän leivällä runsain määrin. Hengessään köyhillä on peltoon kätketty aarre, hengessään rikkaat lähetetään tyhjin käsin pois.

Marian esimerkki

Maria viipyi Elisabetin luona kolme kuukautta ja palasi sitten kotiinsa. Hän halusi luottaa Jumalaan.

Marian esimerkki opettaa meitä luottamukseen ja kuuliaisuuteen Jumalan tahdolle, vaikka emme elämässä aina ymmärtäisi hänen tarkoitustaan.

Joskus tyytyminen Jumalan tahtoon voi merkitä muutoksia omiin suunnitelmiin. Tiestä ja matkasta kannattaa keskustella uskovaisten kanssa. Maria tarvitsi uskovaisten yhteyttä vielä usein Elisabetin luona vierailun jälkeenkin.

Marian äidinosa oli raskas. Hän todisti Golgatan veriuhrin. Vanhan Simeonin ennustus toteutui: ”Sinun omankin sydämesi läpi on miekka käyvä” (Luuk. 2:35).

Kuuliaiselle Marialle oli kuitenkin varattu huolenpito Golgatan tapahtumien jälkeenkin: ristillä Jeesus antoi apostoli Johannekselle tehtävän huolehtia Mariasta kuin omasta äidistään (Joh. 19:26–27).

Jumalan lapsijoukossa

Maria sai vaikeinakin hetkinä luottaa Jumalan valtakunnan turvaan ja hoitoon. Kun Raamattu viimeisen kerran mainitsee Marian, todistaa Luukas hänet Jumalan lasten yhteyteen (Ap.t. 1:14).

Saamme pyytää Marian yksinkertaista, Jumalan hyvään tahtoon luottavaa uskoa ja halua kilvoitella Jumalan lapsijoukossa. Lunastuksen osallisuuteen ja armon omistamiseen kutsutaan evankeliumin sanomassa.

Verinen evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta pyyhkii pois kaikki synnit ja liittää uskossa, toivossa ja rakkaudessa Jumalan lapsijoukkoon. Siinä joukossa sinulla on aihe omaan kiitosvirteesi.

Teksti: Harri Hautala

Julkaistu Päivämiehessä 14.3.2018

Kuvituskuva: Eveliina Saukko

Marian ilmestyspäivä

Raamattu 1992
Maria sanoi:
      – Minun sieluni ylistää Herran suuruutta,
      minun henkeni riemuitsee Jumalasta, Vapahtajastani,
      sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa.
      Tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi,
      sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja.
      Hänen nimensä on pyhä,
      polvesta polveen hän osoittaa laupeutensa
      niille, jotka häntä pelkäävät.
      Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja,
      hän on lyönyt hajalle
      ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään.
      Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan
      ja korottanut alhaiset.
      Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin,
      mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois.
      Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista,
      hän on muistanut kansaansa ja osoittanut laupeutensa
      Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen, ajasta aikaan,
      niin kuin hän on isillemme luvannut.


BIBLIA
Ja Maria sanoi: Minun sieluni suuresti ylistää Herraa,
Ja minun henkeni iloitsee Jumalassa, minun vapahtajassani,
Että hän katsoi piikansa nöyryyttä; sillä katso, tästedes pitää kaikkein sukukuntain minua autuaaksi kutsuttaman:
Sillä Voimallinen on suuria ihmeitä tehnyt minun kohtaani, ja hänen nimensä on pyhä, Ja hänen laupiutensa pysyy suvusta sukuun niille,    
jotka häntä pelkäävät.
Hän osoitti voiman käsivarrellansa ja hajotti koriat heidän sydämensä mielestä. Voimalliset on hän kukistanut istuimelta ja korotti nöyrät.
Isoovat täytti hän hyvyydellä ja jätti rikkaat tyhjäksi.
Hän korjasi palvelijansa Israelin, muistain omaa laupiuttansa,
(Niinkuin hän on puhunut meidän isillemme, Abrahamille ja hänen siemenellensä) ijankaikkisesti.

Katri Isopahkala ja Heli Säkkinen (toim.)

Siionin Joulu 2018

Siionin Joulu vieraili lampolassa seurailemassa lampaiden elämää. Lehden hartaustekstit kertovat Vapahtajasta, joka toi ihmisille rauhan ja vapauden. Sivuilta löytyy myös hiljaista puhetta joulusta ilman rakasta läheistä. Lisäksi lehti sisältää muun muassa käytännönläheisiä vinkkejä jouluaskareisiin.

7 €

Toim. Annika Hintsala ja Jenni Hintsala

Heidän kanssaan kulje, kertomuksia nuorille

Kirja nuorista elämän murrosvaiheessa. Kertomuksissa käsitellään nuoren näkökulmasta uskoa, uskosta nousevia valintoja, omaa minuutta ja suhdetta toisiin ihmisiin. 

17 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka
 

Jaksanko luottaa? Ajankohtaista 2018

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.  

23 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka

JAKSANKO LUOTTAA? -ÄÄNIKIRJA

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?  
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.

20 €

Väinö Havas

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1953. Äänikirja on tehty vuonna 1997 julkaistun uudistetun painoksen pohjalta ja sisältää 43 alkuperäisteokseen kuulunutta kertomusta. Havaksen lämminhenkisissä ja kielellisesti rikkaissa kertomuksissa korostuu kodin, uskonnon ja vapaan isänmaan arvo.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi