Maanantai 23.9.2019
"
Hyvä on kiittää Herraa, laulaa ylistystä sinun nimellesi, Korkein. Ps. 92:2

Jumalan pojan valtuudet

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 16.9.2018 07:00 | Päivämies


Tulevan sunnuntain kirkollisten tekstien aiheena on Jeesus antaa elämän. Tätä sunnuntaita on kutsuttu evankeliumitekstien vuoksi pikku pääsiäiseksi tai syksyn pääsiäiseksi. Jeesus on voittanut kuoleman vallan. Siksi häneen uskovilla on toivo, joka kantaa yli kuoleman rajan.
Jeesus parantaa halvaantuneen miehen

Tekstimme edellä on kerrottu tapahtuma Betesdan lammen ääreltä. Jeesus kysyy pitkään sairastaneelta mieheltä tämän halusta tulla terveeksi. Miehen vastaus pysäyttää: ”Minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut altaaseen, kun vesi kuohahtaa” (Joh. 5:7). 

Mies kaipasi rinnalleen auttavaa saattajaa. Tämän tunteen jakaa tänäänkin moni ihminen. Ei ole läheistä, joka auttaisi elämän vaikeuksien keskellä.

Vapahtaja sanoi halvaantuneelle: ”Ota vuoteesi ja kävele.” Mies tuli terveeksi ja alkoi kävellä. Tämä päivä oli sapatti, ja juutalaiset kielsivät miestä kantamasta vuodettaan. Heidän ajattelunsa mukaan Jumalan laki kielsi tekemästä mitään työtä tuona päivänä.

Kun juutalaiset saivat tietää, että parantaja oli Jeesus, alkoivat he vainota häntä. Juutalaiset totesivat, että Jeesus ei ainoastaan rikkonut sapattikäskyä, vaan vieläpä sanoi Jumalaa omaksi isäkseen ja teki itsestään siten Jumalan vertaisen.

Jeesus, Jumalan poika

Johanneksen evankeliumin yksi keskeinen sanoma on Isän ja Pojan suhde. Jo evankeliumin alku kertoo Jeesuksen jumalisuudesta: ”Alussa oli Sana, Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala” (Joh. 1:1). Jouluyön tapahtumat kertovat, miten Sana tuli lihaksi Jeesus-lapsen muodossa.

Johannes kirjoittaa myöhemmin, miten Sana asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. (Joh. 1:14.)

Apostolinen uskontunnustus toteaa, miten me uskomme Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan. Opetuslapsi Tuomas totesi nähtyään ylösnousseen Vapahtajan: ”Minun Herrani ja Jumalani” (Joh. 20:28). Myös Pietari antaa Jeesukselle tunnustuksen Kesarean maalla: ”Sinä olet Messias, elävän Jumalan Poika” (Matt. 16:16). 
Raamattu osoittaa useassa kohdin Jeesuksen jumalisuuden. Johannes toteaa evankeliumin loppupuolella: ”Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä kautta” (Joh. 20:31).

Poika tekeekuten Isänsä

Evankeliumikirjat kertovat monista Jeesuksen ihmeteoista alkaen Kaanaan häistä aina ristin ryövärille julistettuun ilosanomaan. Isä ja Poika ovat yhtä. ”Totisesti, totisesti ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika”, kirjoitetaan tekstissämme.

Jeesus sanoo: ”En minä ole puhunut omissa nimissäni. Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt, mitä minun tulee puhua ja julistaa” (Joh. 12:49). Vaikka ihmiset näkivät monet ihmeteot, joita Jeesus teki ja vaikka moni totesi, että hän puhuu niin kuin se, jolla on valta, niin kuitenkin Johannes toteaa, miten hän tuli omaan maailmaan, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.

Köyhille saarnataan evankeliumi

Jeesus aloitti Isältä saamansa tehtävän julistamalla taivaan valtakunnan lähestymisestä. Jumala kutsuu tänäänkin armosta osatonta ihmistä yhteyteensä. Päivän tekstien aiheen mukaan Jeesus antaa elämän.

Köyhille saarnattava evankeliumi kaikuu kutsuvana omistamaan taivaasta lähetettyä ilosanomaa. Laulun sanat toteavat: ”Oi armokutsu, ihanampaa, ei päällä maitten tietää voi. Jumalan lapsi – korkeampaa, ei sanaa korvissani soi” (SL 129:3). Evankeliumi on Jumalan voima, ja tämän voiman varassa teemme matkaa kaidalla taivaan tiellä.

Ilmari Korhonen
Julkaistu Päivämiehessä 12.9.2018

Kuvituskuva: Lukijan kuva / Virpi

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi