Maanantai 16.9.2019
"
Herra, älä salli sorretun kääntyä pois apua saamatta, kurja ja köyhä ylistäkööt sinun nimeäsi. Ps. 74:21

Sapatti on ihmistä varten eikä toisinpäin

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 23.9.2018 06:45 | Päivämies


Luther kiteytti kristityn vapauden paradoksaalisesti: ”Kristitty on vapaaherra, joka hallitsee kaikkea eikä ole kenenkään alamainen, mutta samalla kristitty on kaikkien altis palvelija ja jokaisen alamainen.”
Juutalaiset lainoppineet koettivat saada Jeesuksen ja hänen opetuslapsensa kiinni Mooseksen lain ja isien perinnäissäädösten rikkomisesta.

He löysivät useita moittimisen aiheita: Opetuslapset söivät ruokaa pesemättömin käsin. He taittoivat pellolta tähkäpäitä sapattina. Jeesus paransi sairaita sapattina.

Katse syytösten esittäjiin

Moitteet kuultuaan Jeesus käänsi katseet syytösten esittäjiin. Hän toi esiin Jesajan ennustuksen: ” Tämä kansa – – kunnioittaa minua huulillansa, mutta heidän sydämensä on kaukana minusta” (Jes. 29:13).

Jeesus moitti fariseuksia siitä, että laatiessaan käskyjä elämänohjeiksi he samalla unohtivat Jumalan käskyt (Mark. 7:8). Jeesus kiteytti Mooseksen lain kahteen pääkohtaan: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi” (Luuk. 10:27).

Esimerkiksi vanhempien kunnioittaminen ja rakastaminen on tärkeämpää kuin temppelilahjat. Niiden antaminen ei vapauta rakkauden velvoitteista omia vanhempia kohtaan.

Toisen kerran Jeesus opetti, että sapatti on ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten (Mark. 2:27). Jumala pyhitti lepopäivän, jotta ihmisellä olisi aikaa lepoon ja Jumalan sanan kuulemiseen. Pyhäpäivänäkin on hyvä toimittaa ne askareet, jotka kristillinen rakkaus ja välttämätön tarve vaatii. Silloinkaan ei voi jättää tupaa lämmittämättä ja väkeä ruokkimatta.

Päämääränä palvella

Luther joutui aikanaan taisteluun katolisen kirkon orjuuttavaa oppia vastaan. Hän halusi osoittaa, että kristitty on uskossaan todella vapaa maallisista ja kirkon vallanpitäjistä.

Luther opetti, että kristityn päämääränä on palvella toisia. Uskosta vuotaa Hengen hedelmänä rakkaus, joka saa uskovaisen palvelemaan lähimmäistään ja koko yhteiskuntaa.

Vain uskovaisen sydämessä asuva Pyhä Henki ja elävä usko voi ohjata ihmistä sellaiseen elämään. Silloin toteutuu Jeesuksen kehotus seuraajilleen: ”Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija” (Matt. 23:11).

Synnistä vapautettu kristitty

Kristuksen sovitustyön ansiosta ihminen on vapaa siitä kuolemantuomiosta, jonka hän syntiensä vuoksi on ansainnut. Vapahtajan täydellisyys ja kuolema viattomana uhrina tuovat vanhurskauden Jumalan edessä.

Uskon kautta ihminen on Jumalalle kelpaava. Samalla hän kuitenkin kantaa koko elämänsä perisynnin turmelemaa vanhaa osaa. Synnit anteeksi saaneena kristitty haluaa vaeltaa Jumalan sanan mukaan ja hylätä syntielämän, joka veisi takaisin orjuuteen ja epäuskoon.

Pyhän Hengen johdatuksessa

”Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen.” (Gal. 5:1.) Paavali varoitti galatalaisia tuomasta evankeliumin rinnalle mitään lain tekoja. Uskovaisen elämä ei ole sääntöjen ja kieltojen noudattamista.

Pyhä Henki ohjaa tekemään Jumalan tahdon mukaisia ratkaisuja sekä yksityisen kristityn elämässä että Jumalan seurakunnassa yhteisesti. Jumalan armo opettaa uskovaista hylkäämään maailmallisen menon. (Tit. 2:11–12.)

Lain orjuudesta hengen vapauteen

Kautta aikojen on Jumalan valtakunnasta lähtenyt eriseuroja, kun on tullut väärää opetusta lain noudattamisesta tai väärää vapautta synnin tekemiseen. Evankeliumin täydellisen armon uskominen vapauttaa ihmisen synnin orjuudesta ja samalla myös lain noudattamisesta.

Pyhä Henki auttaa tekemään valintoja, jotka tukevat uskonelämää ja lujittavat uskovaisten keskinäistä rakkautta. Luottamus Pyhän Hengen johdatukseen vapauttaa uskovaisen käyttämään vapaasti Jumalan antamia lahjoja ja nauttimaan uskon tuomasta ilosta ja vapaudesta. 

Kalevi Niemikorpi

Julkaistu Päivämiehessä 19.9.2018

Kuvituskuva: Anita Keränen / Lukijan kuva


Evankeliumi Mark. 7:5–13

Raamattu 1992
Niinpä fariseukset ja lainopettajat kysyivät Jeesukselta: ”Miksi sinun opetuslapsesi eivät elä isien perinnäissääntöjen mukaan, vaan aterioivat epäpuhtain käsin?” Hän vastasi heille: ”Te tekopyhät! Oikein on Jesaja teistä ennustanut. Onhan kirjoitettu: – Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan, ihmisten tekemiä käskyjä. Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä.” Ja hän jatkoi: ”Taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne. Mooses on sanonut: ’Kunnioita isääsi ja äitiäsi’ ja ’Joka kiroaa isäänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla’. Mutta te opetatte toisin. Jos joku sanoo isälleen tai äidilleen: ’Se, mitä sinun piti minulta saada, on nyt korban: olen luvannut sen uhrilahjaksi’, te ette salli hänen enää tehdä mitään isänsä tai äitinsä hyväksi. Näin te perinnäissääntöjä seuratessanne ja opettaessanne teette tyhjäksi Jumalan sanan. Ja paljon muutakin te teette, samanlaista.”

Biblia
Sitte kysyivät Pharisealaiset ja kirjanoppineet häneltä: miksi ei sinun opetuslapses vaella vanhinpain säädyn jälkeen, vaan syövät pesemättömillä käsillä leipää? Mutta hän vastaten sanoi heille: Jesaias on hyvästi teistä ulkokullaisista ennustanut, niinkuin kirjoitettu on: tämä kansa kunnioittaa minua huulilla, vaan heidän sydämensä on kaukana minusta. Mutta turhaan he minua palvelevat, opettain sitä oppia, joka on ihmisten käskyjä. Sillä te hylkäätte Jumalan käskyn, ja pidätte ihmisten säädyn, kivi-astiain ja juoma-astiain pesemiset, ja muita senkaltaisia te paljon teette. Ja hän sanoi heille: hyvin te hylkäätte Jumalan käskyn, että te teidän säätynne pitäisitte. Sillä Moses sanoi: kunnioita isääs ja äitiäs! ja joka kiroilee isää eli äitiä, hänen pitää kuolemalla kuoleman. Mutta te sanotte: jos ihminen sanoo isälle taikka äidille: korban, (se on uhrattu) jolla sinua piti minulta autettaman. Ja ette salli hänen mitään tehdä isällensä taikka äidillensä. Ja hylkäätte Jumalan sanan teidän säädyllänne, jonka te säätäneet olette, ja senkaltaisia paljon te teette.

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi