Tiistai 25.6.2019
"
Joka rakastaa rahaa, ei saa sitä kyllin, eikä se, joka rakastaa rikkautta, saa voittoa tarpeekseen. Tämäkin on turhuutta. Saarn. 5:9

Totuuden Henki kirkastaa Kristusta

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 19.5.2019 06:06 | Päivämies


Jeesuksen täytyi palata Isän luo, jotta hänen seuraajiensa joukossa alkaisi uusi aika.
Monet pääsiäisen jälkeisen ajan evankeliumitekstit kertovat tilanteesta ennen kärsimystien alkua. Tuolloin Jeesus valmisti opetuslapsiaan tulevaan aikaan, ja piti heille jäähyväispuheen, jonka teemat liittyvät vahvasti kristityn elämään ja uskonkilvoitukseen täällä maailmassa.

Ristin ja ylösnousemuksen tapahtumat merkitsivät sitä, että Jeesuksen tehtävä tuli täytetyksi. Heprealaiskirje toteaa: ”Kristus on uhrannut yhden ainoan syntiuhrin ja asettunut pysyvästi istuimelleen Jumalan oikealle puolelle” (Hepr. 10:12).

Miksi Jeesus tuli maailmaan?

Sunnuntain evankeliumissa Jeesus puhuu seuraajilleen arvoituksellisesti tulevasta: ”Teille on hyödyksi, että minä menen pois” (Joh. 16:7). Millä tavalla Jeesuksen ja hänen opetuslastensa yhteisen ajan päättyminen olisi hyödyllistä?

Vasta pääsiäisen tapahtumien jälkeen opetuslapset todella ymmärsivät, miksi Jeesus oli tullut maailmaan. Vaikka hän oli moneen kertaan puhunut profeettojen ennustuksista ja niiden täyttymisestä, opetuslasten joukossa oli sellaisia, joiden odotukset Jeesusta kohtaan liittyivät laajalti myös ajallisen elämän näkökulmiin.

Tätä kuvaa osuvasti Emmauksen tiellä kulkeneiden kahden opetuslapsen lausahdus: ”Me kuitenkin olimme eläneet siinä toivossa, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin” (Luuk. 24:21).

On Totuuden Hengen aika

Ylösnousemuksen jälkeen oli koittava aika, jolloin jumaluuden kolmas persoona, Pyhä Henki hallitsee opetuslasten keskuudessa. Jeesus nimitti Pyhää Henkeä Puolustajaksi (Joh. 16:7). Hieman aikaisemmin hän totesi: ”Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti” (Joh. 14:16). 

Totuuden Hengellä on omat tehtävänsä. Jeesus kertoi opetuslapsilleen: ”Hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä, hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio” (Joh. 16:8).

Synti tulee ilmi ihmisten epäuskossa, vanhurskaus Jeesuksen taivaaseen astumisessa ja tuomio siinä, että Jeesus voitti omalla sovitustyöllään sielunvihollisen vallan. Totuuden Henki johdattaa uskovia täällä ajassa, ja hän kirkastaa aina Kristusta (Joh. 16:14).

Pyhä Henki on Kristuksen seurakunnassa todistuksena ja vakuutuksena Herran läsnäolosta. Evankeliumin työtä tehdään Hengen voimalla (Joh. 20:23).

Ihminen ymmärtää vähän

Pääsiäisen jälkeisen ajan teksteissä puhuttelee, kuinka vaikeaa opetuslapsille oli käsittää ylösnousemuksen todellisuus. Kun tämän ajan näkökulmasta peilaa Jeesuksen lähipiirin kokemusta ja heidän uskonsa vähäisyyttä, se tietyllä tapaa lohduttaa.

Nykyajan Jumalan lapsen on helppoa samaistua epäileviin opetuslapsiin, joille Jeesus sanoi: ”Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan” (Joh. 16:12). Opetuslasten täytyi pysähtyä moneen kertaan Vanhan testamentin profeettojen ennustusten äärelle.

Uskossa vahvistuminen tapahtui Jumalan pyhän sanan äärellä. Siksi apostoli Pietari kehottaa: ”Niin kuin vastasyntyneet lapset tavoitelkaa puhdasta sanan maitoa, jotta sen ravitsemina kasvaisitte pelastukseen” (1. Piet. 2:2).

Paavali puolestaan joutui toteamaan Korintin kristityille: ”Annoin teille ravinnoksi maitoa, en vahvaa ruokaa, sillä sitä te ette olisi vielä kestäneet” (1. Kor. 3:2). Sanan maito tuodaan eteemme yhä uudelleen evankeliumin ilosanomassa. 

Jumalan sanan totuuksien ymmärtäminen tapahtuu Pyhän Hengen johdattamana, Kristuksen sovitustyöstä käsin. Täällä ajassa tietomme on vajavaista, mutta ylösnousemuksen päivänä se on täydellistä. 

Teksti: Timo Liikanen
Kuvituskuva: H. H.

Julkaistu Päivämiehessä 15.5.2019


EVANKELIUMI: Joah. 16:5–15

RAAMATTU 1992:

Mutta nyt minä menen hänen luokseen, joka on minut lähettänyt. Kukaan teistä ei kysy minulta, minne minä menen, vaan sydämenne on täynnä murhetta sen johdosta, mitä teille sanoin. Mutta minä sanon teille totuuden: teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei Puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne, ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä, hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun, vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen Isän luo ettekä te enää näe minua, ja tuomio on siinä, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu.

Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan. Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. Kaikki, mikä on Isän, on myös minun. Siksi sanoin, että hän saa minulta sen, minkä hän teille ilmoittaa.

BIBLIA:

Mutta nyt minä menen sen tykö, joka minun lähetti, ja ei teistä minulta kenkään kysy: kuhunkas menet? Vaan että minä olen näitä teille puhunut, niin murhe täyttää teidän sydämenne. Kuitenkin sanon minä teille totuuden: se on teille tarpeellinen, että minä menen pois; sillä ellen minä mene pois, niin ei Lohduttaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen pois, niin minä hänen teille lähetän. Ja kuin hän tulee, niin hän nuhtelee maailmaa synnin tähden, ja vanhurskauden tähden, ja tuomion tähden. Synnin tähden tosin, ettei he usko minun päälleni; mutta vanhurskauden tähden, että minä menen Isäni tykö, ja ettette minua silleen näe; mutta tuomion tähden, että tämän maailman päämies on tuomittu.

Minulla on vielä paljo sanomista, mutta ette voi nyt kantaa. Vaan kuin se tulee, totuuden Henki, hän johdattaa teitä kaikkeen totuuteen; sillä ei hän puhu itsestänsä, vaan mitä hän kuulee, sitä hän puhuu, ja tulevaisia hän teille ilmoittaa. Hän on minua kunnioittava; sillä hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Kaikki, mitä Isällä on, ne ovat minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille.

Toimittanut Hanna Kallunki

Hyvä että kerroit

Blogitekstejä elämästä, uskosta ja toivosta

Teksteissä avautuu ikkunoita Päivämiehen blogikirjoittajien arkeen ja ajatuksiin. Kirjoituksissa pohditaan niin keskeneräisyyttä ja katoavaisuutta kuin harrastuksen olemusta ja kasvatuksen haasteita. Kipu ja kaipaus, ilo ja toivo, elämän ihmettely saavat muotonsa sanoissa.

Tapio Holma

Ettekö ole lukeneet? Sytykkeitä Raamatun tutkimiseen

Kirja nostaa esiin raamatunkohtia, joiden henkilökuvat tai tapahtumat antavat ajattelemisen aihetta. Monet henkilöistä ovat Raamatun suurten kertomusten sivuhahmoja, tavallisia ihmisiä, joiden kohdalle Jeesus pysähtyi, tai jotka Jumala valitsi työvälineikseen.
Pääosa kirjoituksista on julkaistu aiemmin Päivämiehen Kapsäkki-liitteessä.

19 €

Toimittanut Olli Lohi

Avaa suusi, pääskysen poika

Lapin luonto oli Laestadiuksen ”yrttitarhaa”. Siellä hän viihtyi, ja siellä hän tunsi olevansa kotonaan. Hänestä kehittyi yksi aikansa parhaista Lapin kasviston tuntijoista. Laestadius maalasi saarnoissaan Lapin maisemaa ainutlaatuisella tavalla. Hän riisui teologialta kaavun ja asetti sen kasvotusten arkitodellisuuden kanssa.

20 €

Hanna Aho
Kuvittanut Silja-Maria Wihersaari

Minne Taivaan Isä meni?

Kertomus lapsenuskosta ja ihmeellisestä varjeluksesta maailmassa, jossa ei uskota Jumalaan. Mukana on CD-äänikirja.

22 €

Kiiruhda katsomaan – Pääsiäinen sävelin

Pääsiäisajan virsiä, Siionin lauluja ja muuta pääsiäismusiikkia sisältävä äänite on jatkoa Joulu sävelin -äänitteen aloittamalle soitinmusiikin sarjalle. Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa käsittelevä osuus vie kuulijan keskelle Golgataa ja kristikunnan suurta surua. Äänitteen loppupuolella surumielisyys väistyy ja kuoleman voiton sanoma tuo lohtua ja iloa.

24 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi