Maanantai 16.9.2019
"
Herra, älä salli sorretun kääntyä pois apua saamatta, kurja ja köyhä ylistäkööt sinun nimeäsi. Ps. 74:21

Peilin edessä

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 12.8.2018 06:49 | Päivämies


Vapahtajamme opetuksen sanoma ohjaa oman elämämme tarkasteluun. Samalla se opettaa nöyrästi tunnustamaan, että vain Jeesuksen ansiosta olemme Jumalan lapsia.
Lapsuudessani ihastelin naapurimme pirtissä olevaa isoa peiliä. Se ei näyttänyt ainoastaan edessä seisovan kasvoja, vaan kuvasti koko pirtin tapahtumia. Käydessäni hiljattain tuossa kodissa iloitsin, että vanha peili oli yhä omalla paikallaan.

Päivän aihe asettaa meidät Jumalan sanan eteen. Se antaa lahjomattoman kuvan ihmiskunnan tilasta (Room. 3:8–12). Lähelle peiliä uskaltautunut joutuu näkemään myös itsensä. Kirkkomme synnintunnustus alkaa: ”Herra, minä tunnustan sinun totuutesi valossa, että olen tehnyt syntiä ajatuksin ja sanoin, teoin ja laiminlyönnein.” Lähtökohta itsensä tutkimiselle näyttää tuovan pelkää surua. Ilman Jumalan antamaa apua olisimme toivottomuuden edessä.

Armon varassa

Jeesuksen opetus yllättää. Hän käskee noudattamaan kirjanoppineiden kehotuksia. Mooseksen lain opettajina he toteuttivat saamaansa tehtävää (Mal. 2:7–8). Jeesus kuitenkin osoittaa syvän ristiriidan: He elävät toisin kuin opettavat. Opettaessaan ulkoista puhtautta ja tapojen kirjaimellista noudattamista he olivat yhä sydämeltään puhdistamattomat (Matt. 23:25).

Fariseusten ja lainopettajien toiminta nostaa helposti mielissämme ärtymystä. Saamamme aika on kuitenkin käytetty väärin, jos se kuluu toisten syntejä kauhistellessa. Vapahtajamme opetus ohjaa meitä oman elämämme tarkasteluun. Se opettaa nöyryyteen, jossa tunnustamme, että vain Jeesuksen ansiosta olemme Jumalan lapsia.

Herramme oppilaana

Jeesuksen opetus osoitettiin kansalle ja hänen seuraajilleen. Kukaan ei siis voi väistää opetusta ja ajatella, että sen kohteena ovat muut ihmiset. Jeesuksen toiminnan painopiste ei ollut tuomita vaan parantaa. Kunniapaikat ovat tavoiteltuja, ja niiden eteen tehdään paljon työtä. Herramme neuvoo oppilaitaan toimimaan toisin. Hän tunsi heidän heikkoutensa opettaen heitä sanallaan. (Matt. 18:1–4.)

Opetukselle on edelleen tarvetta, sillä elämme Jumalan sanasta luopuneen maailman keskellä. Yhä uudelleen joudumme näkemään sanan kuvastimesta itsekkyytemme. Se on vaikuttamassa myös kodeissa, joissa elämme.

Virsi 241 on monien valinta häätilaisuuksiin. Toiseen säkeistöön on liitetty pyyntö: ”Hyvä Isä taivaan, anna Henkesi. Suojaa rakkaimpani pahuudeltani.” Säkeet voivat vaikuttaa liian suorasukaisilta. Joutunemme kuitenkin tunnustamaan, että juuri näin on. Anteeksipyytäminen on uuden alku. Se, joka itse elää Jumalan armosta, on valmis myös armahtamaan toisia. 

Kaikkia palvellen

Palvelumieli on kuin valonsäde. Se ei synny itsestään, vaan tarvitsee lähteekseen aurinkoa. Jumala tahtoo valaista ihmisten sydämet. Paavali kuvaa sitä kirjeessään. ”Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Eläkää valon lapsina. Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä.” (Ef. 5:8–9.)

Herramme on itse esikuva palvelevasta rakkaudesta. ”Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen” (Fil. 2:6). Jeesus alensi itsensä, että syntisillä olisi mahdollisuus päästä taivaan kunniaan (Hebr. 8–9).

Olemme puoleltamme avuttomia, mutta Jumala on meitä auttamassa. Virren sanat kuvaavat Pyhän Hengen vaikutusta: ”En tehdä hyvää voisi, oi Herra milloinkaan, jos Henkeäs et soisi minua ohjaamaan” (Vk. 402:1). Kaiken hyvyyden lähde on itse Jumala. Hän on luvannut antaa siunauksensa myös palveluksen työhön. Johannes Kastaja saarnasi: ”Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, armoa armon lisäksi” (Joh. 1:16). 

Kohti kunniaa

Elämme vajavaisuuden keskellä. On katsottava uskomme alkajaan ja päättäjään. ”Minä olen A ja O, alku ja loppu”, sanoo Vapahtajamme (Ilm. 1:8). Tuleva korotuksen päivä on riemullinen, sillä häneen uskovat saavat nähdä hänet sellaisena kuin hän on (1. Joh. 3:2).

Jumalan armoa kaipaavalle rukoilemme parannuksen armoa. Mieluinen palvelutehtävämme on saarnata katuvalle kaikki synnit anteeksi. Riennä uskomaan. 

Aarno Sassi

Julkaistu Päivämiehessä 8.8.2018

Kuvituskuva: Anita Keränen / Lukijan kuva


Evankeliumi: Matt. 23: 1–12

Raamattu 1992

Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen:
”Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. He köyttävät kokoon raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettaviksi, mutta itse he eivät halua niitä sormellaankaan liikauttaa. Kaiken minkä tekevät he tekevät vain siksi, että heidät huomattaisiin. He käyttävät leveitä raamatunlausekoteloita ja panevat viittaansa isot tupsut, he istuvat pidoissa mielellään kunniapaikalla ja synagogassa etumaisilla istuimilla ja ovat hyvillään, kun ihmiset toreilla tervehtivät heitä ja kutsuvat heitä rabbiksi.
Älkää te antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä teillä on vain yksi opettaja ja te olette kaikki veljiä. Älkää myöskään kutsuko isäksi ketään, joka on maan päällä, sillä vain yksi on teille isä, hän, joka on taivaissa. Älkää antako kutsua itseänne oppimestariksi, sillä teillä on vain yksi mestari, Kristus. Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija. Sillä joka itsensä korottaa, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan.”

Biblia
Silloin Jesus puhui kansalle ja hänen opetuslapsillensa, Sanoen: Moseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja Pharisealaiset: Kaikki siis, mitä he teidän käskevät pitää, se pitäkäät ja tehkäät; mutta heidän töittensä jälkeen älkäät te tehkö, sillä he sanovat, ja ei tee. Sillä he sitovat raskaat kuormat, joita ei voida kantaa, ja panevat ne ihmisten olille, mutta ei he sormellansakaan itse tahdo niitä liikuttaa. Mutta kaikki työnsä tekevät he, että ne ihmisiltä nähtäisiin. He levittelevät muistokirjansa, ja tekevät suureksi vaatteensa liepeet, Ja rakastavat ylimmäisiä sijoja pidoissa ja ylimmäisiä istuimia synagogissa, Ja tervehdyksiä turulla, ja tahtovat kutsuttaa ihmisiltä: rabbi, rabbi.
Mutta älkäät te antako teitä kutsuttaa rabbiksi; sillä yksi on teidän Mestarinne, joka on Kristus, mutta te olette kaikki veljekset. Ja älkäät ketäkään kutsuko isäksenne maan päällä; sillä yksi on Isänne, joka on taivaissa. Ja älkäät antako teitä kutsuttaa mestariksi; sillä yksi on teidän Mestarinne, joka on Kristus. Joka teistä suurin on, se olkoon teidän palvelianne. Mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään.

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi