Torstai 21.11.2019
"
Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua, hartaammin kuin vartijat aamua. Ps. 130:6

Ihmeellinen Jeesus

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 8.9.2019 06:30 | Päivämies


Nasaretin kaupungista lähteneen, maakuntia kiertävän ihmemiehen maine oli kiirinyt yli koko Syyrian ja Galilean maakunnan. Jeesus toteutti Isänsä tahtoa. Hän kutsui ihmisiä Jumalan valtakuntaan: ”Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi” (Mark. 1:15).
Jeesus lohdutti surevia, rohkaisi heikkoja, paransi sairaita, karkotti pahoja henkiä, herätti jopa kuolleita. Nämä aiheuttivat suurta ihmetystä ihmisten keskellä.

Ihminen ei ole muuttunut aikojen kuluessa. Kansa seurasi Jeesusta, aikansa julkisuuden henkilöä, suurin joukoin mihin hän ikinä meni. Osa uskoi hänen sanansa ja kääntyi parannukseen. Osa seurasi häntä uteliaana nähdäkseen uusia ihmetekoja. Oli myös niitä, jotka kuuntelivat hänen opetuksiaan ja seurasivat hänen tekojaan löytääkseen syyn tuomita hänet maallisen lain perusteella. He näkivät hänessä kansan villitsijän, joka oli uhka ylipappien vallalle.

Kuurot kuulevat

Kotikaupunkiinsa Kapernaumiin, Galileanjärven maisemiin palattuaan Jeesuksen luo tuotiin kuuro mies. Hän halusi kuulonsa takaisin. Voi vain arvata, kuinka hän oli odottanut Jeesuksen kohtaamista.

Jeesus otti tapansa mukaan miehen erilleen väkijoukosta. Hän pyrki aina tekemään ihmeteot vähäeleisesti ja vaatimattomasti, kielsi jopa todistajia kertomasta tapahtuneesta. Hän kosketti parantavan käden sormilla korvia ja kieltä ja rukoili taivaaseen katsahtaen: ”Effata, aukene.”. Ihme tapahtui. Miehen kuulo palautui ja hän puhkesi puhumaan.

Jesajan ennustus täyttyi jälleen kerran: ”Sinä päivänä kuurot kuulevat kirjan sanat, sokeat pääsevät synkästä pimeydestä ja heidän silmänsä näkevät (Jes. 29:18).”

Jumalan sanan voimalla

Jeesuksen ihmetyöt perustuivat hänen jumalalliseen voimaan, Jumalan sanaan. Sanallaan Jumala loi koko maailman. Sanallaan hän hallitsee sitä edelleen. Kuulonsa saanut mies sai kokea ihmeen kohdalleen. Uskomalla Jeesuksen sanan hän pääsi Jumalan valtakuntaan ja hänen kuuroutensa parani.

Jeesus opetti kansaa: ”Hedelmästä puu tunnetaan – – sydämen kyllyydestä suu puhuu” (Matt. 12:33, 34). Kuulonsa takaisin saanut mies iloitsi kohdalleen tulleesta Jumalan suuresta armosta. Hän halusi kertoa tapahtuneesta kaikille. Samoin tekivät ne, jotka saivat olla todistamassa tapahtunutta. He uskoivat sen evankeliumin sanan, jota Jeesus julisti. Nämä todistajat hän lähetti edelleen viemään kutsua valtakuntaansa.

Kutsu kuuluu edelleen

Jeesus ei ole enää ajallisena ihmisenä parantamassa sairaita ja tekemässä muita ihmetekoja. Evankeliumin työ jatkuu hänen valtakuntansa lasten kautta.

Ihmisinä lankeamme kaikkialla läsnä oleviin synnin houkutuksiin. Tarvitsemme anteeksiantamuksen armoa. Monet syntisairaudet, muun muassa epäusko, kateus, ahneet ja itsekkäät teot, himojen ja halujen mukaan eläminen, paranevat uskomalla ne anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä.

Tätä tarjotaan kaikille uskottavaksi. Sama evankeliumi on Jumalan lastenkin uskon voimana. 

Kyösti Marjanen
Julkaistu Päivämiehessä 4.9.2019

Kuva: Eero Autio


EVANKELIUMI Mark. 7:31–37

Raamattu 1992
Jeesus lähti sitten taas Tyroksen seudulta ja tuli Sidonin ja Dekapoliin alueen kautta Galileanjärvelle. Siellä hänen luokseen tuotiin kuuro mies, joka ei pystynyt kunnolla puhumaan, ja häntä pyydettiin panemaan kätensä miehen päälle. Jeesus otti hänet erilleen väkijoukosta, pani sormensa hänen korviinsa, sylkäisi ja kosketti hänen kieltään. 
Sitten hän katsahti taivaalle, huokasi ja sanoi kuurolle: ”Effata.” Se merkitsee: aukene.
35 Silloin miehen korvat aukenivat ja hänen kielensä vapautui, niin että hän puhui selkeästi. Jeesus kielsi ihmisiä kertomasta tästä kenellekään, mutta mitä enemmän hän heitä kielsi, sitä enemmän he levittivät siitä tietoa. Kaikki olivat ylen määrin hämmästyksissään ja sanoivat: ”Hyvin hän on kaiken tehnyt. Kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan.”

BIBLIA
Ja taas kuin hän läksi Tyron ja Sidonin maan ääristä, tuli hän Galilean meren tykö, kymmenen kaupungin maan äärten keskitse. Ja he toivat hänen tykönsä kuuron, joka myös mykkä oli, ja he rukoilivat häntä panemaan kätensä hänen päällensä, ja hän otti hänen erinänsä kansasta ja pisti sormensa hänen korviinsa, sylki ja rupesi hänen kieleensä. Ja katsahtain taivaaseen huokasi, ja sanoi hänelle; ephphata, se on: aukene. Ja kohta aukenivat hänen korvansa, ja hänen kielensä side pääsi vallallensa ja puhui selkiästi. Ja hän haasti heidät kellenkään sanomasta. Mutta jota enemmän hän haasti, sitä enemmin he ilmoittivat. Ja he suuresti hämmästyivät, sanoen: hyvästi hän kaikki teki: kuurot hän tekee kuulemaan ja mykät puhumaan.

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi