Keskiviikko 13.11.2019
"
Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Room. 1:16

Oikea rukous

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 1.9.2019 06:00 | Päivämies


Jeesus puhui häntä kuulemaan tulleelle väkijoukolle fariseusten ulkokultaisuudesta. 
Jeesus tiesi, että kuulijoiden joukossa oli muutamia, jotka olivat varmoja omasta vanhurskaudestaan. Tälle joukolle oli yhteisenä piirteenä se, että heidän opetuksensa ja tekonsa olivat ristiriidassa keskenään. Tähän liittyi myös halu korottaa itseään. Heille fariseusten antama esimerkki oli kaikki kaikessa. Silloin Jeesus esitti vertauksen fariseuksesta ja publikaanista.

Fariseus ja publikaani

Jerusalemin temppelissä pidettiin kahdesti päivässä julkinen rukoushetki. Fariseuksille oli tärkeää rukoilla paljon. Vertauksen fariseus oli monien arvostama henkilö, jota kunnioitettiin hänen näkyvän hurskautensa vuoksi. Vertauksen publikaani edusti toista äärilaitaa. Publikaaneja pidettiin syntisinä, sillä monet heistä hankkivat varoja epärehellisin keinoin.

Fariseuksen rukous

Vertauksen fariseus asettautui paikalleen rukoilemaan. Hänen rukouksensa alku kuulosti oikealta. Jumalaa saa kiittää siitä, kun hän varjelee joutumasta vääryyteen. Mutta fariseus ei antanut rukouksessaan kunniaa Jumalalle. Hän ylisti itseään ja vertasi itseään toisiin ihmisiin. Niin hän julisti itsensä vanhurskaaksi. Fariseus käytti sanaa ’minä’ neljä kertaa lyhyen rukouksen aikana. Hän oli itsekeskeinen ja kuvitteli olevansa Jumalalle kelpaava.

Juutalaisten uskonnollinen laki määräsi vain yhden paastopäivän vuodessa, nimittäin suuren sovituspäivän. Tämä fariseus oli kuitenkin ottanut tehtäväkseen paastota kahdesti viikossa. Hän teki siis enemmän kuin häneltä vaadittiin. Hän uskoi sen hyödyttävän itseään. Hän teki myös kymmenysten antamisesta itselleen ansion. Lain mukaan viljasadosta piti antaa kymmenykset joka vuosi (5. Moos 14:22). Fariseukset vaativat sen lisäksi kymmenykset yrteistä (Luuk. 11:42). Fariseuksen rukous oli näin omien tekojen ja ansioiden kiittämistä.

Publikaanin rukous

Vertauksen publikaani rukoili taaempana pää painuksissa. Hän tiesi olevansa kaukana Jumalasta. Tullimiehenä vääryydellä hankittu omaisuus ja muut synnit painoivat tunnolla. Hän oli kuin tuhlaajapoika, joka kaipasi synnin sumusta Isän kotiin (Luuk. 15:11–32). Hänellä ei ollut esittää Jumalalle mitään ansioita. Publikaanin sisin oli murtunut. Hän löi rintaansa ja sanoi: ”Jumala, ole minulle syntiselle armollinen!”

Jumala voi korottaa

Jeesus kertoi vertauksen lopuksi, että publikaani lähti kotiin hurskaampana kuin fariseus (ks. jae 14, alaviite). Kumpikaan ei ollut vielä uskosta vanhurskas. Fariseus ei tuntenut sieluntilaansa. Hän halusi edelleen nojata omaan vanhurskauteensa. Käsitys armosta ja armovaltakunnasta oli hänelle outo. Fariseus ei halunnut mennä sisälle Jumalan valtakuntaan. Omasta mielestään hän tunsi Jumalan tien. Fariseuksen jumalisuus näkyi ihmisten edessä: hän etsi ihmisten huomiota ja kiitosta. Fariseus oli korottanut itsensä, mutta Jumalan silmissä hän oli kadotettu.

Publikaani oli alennuksen tilassa. Tällaiselle kyselijälle ja anojalle kelpaa Jumalan armo. Voima, joka itsensä alentaneen nostaa, on sovintosaarna. Sitä kuulutetaan Kristuksen valtakunnasta. Jeesus kohtasi kerran tällaisen armoa anelevan publikaanin, tullimies Sakkeuksen. Hänelle Jeesus sai julistaa kaikkien syntien anteeksiantamuksen. Sakkeus sai siirtyä synnin pimeydestä Jumalan Pojan valtakuntaan. Kristuksen valtakunnasta julistetaan edelleenkin armoa ja anteeksiantamusta. Uskolla vastaanotettu evankeliumi vapauttaa synnin ja kuoleman kahleista. Jumala voi johdattaa ahdistuneen rukoilijan luokse Jumalan lapsen, joka voi julistaa kaikki synnit anteeksi. Silloin etsijä pääsee uskosta vanhurskaaksi, Jumalan lapseksi. 

Matti Kinnunen
Tämä teksti on julkaistu kirjassa 
Evankeliumipostilla 1, 1. vuosikerta, SRK 2012.
Kuvituskuva: SRK:n kuva-arkisto/Suviseurojen kuvapalvelu

EVANKELIUMI Luuk. 18:9–14 

Raamattu 1992
Muutamille, jotka olivat varmoja omasta vanhurskaudestaan ja väheksyivät muita, Jeesus esitti tämän kertomuksen: ”Kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan. Toinen oli fariseus, toinen publikaani. Fariseus asettui paikalleen seisomaan ja rukoili itsekseen: ’Jumala, minä kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut ihmiset, rosvot, huijarit, huorintekijät tai vaikkapa tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa ja maksan kymmenykset kaikesta, siitäkin mitä ostan.’ Publikaani seisoi taempana. Hän ei tohtinut edes kohottaa katsettaan taivasta kohti vaan löi rintaansa ja sanoi: ’Jumala, ole minulle syntiselle armollinen!’ ”Minä sanon teille: hän lähti kotiinsa vanhurskaana, tuo toinen ei. Jokainen, joka itsensä korottaa, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan.”

BIBLIA
Niin hän myös sanoi muutamille, jotka itse päällensä uskalsivat, että he olivat hurskaat, ja muita katsoivat ylön, tämän vertauksen: Kaksi ihmistä meni ylös templiin rukoilemaan, yksi Pharisealainen ja toinen Publikani. Pharisealainen seisoi ja rukoili näin itsellensä: minä kiitän sinua, Jumala, etten minä ole niinkuin muut ihmiset, ryöväri, väärä, huorintekiä, taikka myös niinkuin tämä Publikani. Kahdesti viikossa minä paastoon, ja annan kymmenykset kaikista mitä minulla on. Ja Publikani seisoi taampana, eikä tahtonut silmiänsäkään nostaa ylös taivaasen päin, mutta löi rintoihinsa ja sanoi: Jumala, armahda minun syntisen päälleni! Minä sanon teille: tämä meni kotiansa hurskaampana kuin toinen; sillä jokainen, joka itsensä ylentää, se alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään.
 

Lisää aiheesta:

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi