Lauantai 19.10.2019
"
Pahan poluille en jalallani astu, minä tahdon totella sinun sanaasi. Sinun säädöksesi antavat minulle ymmärrystä. Sen tähden minä vihaan kaikkia valheen teitä! Ps. 119:101,104

Köyhää Lasarusta odotti aarre taivaassa

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 23.6.2019 08:57 | Päivämies


Kertomus rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta avaa näkymiä ajan rajan tuolle puolen ikuisuuteen.
Jeesus tahtoi havahduttaa ihmisiä miettimään iankaikkisesti kestäviä arvoja. Hän varoittaa palvelemasta kahta herraa: ”Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa” (Matt. 6:24).

Evankeliumiteksti alkaa kuvauksella miehestä, jonka vaatteet olivat hienointa pellavaa ja purppuraa. Hänen elämänsä oli päivästä päivään pelkkää ylellisyyttä ja juhlaa.

Sen sijaan Lasarus virui rikkaan miehen portin vieressä. Hän kärsi nälästä ja olisi halunnut syödä murusia, jotka tippuivat rikkaan herkkupöydistä. Koirat tulivat ja nuolivat hänen paiseitaan. 

Tärkein puuttui

Rikas mies eli joka päivä iloiten ja loisteliaasti. Häntä ei häirinnyt millään tavalla porttinsa pielessä viruva köyhä ja nälkäinen. Miehellä oli kaikkea ajallista hyvää, mitä tämä maailma voi antaa. Muuta hän ei kaivannutkaan.

Elämää ei kuitenkaan voi rakentaa pelkästään omaisuuden varaan. ”Tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta takaisin. Ja kaikki, minkä olet itsellesi varannut – kenelle se joutuu?” (Luuk. 12:20.)

Häneltä puuttui elämän tärkein asia: sydämen usko. Hän oli epäuskonsa tähden itsekäs. Uskon hedelmänä syntyy rakkaus lähimmäisen auttamiseen.

Osat vaihtuivat

Kertomuksessa niin rikkaan kuin köyhänkin elämä päättyi. Osat vaihtuivat iankaikkisuudessa.

Rikas mies joutui kuolemansa jälkeen tuonelaan eli kadotukseen. Hän näki Lasaruksen onnen ja autuuden. Liian myöhään hän heräsi näkemään sielunsa tilan ja halusi Lasaruksen tulevan lievittämään hänen tuskaansa. Raamatun mukaan taivaan ja kadotuksen välillä on ylipääsemätön juopa.

Lasarus pääsi kuolemansa jälkeen Abrahamin helmaan. Sillä tarkoitetaan Lasaruksen ja Abrahamin hyvää osaa taivaassa Jumalan luona. Abraham luettiin Jumalan edessä vanhurskaaksi uskon kautta. Nimi Lasarus tarkoittaa, että Jumala on auttanut. Jumala oli auttanut hänet elävään uskoon.

Usko ensimmäisellä sijalla

Kertomusta ei pidä tulkita siten, että rik-kaus sinänsä olisi este uskomiselle ja taivaaseen pääsylle. Samoin köyhyys itsessään ei ole tae iankaikkisesta elämästä taivaassa. Vanhan testamentin patriarkka Abraham oli rikas mies ajallisesti. Kuitenkin tärkeimpänä asiana elämässään hänellä oli elävä usko Jumalaan.

Raamattu varoittaa rikkauden vaaroista. Kiintyminen ajalliseen rikkauteen voi tulla uskomisen esteeksi. Toisaalta ajallisen elämän vastoinkäymiset, koettelemukset, menetykset ja köyhyyskin voivat aiheuttaa kateutta, katkeruutta ja samalla uskosta luopumista. Sen vuoksi olisi tärkeää, että elämän arvojärjestyksessä usko olisi aina ensimmäisellä sijalla, tulipa elämässä vastaan mitä hyvänsä.

Parannus pitää tehdä elinaikana

Taivaan ilossa ja autuudessa ei tunneta enää mitään murheita. Rikas mies pyysi Abrahamia lähettämään Lasaruksen isänsä taloon puhumaan hänen viidelle veljelleen, etteivät hekin joutuisi samaan vaivan paikkaan. Hänelle vastattiin: ”Heillä on Mooses ja profeetat. Kuulkoot heitä.” (Luuk. 16:29.)

Mies ei epätoivossaan hellittänyt, vaan pyysi, että joku kuolleiden joukosta menisi heidän luokseen, jotta he tekisivät parannuksen. Jeesus tiesi omasta kokemuksestaan, että kaikki ihmiset eivät uskoneet häneen, vaikka hän teki monia ihmetekoja.  

Jumalalla on maan päällä valtakuntansa, jossa kaikuu hyvä ja kutsuva evanke-liumin sanoma. Inhimillisen viisauden ja ymmärryksen kautta uskon salaisuus ja Jumalan valtakunnan olemus ei aukene.

Sen sijaan Jumalalle kelpasi ”tyhmän saarnan kautta niitä vapahtaa, jotka sen uskovat” (1. Kor. 1:21). Sanoma parannuksesta ja syntien anteeksiantamuksesta on yhä voimassa. Jumalan valtakunnasta saarnatun evankeliumin uskominen omalle kohdalle johdattaa uskojansa perille taivaaseen.

Teksti: Heikki Myllyniemi
Kuvituskuva: Heikki Vuonokari

Julkaistu Päivämiehessä 19.6.2019

EVANKELIUMI: Luuk. 16:19–31

RAAMATTU 1992:

Jeesus puhui tämän vertauksen: ”Oli rikas mies. Hänen vaatteensa olivat purppuraa ja hienointa pellavaa, ja päivästä päivään hänen elämänsä oli pelkkää ylellisyyttä ja juhlaa. Mutta hänen porttinsa pielessä virui köyhä Lasarus, täynnä paiseita. Köyhä olisi nälkäänsä halunnut syödä niitä ruokapaloja, joita rikkaan pöydältä putoili. Koiratkin tulivat siihen ja nuolivat hänen paiseitaan.

Sitten köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Abrahamin huomaan. Rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. Kun hän tuonelan tuskissa kohotti katseensa, hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen rintaansa vasten. Silloin hän huusi: ’Isä Abraham, armahda minua! Lähetä Lasarus tänne, että hän kastaisi sormenpäänsä veteen ja vilvoittaisi kieltäni. Näissä liekeissä on kauhea olla.’ Mutta Abraham sanoi: ’Muista, poikani, että sinä sait eläessäsi hyvän osan, Lasarus huonon. Nyt hän saa täällä vaivoihinsa lohdun, mutta sinä saat kärsiä tuskaa. Sitä paitsi meidän välillämme on syvä, ylipääsemätön kuilu, niin ettei täältä kukaan voi tulla teidän luoksenne, vaikka tahtoisikin, eikä sieltä pääse kukaan kuilun yli meidän puolellemme.’ Rikas mies sanoi: ’Isä, minä pyydän, lähetä hänet sitten vanhempieni taloon. Minulla on viisi veljeä - hänen pitäisi varoittaa heitä, etteivät hekin joutuisi tähän kärsimyksen paikkaan.’ Abraham vastasi: ’Heillä on Mooses ja profeetat. Kuulkoot heitä.’ ’Ei, isä Abraham’, mies sanoi, ’mutta jos joku kuolleiden joukosta menisi heidän luokseen, he kääntyisivät.’ Mutta Abraham sanoi: ’Jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista.’”

BIBLIA:

Oli yksi rikas mies, joka vaatetti itsensä purpuralla ja kalliilla liinavaatteilla, ja eli joka päivä ilossa herkullisesti. Oli myös kerjääjä, nimeltä Latsarus, joka makasi hänen ovensa edessä täynnänsä paisumia, Ja pyysi ravittaa niistä muruista, jotka rikkaan pöydältä putosivat; mutta koirat myös tulivat ja nuolivat hänen paisumansa.

Niin tapahtui, että kerjääjä kuoli ja vietiin enkeleiltä Abrahamin helmaan: niin kuoli myös rikas ja haudattiin. Ja kuin hän helvetissä vaivassa oli, nosti hän silmänsä ja näki Abrahamin taampana ja Latsaruksen hänen helmassansa.

Ja hän huusi, sanoen: isä Abraham, armahda minun päälleni ja lähetä Latsarus kastamaan sormensa pää veteen, että hän jäähdyttäis minun kieleni; sillä minä kovin vaivataan tässä liekissä. Niin sanoi Abraham: poikani, muista, että sinä sait sinun hyvääs elämässä, niin myös Latsarus pahaa. Mutta nyt hän lohdutetaan, ja sinä vaivataan. Ja paitsi kaikkia näitä on meidän ja teidän välillä suuri juopa kiinnitetty, että ne, jotka tahtovat, ei he voi, eikä sieltä tännekään tulla. Niin hän sanoi: minä rukoilen siis sinua, isä, ettäs lähetät hänen minun isäni kotoon; Sillä minulla on viisi veljeä, todistamaan heille, ettei hekin tulisi tähän vaivan siaan. Sanoi hänelle Abraham: heillä on Moses ja prophetat; kuulkoot niitä. Mutta hän sanoi: ei, isä Abraham: vaan jos joku kuolleista menis heidän tykönsä, niin he parannuksen tekisivät. Hän sanoi hänelle: ellei he Mosesta ja prophetaita kuule, niin ei he myös usko, jos joku kuolleista nousis ylös.
 

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi