Tiistai 22.10.2019
"
"Kuule, Israel! Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi." 5 Moos. 6:4-5

Autuaitten yhteys

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 3.11.2018 06:41 | Päivämies


Vuorisaarnan alussa on autuaaksijulistus. Kenestä Jeesus siinä puhuu, ja mikä liittää puheessa olevat ihmiset pyhien yhteyteen?  
Jeesus käytti autuas-sanaa useissa yhteyksissä. Sana merkitsee onnellista ja sisältää Jeesuksen lausumana erityisen merkityksen. Jumalan yhteydessä oleva on ikuisesti onnellinen.

Autuuden tuntomerkit kuvaavat Kristuksen seurakunnan olemusta. Ollessaan kaikin tavoin ahdistettuja Kristuksen seuraajat ovat kuitenkin Jumalan edessä autuaita.Paavali kuvaa tätä myöhemmin seurakuntakirjeessä: ”­­– – murheellisia mutta aina iloisia. Olemme köyhiä, mutta teemme monia rikkaiksi; meillä ei ole mitään, mutta omistamme kaiken.” (2. Kor. 6:10.)           
                           
Pyhien yhteys on liittämässä tämän päivän uskovaisia Vanhan testamentin uskon kilvoittelijoihin. He tunnustivat olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. He odottivat parempaa, taivaallista isänmaata.

Kirje Heprealaisille (Hepr. 11) osoittaa tänään uskovia ja ennen uskoneita yhdistävän asian: kirjeessä kerrotaan, kuinka asioita tehdään ja ymmärretään muun muassa uskon avulla ja uskon tähden.

Vain Pyhä Henki voi luoda pyhien yhteyden. Maailmalta se jää salatuksi ja sen tähden tuntemattomaksi.

Jumalan hyvässä hoidossa

Usko syntyy ja vahvistuu Jumalan sanan kuulemisen kautta. Siitä elävä saa ravinnokseen elämän leivän. Apostoli kuvaa Uuden testamentin uskovaisten elämää: ”Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat.” (Ap. t. 2:42.)

Autuasta kuvataan myös veden äärelle istutetuksi puuksi (Ps.1:3). Hän tuntee Jumalan siunauksen jo elämänsä aikana. Tämän siunauksen syvällisin merkitys tulee näkyviin viimeisen päivän kutsussa: ”Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat” (Matt. 25:34).       
                                                                     
Jumalan armoa ei voi mitata, mutta sen vaikutus on nähtävissä. Se opettaa elämään Jumalan lapsena ja odottamaan autuaan toivon toteutumista (Tit. 2:7–13). Lahjaksi saatu armo ohjaa armahtamaan myös lähimmäisiämme.

Uskovainen ihminen haluaa seurata rakkaan Vapahtajansa antamaa esikuvaa. Synnin ja kuoleman hädässä olevalle julistetaan anteeksiantamusta. Rauhantekijän työ on ilosanoman kuljettamista. Sitä työtä profeetta kuvasi jo vanhan liiton aikana. (Jes. 52:7.)

Tuntemattomat matkamiehet

Jeesuksen mukaan Jumalan kansa saa osakseen pilkkaa ja vainoa. Hän jättää kuitenkin seuraajilleen toivon sanan vastaanottajista. (Joh. 15:20.) Työssä kannattaa siis osoittaa kärsivällisyyttä. Pietari muistuttaa kirjeessään (2. Piet. 3:9), että Herra on kärsivällinen, sillä hän ei halua kenenkään tuhoutuvan.

 Uskovaiset ihmiset toteuttavat yhä Jeesuksen jättämää tehtävää saarnata parannuksesta ja syntien anteeksiantamuksesta. Saarna tästä ja Jumalan valtakunnan läsnäolosta voi herättää monissa ärtymystä, jopa vihaa.

Jumalan lähettiläät rukoilevat sanoihinsa rakkauden ja taidon kieltä. Silloin sanojen vastaanottaja voi kuulla niissä Hyvän Paimenen kutsuvan äänen.

Kristityn kilvoitus on uskon ja hyvän omantunnon säilyttämistä. Emme kuitenkaan ole oman voimamme varassa, sillä Jumalan sana ja sakramentit ovat jatkuvasti vahvistamassa.

Iloitkaa ja riemuitkaa

Pyhien matkasaatto on laulavaa kansaa. Se on kohottanut kiitosvirtensä saadessaan Jumalan antaman pelastuksen (Ps.136). Jumalan kansan matkalaulujen sanoma koskettaa usein laulajaa.

Laulut ovat myös jääneen monien sydämiin rakkaina muistoina, vaikka henkilökohtainen uskonkilvoitus on keskeytynyt. Laulumme on vielä heikkoa, mutta jo tässä ajassa se puhuttelee Jumalan rauhaa etsivää ihmistä (Ap. t 16:25). Taivaan riemussa se veisataan täydessä voimassaan (Ilm. 14:2).

He ylistävät Kristustaan perillä riemuiten. Soi kiitosvirsi uuden maan kuin virta pauhaten, kuin virta pauhaten. (VK 143:4.)  

Aarno Sassi
Julkaistu Päivämiehessä 31.10.2018

Kuvituskuva: Juhani Ojalehto

Raamattu 1992: Nähdessään kansanjoukot Jeesus nousi vuorelle. Hän istuutui, ja opetuslapset tulivat hänen luokseen. Silloin hän alkoi puhua ja opetti heitä näin: ”Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita murheelliset: he saavat lohdutuksen. Autuaita kärsivälliset: he perivät maan. Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano: heidät ravitaan. Autuaita ne, jotka toisia armahtavat: heidät armahdetaan. Autuaita puhdassydämiset: he saavat nähdä Jumalan. Autuaita rauhantekijät: he saavat Jumalan lapsen nimen. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan: heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri. Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka elivät ennen teitä.”

Biblia: Mutta kuin hän näki kansan, astui hän ylös vuorelle, ja kuin hän oli istunut, tulivat hänen opetuslapsensa hänen tykönsä. Niin hän avasi suunsa, opetti heitä ja sanoi: Autuaat ovat hengellisesti vaivaiset; sillä heidän on taivaan valtakunta. Autuaat ovat murheelliset; sillä he saavat lohdutuksen. Autuaat ovat siviät; sillä he saavat maan periä. Autuaat ovat, jotka isoovat ja janoovat vanhurskautta; sillä he ravitaan. Autuaat ovat laupiaat; sillä he saavat laupiuden. Autuaat ovat puhtaat sydämestä; sillä he saavat nähdä Jumalan. Autuaat ovat rauhan tekijät; sillä ne pitää Jumalan pojiksi kutsuttaman. Autuaat ovat, jotka vanhurskauden tähden vainotaan; sillä heidän on taivaan valtakunta. Autuaat olette te, kuin he pilkkaavat ja vainoovat teitä, ja puhuvat kaikkinaista pahuutta teitä vastaan, valhetellen minun tähteni. Iloitkaat ja riemuitkaat; sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä näin he vainosivat prophetaita, jotka teidän edellänne olivat.

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi