Keskiviikko 16.10.2019
"
Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Gal. 5:1

Armo avaa rakkauden tien

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 28.7.2019 08:00 | Päivämies


Armo auttaa Jumalan lasta elämään rakkauden lain ja Jumalan tahdon mukaista elämää.
Ensi sunnuntain kirkkovuoden teema kertoo rakkauden laista ja Jumalan tahdon noudattamisesta. Kristillisyytemme piirissä on tapana sanoa Raamattuun pohjautuen, että uskovat eivät ole lain vaan armon alla. Tällä tarkoitetaan sitä, että Jumala on avannut lapsilleen tien vapauteen, jossa Pyhä Henki ohjaa ja neuvoo.

Laintulkintaa fariseusten tyyliin

Vuorisaarnassa Jeesus opettaa seuraajiaan: ”Ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan” (Matt. 5:20). Millaista oli näiden kahden ihmisryhmän lain noudattaminen, ja keitä he olivat? Lain­opettajat olivat nimensä mukaisesti Mooseksen lain asiantuntijoita ja selittäjiä, jotka olivat itse kehittäneet lain selityksiksi perinnäissääntöjen järjestelmän.

Fariseukset puolestaan olivat maallikkoliike, joka oli syntynyt toisella vuosisadalla ennen Jeesuksen syntymää. He noudattivat Mooseksen lakia ja isien perinnäissääntöjä tarkkaan. Lainopettajia ja fariseuksia pidettiin aikansa hengellisenä eliittinä. Jeesus to­teaa heidän opetuksistaan: ”Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teois­taan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista” (Matt. 23:3). Hän kiinnitti huomiota sanojen ja tekojen väliseen ristiriitaan. Jos puhuu yhtä ja tekee toista, ei voi olla uskottava, sen ymmärtävät lapsetkin.

Jeesuksen kritiikki kohdistui myös isien perinnäissäädöksiin sekä lainopettajien ja fariseusten ulkokultaisuuteen: ”He köyttävät kokoon raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettavaksi, mutta itse he eivät halua niitä sormellaankaan liikauttaa. Kaiken – – he tekevät vain siksi, että heidät huomattaisiin.” (Matt. 23:4–5.)

Jumalan tahdon toteuttamisessa kiinnitetään helposti huomiota ulkoiseen. Jeesus osoittaa opetuksellaan, että kaikki lähtee kuitenkin sisimmästä. Tästä kertoo vahvaa kieltään hänen vertauksensa fariseuksesta ja publikaanista (Luuk. 18:9–14).

Lain kirjain ja henki

Jumala on ilmoittanut lakinsa ja tahtonsa jo vanhassa testamentissa (2. Moos. 20). Kun kymmentä käskyä käsitellään rippikoulussa, kysyn joskus nuorilta, minkä käskyjen kohdalle voimme laittaa hyvin suoritettu -merkin. Jumalan pitäminen elämän tärkeimpänä ­asiana, lepopäivän pyhittäminen ja elämän kunnioittaminen, nehän ovat jokaiselle itsestään selviä ­asioita. Vai ovatko?

Vuorisaarnassa Jeesus osoittaa, mikä on lain kirjaimen ja hengen välinen ero. Mooseksen lain mukaan henkirikokseen syyllistynyt ansaitsi oikeuden tuomion (2. Moos. 20:13). Jeesus vei lain hengen vielä pidemmälle: ”Minä sanon teille: jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion” (Matt. 5:22).

Jeesus vahvistaa tulkintansa vielä opetuksellaan aviorikoksesta, johon riitti pelkkä katse (Matt. 5:27–28). Tämä osoittaa, että Jumalan laki ottaa kiinni jo ihmisen ajatuksista ja asenteista. Jokainen ihminen joutuu tunnustamaan keskeneräisyytensä ja syntisyytensä Jumalan lain edessä. Siksi Paavali kirjoittaa: ”Eihän yksikään ihminen tule Jumalan edessä vanhurskaaksi lain käskyjä noudattamalla. Lain tehtävänä on opettaa tuntemaan, mitä synti on” (Room. 3:20).

Evankeliumin voimalla

Jeesus tuli täyttämään Jumalan lain ja käskyjen vaatimuksen (Matt. 5:17). Vaikka kenestäkään ihmisestä ei ole lain täyttäjäksi, Jumalan tahdon noudattaminen kuuluu kristityn elämään. Sen saa aikaan armo, kuten kirjeessä Tiitukselle todetaan: ”Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittaen tässä maailmassa” (Tiit. 2:11–12).

Rakkauden laki vaikuttaa uskovaisen elämässä, esimerkiksi ihmissuhteissa. Jumalan lapset haluavat elää sovinnossa kaikkien kanssa. Jeesuksen esimerkin mukaan uhrilahjan vienti alttarille sai odottaa veljien välirikon korjaamisen edessä (Matt. 5:24).

Turhaan Jeesus ei korosta anteeksiantamuksen merkitystä: ”Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen Isänne teille anteeksi” (Matt. 6:14). Jumalan seura­kunnassa eletään evankeliumin voimasta.

7. päivä helluntaista_Rakkauden laki

Timo Liikanen
Kuvituskuva: SRK:n kuva-arkisto

Julkaistu Päivämiehessä 24.7.2019

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi