Keskiviikko 16.10.2019
"
Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Gal. 5:1

Oikea ja väärä vastakkain

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 11.8.2019 06:01 | Päivämies


Pelastustietä ei voi kulkea vain osittain ja oman mielensä mukaan.
Mediassa hoksautetaan usein, että suuret kysymykset ovat vain harvoin mustavalkoisia joko–tai-ilmiöitä. Sanotaan esimerkiksi, että yhteiskunnalliset, ilmasto- ja pakolaisongelmat ovat niin monimutkaisia, ettei pidä sortua yksipuolisiin vastauksiin.

Olin kerran koulutuksessa, jossa luennoitsijoille oli annettu – tahallaan  – esitelmän teema joko–tai-muodossa. Yksi esiintyjä, ministeri, vastasi esityksensä viimeisessä lauseessa: ”Asia on sekä–että.”

Vastakohtia

Yksi Raamatun ominaispiirre on, että pelastuskysymykseen vastataan yksinkertaisesti, usein myös vastakohtien avulla, kuten psalmissa yksi. Pelastustie on valintana joko–tai, ei joustavasti sekä–että tai toisaalta–toisaalta.

Havaintovälineinä käytetyt vastakohdat ovat selkeät: usko–epäusko, armo–ansio, siunaus–kirous, totuus–valhe, valo–pimeys, Jumala–Paholainen, elämä–kuolema, henki–liha, vanhurskas–jumalaton. Pelastukseen ei riitä, jos on taustaltaan pelastusmielinen tai kallellaan uskoon päin.

Väärät profeetat

Ensi pyhän aihe on jykevästi kaksijakoinen: Totuus ja harha. Erikoista on, että teemapäivän kaikki kolme evankeliumia on otettu Jeesuksen vuorisaarnasta, Matteuksen 7. luvusta, vieläpä peräkkäiset jakeet. Tämän vuoden katkelma, ensi pyhän teksti, on otsikoitu Raamatussa nimellä ”Väärät profeetat”. Se voisi olla myös ”Väärät profeetat ja opettajat”. Teksti alkaa voimakkaasti: ”Varokaa vääriä profeettoja.” Loppusanat ovat vieläkin voimakkaammat: ”Menkää pois minun luotani, vääryydentekijät.” (Matt. 7:15, 23.)

Jeesus havainnollisti tässä yhteydessä varoituksensa monilla vastakohdilla ja vastinpareilla: lammas ja susi, orjantappurat ja ohdakkeet, rypäleet ja viikunat, hyvä ja huono puu. Sudella on suden luonto, vaikka se esiintyisi lammasturkissa. Susi hajottaa, raatelee ja tappaa lampaita. Näinhän se on tehnyt konkreettisesti tänäkin kesänä Pohjois-Pohjanmaan laitumilla.

Apostolien tekojen (20:29–30) mukaan Paavali käytti susikuvaa, kun hän puhui Miletossa Efeson seurakunnan vanhimmille: ”Minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän joukkoonne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka julistavat totuudenvastaisia oppeja vetääkseen opetuslapset mukaansa.” Tällainen toiminta on vakava asia senkin takia, että se aina koettelee seurakunnan ykseyttä, yhteistä rakkautta eikä vain yksittäisiä ihmisiä.

Väärää on usein vaikea tunnistaa, varsinkin, kun se Paavalin sanojen mukaan nousee ”omasta joukostanne”. Vääryys ei tule aina esiin selkeänä hyökkäyksenä. Ei sanota esimerkiksi, että Raamattu on vanhentunut aikansa tuote, ja nyt on nyt. Hämminkiä on voinut myös kestää kauan. Kuvallisesti ilmaistuna on vaikea sanoa, milloin vino puu lähti kasvamaan vinoon.

Sekaannusta aiheuttaa sekin, että väärät profeetat kykenevät voimatekoihin. He esittelevät niitä vielä tuomiopäivänä. Apostolien tekojen luvussa 19 kerrotaan ylipappi Skeuaksen seitsemästä pojasta, jotka Efesossa karkottivat henkiä. Varmemmaksi vakuudeksi he vannoivat ”Jeesuksen nimessä, jota Paavali julistaa” (19:13). Lopulta taikausko kärsi tappion.

Puulla kaltaisensa hedelmät

Kuvapuhe etenee päivän evankeliumissa lammas ja susi -teemasta puihin ja hedelmiin. Huomio kiinnittyy niihin kahdellakin tavalla. Jokaisella hedelmäpuulla on lajinsa mukaiset hedelmät, kuten rypäleet tai viikunat. Lisäksi on huomattava, että vain hyvä puu tuottaa hyviä hedelmiä. Huono puu tuottaa kelvottomia hedelmiä. Kuva huonosta puusta on koskettava: se on roskapuu, joka kaadetaan ja poltetaan.

Kootusti Jeesus sanoi vääristä profeetoista: ”Hedelmistä te siis tunnette heidät” (Matt. 7:20). Tekojen ja toiminnan laatu on riippuvainen ihmisen syvimmästä olemuksesta, sydämestä, uskosta ja sen hengellisestä tilasta. Kun Jeesus Matteuksen mukaan (luvussa 12) palasi kuvapuheeseen puusta ja hedelmistä, hän liitti hedelmiin myös sanat, ei vain teot: ”Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu.” Vanhemmat käännökset sanoivat saman ilmeikkäästi: ”Sydämen kyllyydestä suu puhuu.”

Hyvä tunnustus ei riitä

Tunnustus ”Herra, Herra” on pohjimmiltaan hyvä ja tarpeellinen. Jeesushan itse käytti samantyyppisiä lyhyitä puhuttelumuotoja, kun hän rukoili (Matt. 6. Joh. 17): Isä meidän, Isä, Pyhä Isä, Vanhurskas Isä. Kerran Jeesus sanoi oppilailleen: ”Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein teette: sehän minä olen” (Joh. 13:13). Kun Tuomas kohtasi ylösnousseen Jeesuksen, hän sanoi: ”Minun Herrani ja Jumalani!” (Joh. 20:28). Ytimekäs oli myös alkukirkon uskontunnustus: ”Jeesus Kristus on Herra.”

Lausahdus ”Herra, Herra” voi olla myös pinnallinen tapa, hokema vailla sisältöä. ”Sydämen usko tuo vanhurskauden, suun tunnustus pelastuksen” (Room. 10:10). Jumalan tahdon tekijä pääsee taivasten valtakuntaan. Jeesukselta kysyttiin kerran, mitä pitäisi tehdä, että teot olisivat Jumalan tekoja. Hän vastasi: ”Uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Se on Jumalan teko.” (Joh. 6:29.)

Varoitus vääristä profeetoista ja vääryydentekijöistä on vakavaa. Jumalan tahdon tekemisessä päähuomio ei kuitenkaan ole siinä, mitä on vääränä vältettävä. Matkalla – lähelle ja kauas – käyn usein kirkossa ja hautausmaalla. Tänä kesänä löysin hautakiven, johon oli kaiverrettu: yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Siihen kiteytyi kaikki oleellinen.

Teksti: Eero Nuolioja
Kuvituskuva: Pixabay

Julkaistu Päivämiehessä 7.8.2019

EVANKELIUMI: Matt. 7:15–23

RAAMATTU 1992:

Jeesus sanoi opetuslapsilleen:
”Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista koota rypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, huono puu kelvottomia hedelmiä. Ei hyvä puu voi tehdä kelvottomia eikä huono puu hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen. Hedelmistä te siis tunnette heidät.

Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.

Monet sanovat minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra! Sinun nimessäsihän me profetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja.’

Mutta silloin he saavat minulta vastauksen: ’En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, vääryydentekijät!’”

BIBLIA:

Mutta kavahtakaat teitänne vääristä prophetaista, jotka teidän tykönne lammasten vaatteilla tulevat, mutta sisältä he ovat raatelevaiset sudet. Heidän hedelmistänsä te tunnette heidät: hakeeko joku viinamarjoja orjantappuroista, taikka fikunia ohdakkeista? Niin jokainen hyvä puu kasvaa hyvät hedelmät; mutta mädännyt puu kasvaa häijyt hedelmät. Hyvä puu ei taida häijyjä hedelmiä kasvaa, eikä mädännyt puu hyviä hedelmiä kasvaa. Jokainen puu, joka ei kasva hyvää hedelmää, hakataan pois, ja tuleen heitetään. Sentähden tuntekaat heitä hedelmistänsä.

Ei jokainen, joka sanoo minulle: Herra, Herra! pidä tuleman taivaan valtakuntaan; mutta joka tekee minun isäni tahdon, joka on taivaissa.

Moni sanoo minulle sinä päivänä: Herra, Herra! emmekö me sinun nimes kautta ennustaneet, ja sinun nimelläs ajaneet ulos perkeleitä, ja ole sinun nimes kautta monta väkevää työtä tehneet?

Silloin minä tunnustan, en minä teitä ikänä tuntenut: menkäät pois minun tyköäni, te väärintekiät.

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi