Sunnuntai 18.8.2019
"
Jeesus sanoi: "Hankkikaa väärällä rikkaudella ystäviä, jotka ottavat teidät iäisiin asuntoihin, kun tuota rikkautta ei enää ole." Luuk. 16:9

Jeesuksen ystävät, Jumalan lähettiläät

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 27.5.2018 06:59 | Päivämies


Jumala on salattu. Voimme oppia tuntemaan Hänet vain Hänen oman ilmoituksensa kautta.
Pääsiäisen tapahtumat olivat ainutlaatuisia, ja Jeesuksen opetuslapset suurten ihmeiden todistajia. Suurin niistä tapahtui Jeesuksen noustua haudasta: hän ilmestyi omilleen kuoleman voittajana.

Yhä hämmästyksen vallassa olleet opetuslapset saivat suuren tehtävän, kun Jeesus lähetti heidät saarnaamaan parannusta ja syntien anteeksiantamusta. Hän ei jättänyt heitä kuitenkaan yksin, vaan lupasi olla heidän kanssaan kaikkina päivinä maailman loppuun asti.

Uskoa tarjotaan heikoillekin

Jeesuksen nähtyään muutamat opetuslapsista yhä epäilivät. Jumala ei kuitenkaan jätä työtänsä ihmisten heikkouden varaan, vaan tulee itse heidän auttajakseen. Oman voimattomuutensa tunteva saa turvautua Jumalan voimaan (2. Kor. 12:9–10). Olkoon tämä rohkaisemassa myös heitä, jotka haluaisivat uskoa, mutta ajattelevat sen olevan vain vahvoja varten.

Jumala valitsi todistajakseen myös Paavalin, joka sanoi olevansa apostoleista vähäisin. Hän, joka oli vainonnut Jumalan seurakuntaa, mutta oli saanut osakseen Jumalan armon. (1. Kor. 15:8–10.)

Paavali kuvaa kirjeessään Jumalan valintojen ihmeitä: ”Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus, kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa! Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittämättömät hänen tiensä.” (Room. 11:33.)

Kristuksen työntekijät

Jeesus lähetti oppilaansa jatkamaan hänen työtään. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen toimiessaan he saivat olla kolmiyhteisen Jumalan lähettiläinä. Helluntain tapahtumissa Jumala osoitti, kuinka Pyhän Hengen voima vahvisti pelkäävät opetuslapset rohkeiksi ja avasi heidän ymmärryksensä Raamatun kirjoituksille (Apt. 2:4).Kristinopin (44) mukaisesti ”Kristuksen työ maailmassa jatkuu hänen seurakunnassaan Pyhän Hengen työnä”.

Kirkkomme Apostolinen uskontunnustus, jonka päivää vietämme Pyhän Kolminaisuuden päivänä, sanoittaa uskomme sisältöä. Alkusanoilla ”minä uskon” liitytään siihen opetukseen, jonka kristinoppi meille ilmaisee. Kirkkokäsikirja avaa Kolminaisuuden päivän aihetta muun muassa seuraavasti: ”Jumala on yksi, mutta hän on ilmoittanut meille itsensä Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä. Hän vaikuttaa Luojana, Lunastajana ja Pyhittäjänä. Usko ei käsittele Jumalan olemusta tiedollisesti eritellen vaan ihmetellen, ylistäen ja hänen armotekojaan julistaen.”

Jumalan kansan ajallinen tehtävä

Opetuslapset saivat lähteä tehtäväänsä Jumalan lupausten varassa. He eivät olleet vain palvelijoita, vaan Jeesus kutsui heitä ystävikseen (Joh.15:15). He saivat puolustajakseen Totuuden Hengen, joka oli lähtöisin Isän luota ja todisti Jeesuksesta (Joh. 15:26–27). Pyhän Hengen vahvistamina he aloittivat työnsä kansojen keskellä. He saivat lähteä evankeliumin julistamiseen Jeesuksen siunaamina (Luuk. 24:50–53).

 Saarna Kristuksesta ja hänen valtakunnastaan on yhä ihmisten tavoitettavissa. Sen esillä pitäminen on uskottu Jeesuksen seuraajille. Vaikka tehtävä tuntuu usein vaikealta, on se lopulta ilon ja kiitollisuuden sävyttämää, onhan kysymyksessä hyvän sanoman vieminen kaikille, jotka kaipaavat Jumalan armoa.

Vapahtajamme on antanut henkensä syntiemme edestä. Hänen veressään meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto (Ef.1:7). Jumalan kansa toimii ihmisten keskellä, on työn aika.  

Aarno Sassi
Julkaistu Päivämiehessä 23.5.2018

Kuvituskuva: Lukijan kuva / Virpi


Raamattu 1992
Kaikki yksitoista opetuslasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”

Biblia:
Mutta ne yksitoistakymmentä opetuslasta menivät Galileaan, sille mäelle, jonka Jesus oli heille määrännyt. Ja kuin he näkivät hänen, kumarsivat he häntä, mutta muutamat epäilivät. Ja Jesus tuli ja puhutteli heitä, sanoen: minulle on annettu kaikki voima taivaassa ja maan päällä. Menkäät siis ja opettakaat kaikkea kansaa, ja kastakaat heitä nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen, ja opettakaat heitä pitämään kaikki, mitä minä olen teille käskenyt. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä, maailman loppuun asti. Amen!

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi