Perjantai 15.11.2019
"
Jumala on kaupunkinsa keskellä, kaupunki ei järky. Hän auttaa sitä, kun aamu valkenee. Ps. 46:6

Lapsi, uskon esikuva

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 29.9.2019 06:12 | Päivämies


Jeesus asetti lapsen Jumalan valtakunnan suurimmaksi. 
Mikkelinpäivä on enkelien päivä. Sen nimi tulee ylienkeli Mikaelista. Heprealaiskirje kertoo enkelien olevan palvelevia henkiä ja Jumalan sanansaattajia. He ylistävät Jumalaa ja tekevät vain sen, mitä Jumala tahtoo heidän tekevän.

Oma suojelusenkeli

Mikkelinpäivän evankeliumi todistaa myös sen, että lapsilla on omat suojelusenkelinsä. Muualla Raamatussa käy ilmi, että myös muilla uskovilla on suojelusenkeli. Lisäksi enkelit vaalivat ja ylläpitävät Jumalan palvelijoina yleistä järjestystä ja rauhaa, joita paholainen enkeleineen pyrkii horjuttamaan.

Järkeä korostavan valistuksen ajan jälkeen enkelit eivät ole olleet kovin suosiossa tässä maailmassa, mutta nykyisin on toisaalta julkaistu paljon enkelikirjoja ja -ohjelmia. Niissä kuvaut enkelien kaltaiset olennot eivät ole kuitenkaan enkeleitä raamatullisessa mielessä. Enkeleitä ei tulisi palvoa kuin Jumalaa.

Lapsi on suurin

Mikkelinpäivän evankeliumi on otettu seurakuntajärjestystä koskevasta yhteydestä. Jeesus halusi puheellaan opettaa opetuslapsiaan ennen muuta Jumalan valtakunnassa asumisesta. Olivathan opetuslapset monta kertaa kiistelleet siitä, kuka heistä on suurin. Tähän kysymykseen vastatessaan Jeesus asetti lapsen taivaan valtakunnan suurimmaksi ja esikuvaksi kaikille kristityille.

Millainen on lapsi esimerkkinä? Selitykset ovat vaihdelleet eri aikoina ja liittyneet usein aikansa ihanteelliseen kuvaan lapsesta. Jeesus kuitenkin tarkoitti tekstissä nöyrtymistä, jonka hän itse lopulta vaikuttaa.

Samalla Jeesus toi esille pienen lapsen arvon. ”Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut.” Lapsia holhoava hoitaa Jeesusta itseään, ja toisaalta lasten viettelijöille tulee ankara rangaistus. Vietteleminen voi olla selvää syntiin kiihottamista tai paljon hienovaraisempaa suostuttelua ja vähitellen väärään kasvattamista. Tätä jälkimmäistä on vaikeampi havaita viettelemiseksi.

Oikea olotila

Evankeliumiteksti varoittaa myös kaikkia joutumasta vietellyksi. Käden tai jalan hakkaaminen poikki ja silmän repäiseminen irti kuulostavat kauhealta, mutta Jeesus tarkoitti heprean kielen käytön mukaisesti kädellä tekemistä, jalalla kulkemista ja silmällä ymmärrystä, älyä tai oppia. Vääristä teoista, poluista ja opeista sekä niihin johdattajista on luovuttava.

Lapseus on kristittyjen oikea olotila. Kun uskoo, tulee Kristuksen tähden Jumalan lapseksi ja taivaan perilliseksi. 

Pauli Kivioja
Julkaistu Päivämiehessä 25.9.2019

Kuvituskuva: Anu Tofferi


EVANKELIUMI: Matt. 18:1–6 (7–9) 10

RAAMATTU 1992: Kohta sen jälkeen opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: "Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?" Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi: "Totisesti: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. ("Voi tätä maailmaa ja sen viettelyksiä! Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ne tulevat! Jos kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan parempi, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat kädet ja jalat tallella heitetään ikuiseen tuleen. Ja jos silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä menemään. Onhan parempi, että silmäpuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvetin tuleen.) "Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä minä sanon teille: heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen Isäni kasvoja.

BIBLIA: Sillä hetkellä tulivat opetuslapset Jeesuksen tykö, sanoen: kuka siis on suurin taivaan valtakunnassa? Ja Jeesus kutsui tykönsä lapsen, ja asetti sen heidän keskellensä, ja sanoi: totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule niinkuin lapset, niin ette suinkaan tule sisälle taivaan valtakuntaan. Sentähden joka itsensä alentaa niinkuin tämä lapsi, se on suurin taivaan valtakunnassa. Ja joka holhoo senkaltaisen lapsen minun nimeeni, hän holhoo minun. Mutta joka pahentaa yhden näistä pienimmistä, jotka uskovat minun päälleni, parempi hänen olis, että myllyn kivi ripustettaisiin hänen kaulaansa, ja hän upotettaisiin meren syvyyteen. (Voi maailmaa pahennusten tähden, sillä pahennukset kumminkin tulevat! Voi kuitenkin sitä ihmistä, jonka kautta pahennus tulee! Mutta jos kätes taikka jalkas pahentaa sinun, niin leikkaa ne pois, ja heitä pois tyköäs. Parempi on sinun elämään sisälle mennä ontuvana taikka raajarikkona, kuin että sinulla olis kaksi kättä eli kaksi jalkaa, ja sinä heitettäisiin ijankaikkiseen tuleen. Ja jos silmäs pahentaa sinun, niin puhkaise se ulos, ja heitä pois tyköäs. Parempi on sinun silmäpuolena elämään sisälle mennä, kuin että sinulla olis kaksi silmää, ja sinä heitettäisiin helvetin tuleen.) Katsokaat, ettette katso ylön yhtäkään näistä pienimmistä; sillä minä sanon teille: heidän enkelinsä taivaissa näkevät aina minun isäni kasvot, joka on taivaissa. Silloin minä tunnustan, en minä teitä ikänä tuntenut: menkäät pois minun tyköäni, te väärintekiät.

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi