Keskiviikko 22.5.2019
"
Tietäkää, rakkaat veljeni, että itse kunkin tulee olla herkkä kuulemaan mutta hidas puhumaan ja hidas vihaan, sillä miehen viha ei johda oikeudenmukaisuuteen, jota Jumala tahtoo. Jaak. 1:19-20

Kannattaa luottaa

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 30.12.2018 06:14 | Päivämies


Maria ja Joosef vastaanottivat suuren tehtävän. Kaikki, mitä he olivat kuulleet ja kokeneet, oli hämmästyttävää ja vaikeasti ymmärrettävissä. He saivat tuekseen kaksi Jumalan hyvyyttä ylistävää vanhusta.
Jeesus-lapsi oli saanut nimen, ja perheen piti mennä Jerusalemin temppeliin puhdistautumaan. Nuori perhe sai siellä Simeonilta vahvistuksen enkelin ilmoitukseen.

Maria ja Joosef olivat saaneet kasvatettavakseen Jumalan Pojan (Luuk. 1:35). Hän on oleva kaikille kansoille luvattu valo, joka valaisee pimeässä hapuilevia ihmisiä. (Jes. 42:6–7).

Vastaus hämmentyneille

Ihmettelyn ja hämmästyksen täyttämät sydämet saivat siunauksen. Tämä on yhä Jumalan vastaus kaikille hätääntyneille. Se tyynnyttää sydämen luottamaan Jumalan antamaan tulevaisuuteen, vaikka edessä olisi vaikeita aikoja.

Ihminen kompastuu syntiin ja oman ymmärryksensä tuomiin esteisiin. Hänellä on kuitenkin mahdollisuus uskomalla syntinsä anteeksi nousta viimeisenä päivänä taivaan kunniaan.

Maria-äiti oli kätkenyt sydämeensä paimenten sanat koko maailman Vapahtajasta ja tutkiskellut niitä (Luuk. 2:19). Ennustus sydämen läpi käyvästä miekasta toteutui suurena surun ja hämmennyksen päivänä Jeesuksen ristin äärellä (Joh. 19:25).

Maria on esikuva Herran palvelijasta, joka tyytyy Jumalan tahtoon (Luuk. 1:38). Hän sai myös nähdä, ettei Jumala unohda omiaan vaikeimmallakaan hetkellä (Joh. 19:26–27).

Täyttynyt lupaus

Simeon ja Hanna olivat odottaneet kauan. Pyhä Henki oli ohjannut heidän elämäänsä. Nyt Herran sanan lupaukset olivat käsin kosketeltavissa.

Simeon ja Hanna saivat vanhalla iällään riemuita Jumalan uskollisuudesta. Hengen ohjaamana he näkivät, kuinka Herra, Israelin Jumala oli armossaan katsonut kansansa puoleen ja valmistanut sille lunastuksen. (Luuk. 1:68–69).

Jerusalemin temppelissä oli nyt riemullinen hetki, ja naisprofeetta Hannalla oli paljon kerrottavaa.

Jokainen Jumalan lapsi saa lopulta nähdä sen, mihin on uskonut (1. Joh. 3:1–2). Siksi kenenkään ei kannata luopua uskon lahjasta, vaikka elämässä olisi paljon koettelemuksia (Hepr. 10:35–39).

Hannan sanoissa voi nähdä myös lähimmäisen rinnalle asettumisen. Me kaikki tarvitsemme matkaystävien antamaa rohkaisua uskossamme. 

”Minun silmäni ovat nähneet”

Temppelin tapahtumat sisältävät ihmeteltävää. Kuinka Simeon ja Hanna tunnistivat luvatun kansojen pelastuksen? Marian kiitosvirrestä voi löytää vastauksia.

”Polvesta polveen hän osoittaa laupeutensa niille, jotka häntä pelkäävät” (Luuk. 1:50). ”Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois” (Luuk. 1:53).

Apostoli piirtää perhekuvan, jossa yhteys Kristukseen rohkaisee ja hänen rakkautensa suo lohdutusta. Pyhä Henki yhdistää ja vaikuttaa hellyyttä ja myötätuntoa perheenjäsenten keskellä. Rakkaus, sopu ja yksimielisyys ovat synnyttämässä sydämiin iloa ja yhteenkuuluvuutta. (Fil. 2:1–2)

Simeonin ja Hannan jalanjäljissä

Jumala kutsuu perheyhteyteensä sekä kasvattaa ja vahvistaa siinä. Pyhän Hengen työ jatkuu. Simeonin ja Hannan tavoin uskovaiset tahtovat kertoa suuresta löydöstään.
”Jeesus, lailla Simeonin sinuun tahdon katsoa, nähdä, että autuuteni minulla on sinussa, että autuus kaikkien myös on minun, syntisen.

Ja kun lähtöhetken tullen silmäin valo himmenee, auta, että uskon silmä sinua vain katselee. Simeonin kanssa saan käydä Herraa katsomaan.” (VK 48:6, 7.) 

Aarno Sassi
Julkaistu Päivämiehessä 19.12.2018

Kuvituskuva: Päivi Peltoniemi


1. sunnuntai joulusta, Pyhä perhe

Raamattu 1992: Joseph ja hänen äitinsä ihmettelivät niitä, joita hänestä sanottiin. Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, hänen äidillensä: katso, tämä on pantu lankeemiseksi ja nousemiseksi monelle Israelissa, ja merkiksi, jota vastaan sanotaan: (ja sinunkin sielus lävitse pitää miekan käymän:) että monen sydämen ajatukset ilmoitettaisiin.
Ja Anna prophetissa, Phanuelin tytär, Asserin suvusta, se oli joutunut pitkälle ijälle ja elänyt miehensä kanssa seitsemän ajastaikaa neitsyestänsä, ja oli leskenä lähes neljäyhdeksättäkymmentä ajastaikaa, ja ei lähtenyt templistä, palvelemasta Jumalaa paastoissa ja rukouksissa yötä ja päivää. Ja tämä tuli sillä hetkellä siihen ja kunnioitti myös Herraa, ja puhui hänestä kaikille, jotka lunastusta Jerusalemissa odottivat.
Ja sittekuin he olivat kaikki tehneet Herran lain jälkeen, palasivat he Galileaan, kaupunkiinsa Natsaretiin. Mutta lapsi kasvoi ja vahvistui hengessä, ja täytettiin viisaudella, ja Jumalan armo oli hänen kanssansa.

Biblia: Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, lapsen äidille: ”Tämä lapsi on pantu koetukseksi: monet israelilaiset kompastuvat ja monet nousevat. Hänet on pantu merkiksi, jota ei tunnusteta, ja sinun omankin sydämesi läpi on miekka käyvä. Näin tulevat julki monien sisimmät ajatukset.”
Siellä oli myös naisprofeetta Hanna, Asserin heimoon kuuluvan Penuelin tytär. Hän oli jo hyvin vanha. Mentyään neitsyenä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta, mutta nyt hän oli ollut leskenä jo kahdeksankymmenenneljän vuoden ajan. Hän ei poistunut temppelistä minnekään, vaan palveli Jumalaa yötä päivää paastoten ja rukoillen. Juuri sillä hetkellä hän tuli paikalle, ja hän ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta.
Kun he olivat tehneet kaiken, mitä Herran laki vaati, he palasivat Galileaan kotikaupunkiinsa Nasaretiin. Lapsi kasvoi, vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo seurasi häntä.

Toimittanut Olli Lohi

Avaa suusi, pääskysen poika

Lapin luonto oli Laestadiuksen ”yrttitarhaa”. Siellä hän viihtyi, ja siellä hän tunsi olevansa kotonaan. Hänestä kehittyi yksi aikansa parhaista Lapin kasviston tuntijoista. Laestadius maalasi saarnoissaan Lapin maisemaa ainutlaatuisella tavalla. Hän riisui teologialta kaavun ja asetti sen kasvotusten arkitodellisuuden kanssa.

20 €

Hanna Aho
Kuvittanut Silja-Maria Wihersaari

Minne Taivaan Isä meni?

Kertomus lapsenuskosta ja ihmeellisestä varjeluksesta maailmassa, jossa ei uskota Jumalaan. Mukana on CD-äänikirja.

22 €

Kiiruhda katsomaan – Pääsiäinen sävelin

Pääsiäisajan virsiä, Siionin lauluja ja muuta pääsiäismusiikkia sisältävä äänite on jatkoa Joulu sävelin -äänitteen aloittamalle soitinmusiikin sarjalle. Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa käsittelevä osuus vie kuulijan keskelle Golgataa ja kristikunnan suurta surua. Äänitteen loppupuolella surumielisyys väistyy ja kuoleman voiton sanoma tuo lohtua ja iloa.

24 €

Tapio Holma

Ettekö ole lukeneet? Sytykkeitä Raamatun tutkimiseen

Kirja nostaa esiin raamatunkohtia, joiden henkilökuvat tai tapahtumat antavat ajattelemisen aihetta. Monet henkilöistä ovat Raamatun suurten kertomusten sivuhahmoja, tavallisia ihmisiä, joiden kohdalle Jeesus pysähtyi, tai jotka Jumala valitsi työvälineikseen.
Pääosa kirjoituksista on julkaistu aiemmin Päivämiehen Kapsäkki-liitteessä.

19 €

Toimittanut Hanna Kallunki

Hyvä että kerroit

Blogitekstejä elämästä, uskosta ja toivosta

Teksteissä avautuu ikkunoita Päivämiehen blogikirjoittajien arkeen ja ajatuksiin. Kirjoituksissa pohditaan niin keskeneräisyyttä ja katoavaisuutta kuin harrastuksen olemusta ja kasvatuksen haasteita. Kipu ja kaipaus, ilo ja toivo, elämän ihmettely saavat muotonsa sanoissa.

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi