Keskiviikko 22.5.2019
"
Tietäkää, rakkaat veljeni, että itse kunkin tulee olla herkkä kuulemaan mutta hidas puhumaan ja hidas vihaan, sillä miehen viha ei johda oikeudenmukaisuuteen, jota Jumala tahtoo. Jaak. 1:19-20

Syödessä lisääntyvä leipä

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 31.3.2019 06:38 | Päivämies


Jeesuksen siunaamana vähäisetkin eväät riittävät. Ne riittivät Jeesuksen eläessä ja ne riittävät nyt.
Jeesusta seurannneet ihmiset saivat syödä Tiberianjärven rannalla itsensä kylläisiksi. He olivat kohdanneet miehen, joka teki ihmeitä, paransi sairaita ja järjesti syötävää. Jeesuksen ihmetekojen vaikutus oli suuri. Ihmiset halusivat aineellista hyvää, ja ajatus Jeesuksesta leipähuolet hälventävänä hallisijana tuli monen rannalla olevan mieleen.

Tämä ei kuitenkaan ollut Jeesuksen tarkoitus. Hän muistutti, että ajallistakin ravintoa tärkeämpää on hankkia ikuisen elämän antamaa ravintoa (Joh 6:26–27).

Jeesus siunaa heikotkin eväät

Ruokkimisihmeen keskiössä olivat sekä opetuslapset että Jeesusta ja hänen ihmetöitään seuraava suuri väkijoukko. Evankeliumi kertoo miehiä olleen 5 000, lisäksi naiset ja lapset.

Jeesus kysyi Filippukselta, mistä ruokaa tälle suurelle ihmisjoukolle. Filippus totesi, että opetuslasten rahat, 200 denaaria, eivät riittäisi edes pieneen henkilökohtaiseen leipäpalaseen.

Hän katsoi tilannetta niin kuin ihmiset usein helposti katsovat. Ei vain ajallisen elämän eteen tuomissa tilanteissa, vaan myös hengellisessä mielessä voi arvioida selviämisen mahadollisuuksia itsestään käsin. Ja tällöin joutuu Filippuksen tavoin toteamaan, että eihän se mihinkään riitä.

Silloin opetuslapsi Andreas ilmoitti pienen pojan vähäisistä eväistä – viisi ohraleipää ja kaksi kalaa. Myös hän epäili ääneen, että eiväthän ne riittäisi. Mutta Andreaan sanoissa voi nähdä, epäilyistä huolimatta, varovaisen toivon Jeesuksen mahdollisuuksista. Eihän hän muuten olisi tuota pientä ruokamäärää tuonut edes esille. Näin asiat voi epäilyksistä huolimatta tuoda Jumalan eteen, rukoilla työlle Jumalan siunausta.

Leipä riittää tänään

Jeesus opetti ihmeteollaan paitsi väkijoukkoa, ensisijaisesti omia opetuslapsiaan. Nuo pienet eväät riittivät ravitsemaan koko väen, ja tähteitä jäi alkuperäistä ruokamäärää enemmän.

Seuraavana päivänä opetuslapset ja Jeesusta seuraava väkijoukko saivat jatko-opetusta leivästä. ”Jeesus sanoi: ’Minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan.’” (Joh. 6:35.)

Tällä Jeesus opetti opetuslapsiaan ja opettaa myös nykyajan ihmisiä. Evankeliumin sanan julistaminen ja uskolla vastaanottaminen synnyttää uusia Jumalan lapsia. Nämä vievät Hengen vaikutuksesta anteeksiantamuksen ilosanomaa edelleen eteenpäin.

Omalta puolelta vähäiset eväät riittävät Jeesuksen siunaamana, ne riittivät silloin ja ne riittävät nyt. Elämän leipä lisääntyy sitä syödessä. Nykyään se näkyy erityisesti ulkolähetystyössä.

Ihmiset eivät uskoneet

Ihmiset näkivät Jeesuksen tunnusteot ja ymmärsivät, että sellaista ei voi tehdä tavallinen ihminen. Monet jopa tunnustivat hänet profeetaksi, jonka oli määrä pelastaa maailma. Silti he eivät uskoneet Jeesusta sielujensa pelastajaksi.

Jeesus asetti sanoillaan vertailtavaksi ajallisen elämän ja ikuisen elämän leivän. ”Älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan katoamatonta, sitä, joka antaa ikuisen elämän. Sitä teille antaa Ihmisen Poika, sillä Isä, Jumala itse, on merkinnyt hänet sinetillään.” (Joh. 6:27.)

Ihmiset eivät ottaneet viestiä vastaan henkilökohtaisesti, vaan reaktio oli torjuva. ”He sanoivat Jeesukselle: ’Minkä tunnusteon teet, että me sen nähtyämme uskomme sinuun?’” (Joh. 6:30.)

Jeesuksen käsittämätön vaikutus pieneen ruokamäärään ei ollut riittävä näyttö koville sydämille. Tänäkään päivänä Jumalan valtakunnan evankeliumi ei vakuuta kaikkia, mutta sille, joka sen uskoo, se tuo ikuisen elämän ja henkilökohtaisen vapauden synnistä. 

Teksti: Mauno Kurunlahti
Kuvituskuva: Juha Humalajoki

Julkaistu Päivämiehessä 27.3.2019


EVANKELIUMITEKSTI Joh. 6:1–15

Raamattu 1992


Tämän jälkeen Jeesus lähti Galileanjärven eli Tiberiaanjärven toiselle puolen. Häntä seurasi suuri väkijoukko, sillä ihmiset olivat nähneet tunnusteot, joita hän teki parantamalla sairaita. Jeesus nousi vuorenrinteelle ja asettui opetuslapsineen sinne istumaan. Juutalaisten pääsiäisjuhla oli lähellä.

Jeesus kohotti katseensa ja näki, että suuri ihmisjoukko oli tulossa. Hän kysyi Filippukselta: ”Mistä voisimme ostaa leipää, että he saisivat syödäkseen?” Tämän hän sanoi koetellakseen Filippusta, sillä hän tiesi kyllä, mitä tekisi. Filippus vastasi: ”Kahdensadan denaarin leivistä ei riittäisi heille edes pientä palaa kullekin.” Silloin eräs opetuslapsi, Simon Pietarin veli Andreas, sanoi Jeesukselle: ”Täällä on poika, jolla on viisi ohraleipää ja kaksi kalaa. Mutta miten ne riittäisivät noin suurelle joukolle?”

Jeesus sanoi: ”Käskekää kaikkien asettua istumaan.” Rinteellä kasvoi rehevä nurmi, ja ihmiset istuutuivat maahan. Paikalla oli noin viisituhatta miestä. Jeesus otti leivät, kiitti Jumalaa ja jakoi leivät syömään asettuneille. Samoin hän jakoi kalat, ja kaikki saivat niin paljon kuin halusivat. Kun kaikki olivat kylläisiä, Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Kerätkää tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään menisi hukkaan.” He tekivät niin, ja viidestä ohraleivästä kertyi vielä kaksitoista täyttä korillista palasia, jotka olivat jääneet syömättä.

Kun ihmiset näkivät, minkä tunnusteon Jeesus teki, he sanoivat: ”Tämä on todella se profeetta, jonka oli määrä tulla maailmaan.” Mutta Jeesus tiesi, että ihmiset aikoivat väkisin tehdä hänestä kuninkaan, ja siksi hän vetäytyi taas vuorelle. Hän meni sinne yksin.


BIBLIA

Sitte meni Jesus Galilean meren ylitse, joka on Tiberiaan, ja häntä seurasi paljo kansaa, että he näkivät hänen merkkinsä, joita hän teki sairaissa. Niin Jeesus meni ylös vuorelle ja istui siellä opetuslastensa kanssa. Ja lähestyi pääsiäinen, Juudalaisten juhla.

Kuin siis Jeesus nosti silmänsä ja näki tulevan paljon kansaa tykönsä, sanoi hän Philippukselle: kusta me ostamme leipiä näiden syödä? (Mutta sen hän sanoi, kiusaten häntä: sillä hän tiesi, mitä hän tekevä oli.) Vastasi Philippus häntä: kahdensadan penningin leivät ei täytyisi heille, että kukin heistä vähänkin sais. Sanoi yksi hänen opetuslapsistansa hänelle: Andreas, Simon Pietarin veli: Tässä on poikainen, jolla on viisi ohrasta leipää ja kaksi kalaista; vaan mitä ne ovat näin paljolle?

Mutta Jeesus sanoi: asettakaat kansa atrioitsemaan. ja siinä aikassa oli paljo ruohoa. Niin atrioitsi lähes viisituhatta miestä. Ja Jeesus otti leivät, kiitti ja antoi opetuslapsille, mutta opetuslapset jakoivat atrioitseville, niin myös kaloista niin paljo kuin hän tahtoi. Mutta kuin he ravitut olivat, sanoi hän opetuslapsillensa: kootkaat murut, jotka jäivät, ettei mitään hukkuisi. Niin he kokosivat ja täyttivät kaksitoistakymmentä koria muruilla, viidestä ohraisesta leivästä, jotka niiltä liiaksi olivat, jotka atrioitsivat.

Kuin siis ne ihmiset sen merkin näkivät, minkä Jesus teki, sanoivat he: tämä on totisesti se Propheta, joka maailmaan tuleva oli. Kuin Jesus ymmärsi, että he tahtoivat tulla ja väkivallalla tehdä hänen kuninkaaksi, meni hän pois taas vuorelle yksinänsä.
 

Tapio Holma

Ettekö ole lukeneet? Sytykkeitä Raamatun tutkimiseen

Kirja nostaa esiin raamatunkohtia, joiden henkilökuvat tai tapahtumat antavat ajattelemisen aihetta. Monet henkilöistä ovat Raamatun suurten kertomusten sivuhahmoja, tavallisia ihmisiä, joiden kohdalle Jeesus pysähtyi, tai jotka Jumala valitsi työvälineikseen.
Pääosa kirjoituksista on julkaistu aiemmin Päivämiehen Kapsäkki-liitteessä.

19 €

Toimittanut Hanna Kallunki

Hyvä että kerroit

Blogitekstejä elämästä, uskosta ja toivosta

Teksteissä avautuu ikkunoita Päivämiehen blogikirjoittajien arkeen ja ajatuksiin. Kirjoituksissa pohditaan niin keskeneräisyyttä ja katoavaisuutta kuin harrastuksen olemusta ja kasvatuksen haasteita. Kipu ja kaipaus, ilo ja toivo, elämän ihmettely saavat muotonsa sanoissa.

Kiiruhda katsomaan – Pääsiäinen sävelin

Pääsiäisajan virsiä, Siionin lauluja ja muuta pääsiäismusiikkia sisältävä äänite on jatkoa Joulu sävelin -äänitteen aloittamalle soitinmusiikin sarjalle. Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa käsittelevä osuus vie kuulijan keskelle Golgataa ja kristikunnan suurta surua. Äänitteen loppupuolella surumielisyys väistyy ja kuoleman voiton sanoma tuo lohtua ja iloa.

24 €

Toimittanut Olli Lohi

Avaa suusi, pääskysen poika

Lapin luonto oli Laestadiuksen ”yrttitarhaa”. Siellä hän viihtyi, ja siellä hän tunsi olevansa kotonaan. Hänestä kehittyi yksi aikansa parhaista Lapin kasviston tuntijoista. Laestadius maalasi saarnoissaan Lapin maisemaa ainutlaatuisella tavalla. Hän riisui teologialta kaavun ja asetti sen kasvotusten arkitodellisuuden kanssa.

20 €

Hanna Aho
Kuvittanut Silja-Maria Wihersaari

Minne Taivaan Isä meni?

Kertomus lapsenuskosta ja ihmeellisestä varjeluksesta maailmassa, jossa ei uskota Jumalaan. Mukana on CD-äänikirja.

22 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi