Maanantai 23.9.2019
"
Hyvä on kiittää Herraa, laulaa ylistystä sinun nimellesi, Korkein. Ps. 92:2

Jeesus jätti omilleen rauhan

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 9.6.2019 07:00 | Päivämies


Pyhän Hengen kautta ihminen saa rauhan sydämeensä.
Helluntai on kirkkovuodessa pyhä, jota vietetään kymmenen päivän kuluttua helatorstaista. Apostolien teoissa on kuvaus tapahtumasta, jossa Pyhä Henki laskeutui näkyvällä tavalla opetuslasten päälle ja samalla tapahtui ihmeitä. ”He tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä mitä Henki antoi heille puhuttavaa” (Ap. t. 2:4). Näin käynnistyi tapahtumat, jotka ulottuvat tähän päivään saakka.

Apostolinen uskontunnustus kiteyttää Jumalan olemusta. Jumala, Jumalan poika Jeesus ja Pyhä Henki ovat jumaluuden kolme ilmentymää ja ovat aina yhtä. Kristuksen työ maailmassa jatkuu Pyhän Hengen työnä. Tämä opetus herättää aina kysymyksiä. Miten tämä työ jatkuu? Ketkä sitä tekevät ja millaisia tuntomerkkejä Jumalan Hengen työllä on?

Puolustaja ja opettaja

Helluntain tapahtumien kuvauksessa voi huomata, että Pyhä Henki vuodatettiin vain Jeesuksen opetuslasten päälle. He alkoivat puhua asioista, joita Jumalan Henki antoi heille puhuttavaksi. He eivät lisänneet siihen mitään, eivät muuttaneet mitään, eivätkä jättäneet mitään sanomatta. Jeesuksen opetuslapsilla oli ja on silti paljon sanottavaa ja paljon omakohtaisessa uskossa opittavaa.

”Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut” (Joh. 14:26). Näin toteutuu Jeesuksen hyvästijättöpuheessa mainittu kuuliaisuus Jumalan sanalle: ”Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani” (Joh. 14:23). Tällainen sanankuulija tulee osalliseksi Isän ja Pojan rakkaudesta.

Raamatussa on kuvauksia Jumalan Hengen ominaisuuksista. Profeetta ennusti, että Kristuksen päälle laskeutuu Herran Henki, joka on viisauden ja ymmärryksen, taidon ja voiman, totuuden tuntemisen ja Herran pelon henki (Jes. 11:2).

Ristiriita ja rajankäynti

Apostoli Paavali luetteli lisää Pyhän Hengen tuntomerkkejä. Näitä ovat rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävyys, usko, lempeys, itsehillintä, hiljaisuus ja puhtaus. Samalla hän muistutti siitä, että perisynnin seurauksena ihmisissä on sellaisiakin taipumuksia kuten siveettömyys, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, kateus, juomingit, remuaminen ja muu sen kaltainen. (Gal. 5:17–24.)

Inhimillisen luonnon ja Jumalan Hengen tahdon välillä on alituinen ristiriita ja rajankäynti. Tämä rajankäynti erottaa Jumalan lapset maailmasta. Jumalan Hengen tahtoa Paavali kuvaa: ”Jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen.”

Sovintosaarna vapauttaa

Jeesus lupasi helluntaipäivän evankeliumitekstissä jättää opetuslapsilleen sellaisen rauhan, jota tämä maailma ei voi antaa. Roomalaiskirjeessä Paavali kertoo, mihin perustuu Hengen hedelmissä mainittu Jumalan rauha: ”Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa (Room. 5:1).

Rauha perustuu siis uskonvanhurskauteen. Tämä rauha voi järkkyä, kun ihmisessä asuva perisynnin taipumus saa voittoja. Silloin Pyhä Henki, puolustajana ja lohduttajana, tulee avuksi, auttaa ja rohkaisee katumukseen ja henkilökohtaiseen parannukseen. Saa turvautua sovintosaarnaan. (2. Kor. 19–20).

Synninpäästön sanoma Jeesuksen nimessä ja veressä on tarjolla kaikille. Sen saarnaaminen on Pyhän Hengen virka, jonka Kristus on uskonut opetuslapsilleen.

Teksti: Seppo Aho
Kuvituskuva: Arttu Alasaarela

Julkaistu Päivämiehessä 5.6.2019

EVANKELIUMI: Joh. 14:23–29

RAAMATTU 1992:

Jeesus vastasi: ”Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Se, joka ei minua rakasta, ei noudata minun sanaani – mutta sana, jonka te kuulette, ei ole minun omani, vaan Isän, joka on minut lähettänyt.

Tämän minä olen puhunut teille nyt, kun vielä olen teidän luonanne. Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut.
Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Kuulittehan, mitä sanoin: minä menen pois, mutta tulen taas teidän luoksenne. Jos rakastaisitte minua, te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän luo, sillä Isä on minua suurempi. Olen puhunut tästä jo nyt, jotta te uskoisitte, kun se tapahtuu.”

BIBLIA:

Jesus vastasi ja sanoi hänelle: joka minua rakastaa, se pitää minun sanani; ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä, ja asumme hänen tykönänsä. Joka ei minua rakasta, ei se minun sanojani kätke: ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän, joka minun lähetti.

Näitä olen minä teille puhunut, ollessani teidän kanssanne. Mutta Lohduttaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimeeni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teille kaikki, mitä minä teille sanonut olen.
Rauhan minä jätän teille, minun rauhani minä annan teille: en minä anna teille niinkuin maailma antaa. Älkään teidän sydämenne murheellinen olko, älkään myös peljätkö. Te kuulitte minun sanovan: minä menen pois ja tulen jälleen teidän tykönne. Jos te minua rakastaisitte, niin te tosin iloitsisitte, että minä sanoin: minä menen Isän tykö; sillä Isä on suurempi minua. Ja nyt minä sanon teille ennen kuin se tapahtuu, että te uskoisitte, kuin se tapahtunut on.

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi