Tiistai 25.6.2019
"
Joka rakastaa rahaa, ei saa sitä kyllin, eikä se, joka rakastaa rikkautta, saa voittoa tarpeekseen. Tämäkin on turhuutta. Saarn. 5:9

Voimaa ja rohkeutta Pyhästä Hengestä

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 2.6.2019 07:00 | Päivämies


Pyhä Henki on uskovaiselle puolustaja, lohduttaja ja Totuuden henki.
Pääsiäisaterialle kokoontuneet opetuslapset olivat kokeneet poikkeuksellisia asioita. Jeesus oli pessyt heidän jalkansa, kehottanut keskinäiseen rakkauteen, puhunut jotakin käsittämätöntä kavaltamisestaan ja omasta poismenostaan. Heidän opettajansa ja mestarinsa oli myös kertonut tulevista vainon ajoista, jotka koskettaisivat heitä kaikkia henkilökohtaisesti. Ja Juudas oli lähtenyt – johonkin. Nämä yksitoista miestä olivat ymmällään.

Päivän evankeliumitekstissä elämän rosoisuuden ja vaikeuksien keskelle ilmoitettiin lupaus. Tässä lupauksessa opetuslapset saavat jälleen tuntea mestarinsa sanoista kumpuavan voiman. Jeesuksen rohkaisevat ja toivoa herättävät sanat rauhoittivat epäileviä, pelkääviä ja ihmeissään olevia opetuslapsia.

Näille ymmärtämättömille miehille annettiin lupaus Puolustajasta, Lohduttajasta ja Totuuden Hengestä, joka olisi heidän kanssaan ja auttaisi. Tänään myös Jeesuksen seuraajat saavat epäilevinä ja pelkäävinä kokea hänen seurakunnassaan tämän lupauksen todeksi jokaisena päivänä.

Pyhän Hengen olemus

Päivän evankeliumin tapahtuma ajoittuu hetkiin, joissa Jeesus puhui tulevista tapahtumista. Opetuslapset tunsivat turvattomuutta, niin kuin moni tuntee muutosten keskellä. Jeesuksen puhe omasta poismenosta aiheutti orpouden tunteen, olihan tiivis yhdessäolo loppumassa. Tähän tilanteeseen Jeesus lupasi Pyhän Hengen. Millainen tämä Henki on ja kuinka se auttaa opetuslapsia?

Jeesuksen ilmoittama Henki oli opetuslapsille ja on edelleen myös tämän ajan Jumalan lapsille vaikeasti avautuva, käsittämätön ja abstrakti asia. Jumalan kolminaisuutta ei ole helppo ymmärtää. Jeesus selitti Hengen olemusta kuvaamalla ja havainnollistamalla sen toimintaa.

Yksi Pyhän Hengen ominaisuus, jolloin Jeesus käytti sanaa Totuuden Henki, on toimia opettajana. Henki ei puhu omiaan, vaan kertoo sen, minkä Jeesus ilmoittaa (Joh. 16:13–16). Toisen ominaisuuden Jeesus nimeää Puolustajaksi, ja se palauttaa mieleen Jeesuksen opetuksen: ”Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut” (Joh. 14:26). Toisaalta Henki myös puolustaa Jumalan lapsia uskon vuoksi tapahtuvissa vainoissa ja ahdistuksissa antamalla voimaa ja rohkeutta tunnustaa uskonsa. ”Kun teitä viedään luovutettaviksi viranomaisille, älkää etukäteen olko huolissanne siitä mitä puhuisitte. Puhukaa ne sanat, jotka teille tuona hetkenä annetaan. Silloin ette puhu te, vaan Pyhä Henki.” (Mark. 13:11.)

Pyhä Henki lohduttaa

Pyhä Henki asuu maan päällä vain uskovaisessa sydämessä (Joh. 14:16–17). Samalla Pyhä Henki on Jumalan ja Jeesuksen luona ja liittää yhteen koko jumaluuden ja maanpäällisen Jumalan valtakunnan. Jumalan seurakunta on näin elävässä yhteydessä Kristukseen. Puolustaja lähtee Isästä ja Pojasta ja vaikuttaa uskovaisen ihmisen välityksellä.

Tästä aukeaa näkymä opetuslapsiin Kristuksen todistajina ja evankeliumin työn jatkajina. Tämän saivat kokea opetuslapset Jeesuksen keskustellessa heidän kanssaan kuolemansa jälkeen. ”Jeesus sanoi uudelleen: Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät. Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi: Ottakaa Pyhä Henki. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa syntejään anteeksi.” (Joh. 20:21–23.) Kristuksen työ jatkuu Pyhän Hengen työnä hänen seurakunnassaan.

Evankeliumin keskeinen sanoma on syntien anteeksiantamus, mutta se myös vahvistaa Kristuksen seuraajien uskoa tulevissa koettelemuksissa. Sanoma kuului lohduttavana Jeesuksen opetuslapsille, ja se kuuluu myös tänä päivänä Jeesuksen seuraajille, joita rohkaistaan uskomaan luottavaisesti niin hyvinä kuin vaikeina aikoina. Kristus on luvannut olla Henkensä kautta omiensa keskellä joka päivä maailman loppuun asti (Joh. 14:16).

Teksti: Mauno Kurunlahti
Kuvituskuva: H. H.

Julkaistu Päivämiehessä 29.5.2019

EVANKELIUMI: Joh. 15:26–16:4

RAAMATTU 1992:

”Te saatte puolustajan; minä lähetän hänet Isän luota. Hän, Totuuden Henki, lähtee Isän luota ja todistaa minusta. Myös te olette minun todistajiani, olettehan olleet kanssani alusta asti. Olen puhunut teille tämän, ettei uskonne koetuksissa sortuisi. Teidät erotetaan synagogasta, ja tulee sekin aika, jolloin jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle. Näin he tekevät, koska he eivät tunne Isää eivätkä minua. Olen puhunut tämän teille siksi, että kun se aika tulee, te muistaisitte minun sanoneen tämän teille. En ole aikaisemmin puhunut teille tästä, koska olen itse ollut kanssanne.”

BIBLIA:

Mutta kuin Lohduttaja tulee, jonka minä teille Isältä lähetän, totuuden Henki, joka Isästä käy ulos, se on minusta todistava. Ja teidän pitää myös todistaman; sillä te olette alusta minun kanssani. Näitä olen minä puhunut teille, ette pahenisi. He panevat teitä pannaan. Ja aika tulee, että jokainen, joka teidät tappaa, se luulee tekevänsä Jumalalle palveluksen. Ja näitä he tekevät teille, ettei he tunne Isää eikä minua. Vaan minä puhuin näitä teille, että kuin se aika tulee, te niistä muistaisitte, että minä teille sanonut olen; mutta en minä ole teille näitä alusta sanonut, sillä minä olin teidän kanssanne.

Tapio Holma

Ettekö ole lukeneet? Sytykkeitä Raamatun tutkimiseen

Kirja nostaa esiin raamatunkohtia, joiden henkilökuvat tai tapahtumat antavat ajattelemisen aihetta. Monet henkilöistä ovat Raamatun suurten kertomusten sivuhahmoja, tavallisia ihmisiä, joiden kohdalle Jeesus pysähtyi, tai jotka Jumala valitsi työvälineikseen.
Pääosa kirjoituksista on julkaistu aiemmin Päivämiehen Kapsäkki-liitteessä.

19 €

Toimittanut Olli Lohi

Avaa suusi, pääskysen poika

Lapin luonto oli Laestadiuksen ”yrttitarhaa”. Siellä hän viihtyi, ja siellä hän tunsi olevansa kotonaan. Hänestä kehittyi yksi aikansa parhaista Lapin kasviston tuntijoista. Laestadius maalasi saarnoissaan Lapin maisemaa ainutlaatuisella tavalla. Hän riisui teologialta kaavun ja asetti sen kasvotusten arkitodellisuuden kanssa.

20 €

Hanna Aho
Kuvittanut Silja-Maria Wihersaari

Minne Taivaan Isä meni?

Kertomus lapsenuskosta ja ihmeellisestä varjeluksesta maailmassa, jossa ei uskota Jumalaan. Mukana on CD-äänikirja.

22 €

Toimittanut Hanna Kallunki

Hyvä että kerroit

Blogitekstejä elämästä, uskosta ja toivosta

Teksteissä avautuu ikkunoita Päivämiehen blogikirjoittajien arkeen ja ajatuksiin. Kirjoituksissa pohditaan niin keskeneräisyyttä ja katoavaisuutta kuin harrastuksen olemusta ja kasvatuksen haasteita. Kipu ja kaipaus, ilo ja toivo, elämän ihmettely saavat muotonsa sanoissa.

Kiiruhda katsomaan – Pääsiäinen sävelin

Pääsiäisajan virsiä, Siionin lauluja ja muuta pääsiäismusiikkia sisältävä äänite on jatkoa Joulu sävelin -äänitteen aloittamalle soitinmusiikin sarjalle. Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa käsittelevä osuus vie kuulijan keskelle Golgataa ja kristikunnan suurta surua. Äänitteen loppupuolella surumielisyys väistyy ja kuoleman voiton sanoma tuo lohtua ja iloa.

24 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi