Maanantai 24.6.2019
"
Jumala lunastaa minut, hän tempaa minut tuonelan otteesta. Ps. 49:16

Sydämen usko pelastaa

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 7.10.2018 06:24 | PäivämiesFariseukset vastustivat Jeesusta, köyhää kansanvillitsijää. Heidän esimerkkinsä opettaa, kuinka ajallinen viisaus ei pelasta ihmistä. 

Juutalaiset viettivät kahdeksanpäiväistä lehtimajajuhlaa. Siinä muisteltiin korpivaellusta ja kiitettiin vuoden sadosta. Juhlan aikana asuttiin lehtimajoissa kuten korpivaelluksellakin.

Jeesus ei aikonut ensin osallistua juhlaan. Hän sanoi veljilleen, ettei ole vielä hänen aikansa tulla Jerusalemiin. Veljiensä tietämättä hän kuitenkin tuli juhlille myöhemmin.

Jeesuksen maine oli jo levinnyt. Monet kyselivät: onko se mies täällä? Hänestä kiisteltiin: toiset kiittivät häntä ja toiset pitivät kansanvillitsijänä.

Juutalaisten johtajat etsivät Jeesusta vangitakseen hänet. He pitivät Jeesusta vaarallisena, koska hän paransi sairaita sapattinakin eikä heidän mielestään näin noudattanut oikein Mooseksen lakia.

Juhlan puolessa välissä Jeesus nousi opettamaan. Hänen opetustaan ihmeteltiin, sillä hän tunsi pyhät kirjoitukset, vaikka oli osa oppimatonta kansaa. Fariseukset ja ylipapit lähettivät miehiä vangitsemaan Jeesuksen.

Juhlan päätöspäivänä Jeesus kuitenkin puhui niin voimakkaasti, että vangitsijat palasivat tyhjin käsin. Lisäksi kansa uskoi Jeesukseen, vaikka kansan johtajat eivät uskoneet. Monet pitivät Jeesusta Messiaana.     

Kuka Jeesus on?

Jeesuksen opetuksessa ja ihmeteoissa monet näkivät Messiaan tekoja. Toiset pitivät Jeesusta profeettana, jonka piti tulla ennen Messiasta: Eliana. Toisaalla Jeesus sanoi Johannes Kastajan olevan Messiaalle tietä valmistava profeetta.

Jeesuksen opetus sai ihmiset pohtimaan, kuka hän oikein on. Hän oli oppimaton galilealainen, mutta hänen opetuksensa ja puheensa olivat kirjoitusten mukaisia ja hyvin voimallisia.

Galilea oli köyhää seutua ja sen asukkaat oppimatonta väkeä verrattuna Juudean ja pääkaupunki Jerusalemin oppineisiin. Messiaan ei olisi pitänyt tulla köyhästä Galileasta vaan Juudean Betlehemistä.

Sana herättää uskon

Oikeaa vastausta siihen, kuka Jeesus on, ei kukaan saanut viisauden kautta. Parhaatkin oppineet erehtyivät. Sen sijaan ne, jotka uskoivat Jeesuksen puhetta ja ottivat vastaan hänen sanansa, saivat oikean vastauksen. ”Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana”, kirjoittaa Paavali roomalaisille (Room. 10:17).

Jeesuksen sanat herättivät kuulijoissa uskon, joka näytti, että hän on Messias: Jumalan lupaama pelastaja, kirjoitusten täyttymys. Toisaalla Jeesus ylisti Isää siitä, että hän on salannut tekonsa viisailta ja ilmoittanut ne lapsenmielisille (Matt. 10:25). Toisin kuin oppineet, monet oppimattomat ihmiset uskoivat lapsenmielisesti Jeesukseen.

Sana etsii yksittäistä ihmistä

Fariseukset eivät pitäneet kansan uskoa missään arvossa. Koska kansa ei tunne lakia, se ei voi tuntea Messiasta. Kun oppimaton kansa piti Jeesusta Messiaana, kansa oli fariseusten mielestä väärässä.

Kansan olisi heidän mielestään pitänyt seurata oppineistoa. He kirosivat lakia tuntematonta rahvasta. Heidän mukaansa uskoon vaaditaan joku ylempi, suurempi auktoriteetti, joka näyttää oikean tien.

Kuitenkin jokaisen piti ottaa henkilökohtaisesti kantaa Jeesuksen puheeseen. Mitä minulle merkitsee kutsu uskomaan? Odotanko toisen esimerkkiä, uskonko jonkun toisen perässä? Jeesuksen puhe käy sydämiimme. Omalla tai toisen viisaudella ei synny sydämen uskoa.

Lain tuntijat ja rikkojat

Fariseukset pitivät oppimattomia lain rikkojina ja siksi kirottuina. Vain lain tarkan tuntemisen ja noudattamisen kautta he pitivät itseään puhtaina ja nuhteettomina.

Yksi fariseuksista, Nikodeemus, yritti puolustella Jeesusta. Hän oli käynyt salaa tapaamassa Jeesusta (Joh. 3). Nikodemos vetosi lakiin. Sen mukaan ennen tuomiota syytetyn teot pitää tutkia ja syytettyä kuulla.

Toiset tyrmäsivät Nikodemoksen pilkallisesti syyttäen häntä Jeesuksen tavoin galilealaiseksi. He, joiden olisi pitänyt tuntea laki, toimivat vastoin lakia.

Fariseukset ja ylipapit tuomitsivat Jeesuksen tutkimatta hänen opetustaan. Näin he osoittivat todeksi Jeesuksen opetuksen siitä, ettei kukaan kykene elämään lakia rikkomatta. (Joh. 7:21–24.)

Lain ulkonainen noudattaminen ei vie Jumalan yhteyteen eikä Messiaan näkemiseen. Vain Messias itse, Jeesus, vie Jumalan yhteyteen. Hänen täydellisyytensä pelastaa meidät. 

Ilkka Lehto

Julkaistu Päivämiehessä 3.10.2018

Kuvituskuva: A.-L.S.


Evankeliumi: Joh. 13:16–20

Raamattu 1992:
Jeesuksen sanat kuultuaan jotkut väkijoukosta sanoivat: ”Tämän täytyy olla se profeetta.” Toiset sanoivat: ”Hän on Messias.” Mutta toiset epäilivät: ”Ei kai Messias Galileasta tule! Kirjoituksissahan sanotaan, että Messias on Daavidin jälkeläinen ja tulee Betlehemistä, Daavidin kotikaupungista.” Näin ihmiset alkoivat kiistellä hänestä. Muutamat halusivat ottaa hänet kiinni, mutta kukaan ei kuitenkaan käynyt häneen käsiksi.
Jeesusta pidättämään lähetetyt miehet palasivat ylipappien ja fariseusten luo, ja nämä kysyivät: ”Miksi ette tuoneet häntä?” Miehet vastasivat: ”Yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän.” Silloin fariseukset sanoivat: ”Oletteko tekin antaneet eksyttää itsenne? Onko kukaan hallitusmies uskonut häneen? Tai yksikään fariseus? Tuo rahvas ei tiedä laista mitään –– kirottuja kaikki!” Silloin Nikodemos, joka itse oli fariseus ja oli aiemmin käynyt tapaamassa Jeesusta, sanoi: ”Eihän meidän lakimme mukaan ketään voi tuomita, ennen kuin on kuultu häntä ja otettu selville, mitä hän on tehnyt.” Mutta toiset sanoivat hänelle: ”Taidat olla itsekin Galileasta. Tutki kirjoituksia, niin opit, ettei Galileasta tule profeettaa.”

Biblia: Monta siis kansasta, jotka tämän puheen kuulivat, sanoivat: tämä on totisesti propheta. Muut sanoivat: tämä on Kristus; mutta muutamat sanoivat: tulleeko Kristus Galileasta? Eikö Raamattu sano Davidin siemenestä ja Betlehemin kaupungista, kussa David oli, Kristuksen tulevan? Niin nousi riita kansan seassa hänen tähtensä. Mutta muutamat tahtoivat hänen ottaa kiinni, ja ei kuitenkaan kenkään laskenut käsiänsä hänen päällensä.
Niin palveliat tulivat Pharisealaisten ja ylimmäisten pappein tykö, ja he sanoivat heille: miksi ette häntä tänne tuoneet? Palveliat vastasivat: ei ole ihminen ikänä niin puhunut kuin se ihminen. Pharisealaiset vastasivat heitä: oletteko te myös vietellyt? Onko joku päämiehistä taikka Pharisealaisista uskonut hänen päällensä? Vaan tämä kansa, joka ei tiedä lakia, on kirottu. Niin sanoi heille Nikodemus, joka yöllä oli hänen tykönsä tullut, ja oli yksi heistä: Tuomitseeko meidän lakimme jonkun ihmisen, ennenkuin kuullaan eli tietää saadaan, mitä hän teki? He vastasivat ja sanoivat hänelle: oletko sinäkin Galilealainen? tutki ja näe, ettei Galileasta ole yhtään prophetaa tullut.

Hanna Aho
Kuvittanut Silja-Maria Wihersaari

Minne Taivaan Isä meni?

Kertomus lapsenuskosta ja ihmeellisestä varjeluksesta maailmassa, jossa ei uskota Jumalaan. Mukana on CD-äänikirja.

22 €

Toimittanut Olli Lohi

Avaa suusi, pääskysen poika

Lapin luonto oli Laestadiuksen ”yrttitarhaa”. Siellä hän viihtyi, ja siellä hän tunsi olevansa kotonaan. Hänestä kehittyi yksi aikansa parhaista Lapin kasviston tuntijoista. Laestadius maalasi saarnoissaan Lapin maisemaa ainutlaatuisella tavalla. Hän riisui teologialta kaavun ja asetti sen kasvotusten arkitodellisuuden kanssa.

20 €

Toimittanut Hanna Kallunki

Hyvä että kerroit

Blogitekstejä elämästä, uskosta ja toivosta

Teksteissä avautuu ikkunoita Päivämiehen blogikirjoittajien arkeen ja ajatuksiin. Kirjoituksissa pohditaan niin keskeneräisyyttä ja katoavaisuutta kuin harrastuksen olemusta ja kasvatuksen haasteita. Kipu ja kaipaus, ilo ja toivo, elämän ihmettely saavat muotonsa sanoissa.

Tapio Holma

Ettekö ole lukeneet? Sytykkeitä Raamatun tutkimiseen

Kirja nostaa esiin raamatunkohtia, joiden henkilökuvat tai tapahtumat antavat ajattelemisen aihetta. Monet henkilöistä ovat Raamatun suurten kertomusten sivuhahmoja, tavallisia ihmisiä, joiden kohdalle Jeesus pysähtyi, tai jotka Jumala valitsi työvälineikseen.
Pääosa kirjoituksista on julkaistu aiemmin Päivämiehen Kapsäkki-liitteessä.

19 €

Kiiruhda katsomaan – Pääsiäinen sävelin

Pääsiäisajan virsiä, Siionin lauluja ja muuta pääsiäismusiikkia sisältävä äänite on jatkoa Joulu sävelin -äänitteen aloittamalle soitinmusiikin sarjalle. Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa käsittelevä osuus vie kuulijan keskelle Golgataa ja kristikunnan suurta surua. Äänitteen loppupuolella surumielisyys väistyy ja kuoleman voiton sanoma tuo lohtua ja iloa.

24 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi