Torstai 19.9.2019
"
Jeesus sanoo: "Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille." Matt. 7:12

Uskon lahja – kiitoksen aihe

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 2.9.2018 06:33 | Päivämies


Tämän sunnuntain aihe on kiitollisuus. Voiko kiitollisuutta opetella vai ovatko jotkut vain luonteeltaan herkempiä kiittämään pienistäkin asioista?

Tämän sunnuntain Matteuksen evankeliumin teksti kertoo Jumalan salaisuudesta ja sen tuntemisesta. Salaisuudet kiinnostavat ihmisiä.

Matteus kertoo toisaalla Jeesuksesta, joka esimerkiksi kieltää parantuneita ihmisiä kertomasta hänestä julkisesti (Matt. 12:16). Jeesus myös käytti taitavasti omia parantamisihmeitä apunaan saadakseen ihmisiä sanankuuloon. Messiasennustukset puhuivat myös kärsivästä Herran palvelijasta, joka oli hiljainen ja vaatimaton sekä hyljättyjen ja sorrettujen ystävä (Jes. 42:1–4, 53:7).

Armonaika oli ohi

Jeesus oli tehnyt useimmat voimatekonsa Galilean kaupungeissa Kapernaumissa, Korasissa ja Betsaidassa. Kaupungeissa oli kuitenkin hyvin vähän parannuksentekijöitä. Armonaika oli nyt näiden kaupunkien kohdalta ohi, ja Jeesus valittaa heidän paatuneisuuttaan. (Matt. 11:20–24.)

Näiden tapahtumien jälkeen oli aika pysähtyä rukoilemaan. Jeesus käy kahdenkeskistä vuoropuhelua taivaallisen Isän kanssa. Heidän keskustelunsa liittyy Jumalan suureen pelastussuunnitelmaan.

Rukousjakso huipentuu siihen, että Jeesus ilmoittaa pelastuksen olevan tarjolla kaikille työn ja kuormien uuvuttamille, sellaisille, jotka haluavat sen ottaa vastaan.

Viisaus ei pelasta

Jeesus oli viisas ja taitava opettaja. Hän joutui monta kertaa tilanteeseen, jossa vastustajat yrittivät saada hänet sanoistaan kiinni (Matt. 11:27–33). Jeesus selvisi näistä väittelyistä aina voittajana. Hänen opetuksensa kestivät myös kriittistä tarkastelua.

Jeesuksen seuraajilla oli sama uskon henki. He tunnustivat Jeesuksen olevan Jumalan Poika, ja uskoivat Jeesuksen sanoihin. Parannukseen liittyi aina myös ilo ja kiitollisuus auttajaa kohtaan. 

Jeesuksen suhtautuminen apua pyytäviin oli hyvin armollinen. Uskoon liittyi sekä opillinen yhtenäisyys että Hengen yhteys. Jeesus kutsui autuaaksi ”hengessään köyhiä, sillä heidän on taivasten valtakunta” (Matt. 5:3).

Viisaus ei auttanut pelastuksessa vaan pikemminkin aiheutti pelastuskysymyksissä kompastelua. Tästä on esimerkkinä Nikodemos, jonka kanssa Jeesus käy pitkän keskustelun siitä, miten ihminen saa omakseen ikuisen elämän. Nikodemos ei saa uskon avaamia silmiä eikä hengen viisautta, vaan hän jää Jumalan valtakunnan ulkopuolelle. (Joh. 3:1–11.)

Jeesuksen katse

Uskon heikkoudessa on turvallista palata yksinkertaisiin perusasioihin, uskoa lapsenmielisesti. Jeesus kutsuu seuraansa pyhällä sanallaan.

Ehtoolliselle kutsun sanat ovat lainausta evankeliumitekstistämme (Matt. 11: 28): ”Tulkaa minun luokseni, kaikki työn ja kuormien uuvuttamat.” Kutsun jälkeen Jeesus kehottaa: ”Katsokaa minua.” 

Mitä näemme Jeesuksessa? Katseet kohtaavat, sillä Jeesus on katsova myös meitä. Tunnemmeko Jumalan suuren rakkauden? Jeesus puhuu, että ”näin teidän sielunne löytää levon” (Matt. 11:29).

Hyvän sanoman, evankeliumin eteenpäin viemiseksi on Jumala katsonut tarpeelliseksi säätää sovintoviran (Kor. 5:18). Pyhän Hengen kautta uskonsaarnassa toteutuu pelastuksen ihme myös tänä päivänä.

Päivän tekstissä Jeesus puhuu lopuksi kevyestä kuormasta ja rististä. Se varmasti tarkoittaa evankeliumin tuomaa vapautta, iloa ja rauhaa.

Kannattaa laittaa syntiä ja kuormia pois omaltatunnolta, sillä matkanteko on silloin helpompaa. Silloin on myös helpompi olla kiitollinen saamistaan lahjoista.

Jaakko Sääskilahti 
Julkaistu Päivämiehessä 298.2018

Kuvituskuva: Mira Niskasaari / Lukijan kuva


Evankeliumi: Matt. 11: 25–30

Raamattu 1992

Tuohon aikaan Jeesus kerran puhkesi puhumaan ja sanoi:
”Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä että olet salannut tämän viisailta ja oppineilta mutta ilmoittanut sen lapsenmielisille. Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt.
Kaiken on Isäni antanut minun haltuuni. Poikaa ei tunne kukaan muu kuin Isä eikä Isää kukaan muu kuin Poika ja se, jolle Poika tahtoo hänet ilmoittaa.
Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt.”

Biblia

Sillä ajalla vastasi Jesus ja sanoi: minä kiitän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, ettäs olet kätkenyt nämät viisailta ja toimellisilta, ja olet ne ilmoittanut pienille. Tosin Isä, sillä niin oli sinun hyvä tahtos. Kaikki ovat minulle annetut minun Isältäni, ja ei kenkään tunne Poikaa, mutta Isä; eikä Isää tunne yksikään, mutta Poika, ja kenelle ikänä Poika tahtoo sen ilmoittaa. Tulkaat minun tyköni kaikki, jotka työtä teette ja olette raskautetut, ja minä tahdon teitä virvoittaa. Ottakaat minun ikeeni teidän päällenne, ja oppikaat minusta, että minä olen siviä ja nöyrä sydämestä: ja te löydätte levon teidän sieluillenne; Sillä minun ikeeni on sovelias ja minun kuormani on keviä.

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi