Keskiviikko 26.6.2019
"
Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. 1 Joh. 4:16

Jeesuksen ystävät, Jumalan lähettiläät

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 27.5.2018 06:59 | Päivämies


Jumala on salattu. Voimme oppia tuntemaan Hänet vain Hänen oman ilmoituksensa kautta.
Pääsiäisen tapahtumat olivat ainutlaatuisia, ja Jeesuksen opetuslapset suurten ihmeiden todistajia. Suurin niistä tapahtui Jeesuksen noustua haudasta: hän ilmestyi omilleen kuoleman voittajana.

Yhä hämmästyksen vallassa olleet opetuslapset saivat suuren tehtävän, kun Jeesus lähetti heidät saarnaamaan parannusta ja syntien anteeksiantamusta. Hän ei jättänyt heitä kuitenkaan yksin, vaan lupasi olla heidän kanssaan kaikkina päivinä maailman loppuun asti.

Uskoa tarjotaan heikoillekin

Jeesuksen nähtyään muutamat opetuslapsista yhä epäilivät. Jumala ei kuitenkaan jätä työtänsä ihmisten heikkouden varaan, vaan tulee itse heidän auttajakseen. Oman voimattomuutensa tunteva saa turvautua Jumalan voimaan (2. Kor. 12:9–10). Olkoon tämä rohkaisemassa myös heitä, jotka haluaisivat uskoa, mutta ajattelevat sen olevan vain vahvoja varten.

Jumala valitsi todistajakseen myös Paavalin, joka sanoi olevansa apostoleista vähäisin. Hän, joka oli vainonnut Jumalan seurakuntaa, mutta oli saanut osakseen Jumalan armon. (1. Kor. 15:8–10.)

Paavali kuvaa kirjeessään Jumalan valintojen ihmeitä: ”Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus, kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa! Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittämättömät hänen tiensä.” (Room. 11:33.)

Kristuksen työntekijät

Jeesus lähetti oppilaansa jatkamaan hänen työtään. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen toimiessaan he saivat olla kolmiyhteisen Jumalan lähettiläinä. Helluntain tapahtumissa Jumala osoitti, kuinka Pyhän Hengen voima vahvisti pelkäävät opetuslapset rohkeiksi ja avasi heidän ymmärryksensä Raamatun kirjoituksille (Apt. 2:4).Kristinopin (44) mukaisesti ”Kristuksen työ maailmassa jatkuu hänen seurakunnassaan Pyhän Hengen työnä”.

Kirkkomme Apostolinen uskontunnustus, jonka päivää vietämme Pyhän Kolminaisuuden päivänä, sanoittaa uskomme sisältöä. Alkusanoilla ”minä uskon” liitytään siihen opetukseen, jonka kristinoppi meille ilmaisee. Kirkkokäsikirja avaa Kolminaisuuden päivän aihetta muun muassa seuraavasti: ”Jumala on yksi, mutta hän on ilmoittanut meille itsensä Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä. Hän vaikuttaa Luojana, Lunastajana ja Pyhittäjänä. Usko ei käsittele Jumalan olemusta tiedollisesti eritellen vaan ihmetellen, ylistäen ja hänen armotekojaan julistaen.”

Jumalan kansan ajallinen tehtävä

Opetuslapset saivat lähteä tehtäväänsä Jumalan lupausten varassa. He eivät olleet vain palvelijoita, vaan Jeesus kutsui heitä ystävikseen (Joh.15:15). He saivat puolustajakseen Totuuden Hengen, joka oli lähtöisin Isän luota ja todisti Jeesuksesta (Joh. 15:26–27). Pyhän Hengen vahvistamina he aloittivat työnsä kansojen keskellä. He saivat lähteä evankeliumin julistamiseen Jeesuksen siunaamina (Luuk. 24:50–53).

 Saarna Kristuksesta ja hänen valtakunnastaan on yhä ihmisten tavoitettavissa. Sen esillä pitäminen on uskottu Jeesuksen seuraajille. Vaikka tehtävä tuntuu usein vaikealta, on se lopulta ilon ja kiitollisuuden sävyttämää, onhan kysymyksessä hyvän sanoman vieminen kaikille, jotka kaipaavat Jumalan armoa.

Vapahtajamme on antanut henkensä syntiemme edestä. Hänen veressään meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto (Ef.1:7). Jumalan kansa toimii ihmisten keskellä, on työn aika.  

Aarno Sassi
Julkaistu Päivämiehessä 23.5.2018

Kuvituskuva: Lukijan kuva / Virpi


Raamattu 1992
Kaikki yksitoista opetuslasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”

Biblia:
Mutta ne yksitoistakymmentä opetuslasta menivät Galileaan, sille mäelle, jonka Jesus oli heille määrännyt. Ja kuin he näkivät hänen, kumarsivat he häntä, mutta muutamat epäilivät. Ja Jesus tuli ja puhutteli heitä, sanoen: minulle on annettu kaikki voima taivaassa ja maan päällä. Menkäät siis ja opettakaat kaikkea kansaa, ja kastakaat heitä nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen, ja opettakaat heitä pitämään kaikki, mitä minä olen teille käskenyt. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä, maailman loppuun asti. Amen!

Toimittanut Hanna Kallunki

Hyvä että kerroit

Blogitekstejä elämästä, uskosta ja toivosta

Teksteissä avautuu ikkunoita Päivämiehen blogikirjoittajien arkeen ja ajatuksiin. Kirjoituksissa pohditaan niin keskeneräisyyttä ja katoavaisuutta kuin harrastuksen olemusta ja kasvatuksen haasteita. Kipu ja kaipaus, ilo ja toivo, elämän ihmettely saavat muotonsa sanoissa.

Tapio Holma

Ettekö ole lukeneet? Sytykkeitä Raamatun tutkimiseen

Kirja nostaa esiin raamatunkohtia, joiden henkilökuvat tai tapahtumat antavat ajattelemisen aihetta. Monet henkilöistä ovat Raamatun suurten kertomusten sivuhahmoja, tavallisia ihmisiä, joiden kohdalle Jeesus pysähtyi, tai jotka Jumala valitsi työvälineikseen.
Pääosa kirjoituksista on julkaistu aiemmin Päivämiehen Kapsäkki-liitteessä.

19 €

Hanna Aho
Kuvittanut Silja-Maria Wihersaari

Minne Taivaan Isä meni?

Kertomus lapsenuskosta ja ihmeellisestä varjeluksesta maailmassa, jossa ei uskota Jumalaan. Mukana on CD-äänikirja.

22 €

Toimittanut Olli Lohi

Avaa suusi, pääskysen poika

Lapin luonto oli Laestadiuksen ”yrttitarhaa”. Siellä hän viihtyi, ja siellä hän tunsi olevansa kotonaan. Hänestä kehittyi yksi aikansa parhaista Lapin kasviston tuntijoista. Laestadius maalasi saarnoissaan Lapin maisemaa ainutlaatuisella tavalla. Hän riisui teologialta kaavun ja asetti sen kasvotusten arkitodellisuuden kanssa.

20 €

Kiiruhda katsomaan – Pääsiäinen sävelin

Pääsiäisajan virsiä, Siionin lauluja ja muuta pääsiäismusiikkia sisältävä äänite on jatkoa Joulu sävelin -äänitteen aloittamalle soitinmusiikin sarjalle. Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa käsittelevä osuus vie kuulijan keskelle Golgataa ja kristikunnan suurta surua. Äänitteen loppupuolella surumielisyys väistyy ja kuoleman voiton sanoma tuo lohtua ja iloa.

24 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi