Torstai 17.10.2019
"
Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä. Iäti kestää hänen armonsa. Ps. 136:1

Vastaanottamisen arvoinen ilosanoma

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 23.12.2018 06:04 | Päivämies


”Älä pelkää” on olennainen osa joulun suurta sanomakokonaisuutta. Älä pelkää ottaa vastaan osaa, johon Jumala sinua kutsuu.
Ensimmäisen joulun lähestyessä juutalaiset odottivat hengellisen kuninkuuden lisäksi maalliseen kuninkuuteen nousevan Messiaan tulemista, niin kuin vuosisatoja oli tehty. Papit toimittivat jumalanpalveluksia tavallisten loppusyksyn sapattien tavoin, ilman adventteja ja Hoosiannaa. Kenelläkään ei ollut joulukalentereita, eikä kukaan kärsinyt lahjanostostressistä.

Maria ja Joosef odottivat lasta, Maria alkoi olla jo aivan viimeisillään. Tuokin tilanne varmaan näytti ihan tavalliselta, ja eihän siinä ollutkaan mitään poikkeuksellista, että nuoripari oli saamassa esikoistaan. Siihen arkisuuteen syntyi Rauhan Ruhtinas.

Neitsyt tulee raskaaksi

Tämän neljännen adventin teksti on osa niin sanottua Matteuksen jouluevankeliumia. Se aloittaa kertomuksen Jeesuksen syntymästä kuvauksella ajanjaksosta, joka alkoi ennen Marian ja Joosefin avioliiton vahvistamista näiden ollessa vielä kihlapari.

Joosefille oli vähitellen alkanut selvitä, että Maria odotti vauvaa, ja tietenkin he molemmat tiesivät, että Joosef ei ollut syntyvän vauvan isä. Luukkaan evankeliumissa (Luuk. 1:26–38) on kerrottu, kuinka Maria oli jo aiemmin saanut tietää enkeli Gabrielin etukäteen tuoman Jumalan ilmoituksen johdosta, että tuleva lapsi on Jumalan Poika.

Joosefia on arvioitu selvästi vanhemmaksi kuin Mariaa, ja Raamattu antaa hänestä varsin hiljaisen, itsekseen asioita pohtivan miehen mielikuvan. Tekstistä voi päätellä, että Joosef halusi suojella nuorta kihlattuaan, vaikka hänelle oli muodostunutkin oma inhimillinen käsityksensä tapahtumien kulusta. Yhteisen tulevaisuuden odotuksen ja suunnitelmien sijaan Joosef puntaroi mielessään, miten pääsisi Mariasta eroon mahdollisimman vähin äänin.

Hienotunteinen suunnitelma

Tuona aikana naimisiin meneminen tapahtui siten, että kihlautumisen jälkeen annettiin avioliittolupaus, eli solmittiin avioliittosopimus, jota ei voinut peruuttaa ilman erityistä syytä. Vasta tämän jälkeen avioliitto vahvistettiin. Joosefille Marian raskaus selvisi avioliittosopimuksen solmimisen ja odotettavissa olleen avioliiton vahvistamisen välisenä aikana. 

Mooseksen laissa oli säädetty menettelyistä, joiden perusteella avioliittosopimuksen saattoi purkaa. Vaikka asian olisi hoitanut lievimmällä mahdollisella tavalla, se olisi johtanut Marian julkiseen häpäisemiseen.

Joosef ei halunnut, että heidän avioliittonsa vahvistettaisiin, mutta samalla hän ei halunnut tuottaa Marialle harmia. Joosef oli epävarma ratkaisustaan purkaa avioliittosopimus nimenomaan vain siksi, koska häntä pelotti Marian raskauden tuleminen julki. Siksi hän päätti hoitaa purkamisen kaikessa hiljaisuudessa siten, että se ei herättäisi huomiota, eikä saattaisi Marian kenties loppuelämää värittävän häpeän alle.

Enkeli toi ilosanoman

Näiden ajatusten keskellä Jumala puuttui asiaan. Hän lähetti sanansaattajansa, enkelin, vahvistamaan Joosefia: ”Älä pelkää ottaa Mariaa puolisoksesi!” Enkeli antoi hänelle myös tehtävän, jonka mukaan lapselle tuli antaa nimeksi Jeesus.

Joosef sai ottaa vastaan ilosanoman. Maria oli se profeetan ennustama neitsyt, joka tuli raskaaksi, ja synnyttäisi hänellekin Vapahtajan, joka tuo kaikille pelastuksen syntien vallan alta. Kirjoitukset Daavidin suvun Pelastajasta aukenivat, koska hän uskoi enkelin sanoman.

Se oli Joosefille, ja se on kaikille Vapahtajan syntymäjuhlaan valmistautuville varma ja vastaanottamisen arvoinen ilosanoma. Joka uskoo, ottaa samalla vastaan kutsun Jumalan Pojan valtakuntaan. Hän saa profeettojen ennustuksen tavoin iloita, että Jumala on meidän kanssamme. 

Olli Pohjonen
Julkaistu Päivämiehessä 19.12.2018
Kuva: Heikki Vuonokari


4. adventtisunnuntai, Herran syntymä on lähellä

Raamattu 1992: Jeesuksen Kristuksen syntymä tapahtui näin. Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria, Pyhän Hengen vaikutuksesta, oli raskaana. Joosef oli lakia kunnioittava mies mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa
Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: ”Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä.
Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut:
– Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel – se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme.
Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen.

Biblia: Jesuksen Kristuksen syntymys oli näin: koska Maria hänen äitinsä oli Josephiin kihlattu, ennen kuin he yhteen tulivat, löyttiin hän raskaaksi Pyhästä Hengestä. Mutta että Joseph hänen miehensä oli hurskas ja ei tahtonut häntä huutoon saattaa, ajatteli hän salaisesti hyljätä hänen.
Kuin hän näitä ajatteli, katso, niin Herran enkeli ilmestyi hänelle unessa ja sanoi: Joseph, Davidin poika! Älä pelkää ottaakses Mariaa puolisoas tykös; sillä se, mikä hänessä on siinnyt on Pyhästä Hengestä. Ja hänen pitää synnyttämän Pojan, jonka nimen sinun pitää kutsuman Jesus; sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä.
Mutta tämä on kaikki tapahtunut, että täytettäisiin, mitä Herralta on sanottu prophetan kautta, joka sanoo:
Katso, neitseen pitää raskaaksi tuleman ja synnyttämän Pojan, ja hänen nimensä pitää kutsuttaman Emmanuel; se on niin paljo sanottu: Jumala meidän kanssamme.
Kuin Joseph unesta heräsi, niin hän teki kuin Herran enkeli hänen käski, ja otti puolisonsa tykönsä.

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi