Keskiviikko 13.11.2019
"
Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Room. 1:16

Usko koskettaa koko olemusta

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 20.10.2019 06:45 | Päivämies


Jeesus tiivistää Jumalan lain rakkauden kaksoiskäskyyn.
Kysyttäessä keskivertosuomalaiselta, mikä oli Jeesuksen opetuksessa keskeistä, vastaukseksi saa todennäköisesti lähimmäisenrakkauden. Tämä on helppo ymmärtää, sillä ajatus lähimmäisenrakkaudesta sopii elämään, ajattelipa kristillisestä uskosta ja sen opin sisällöistä mitä tahansa.

Ensi sunnuntain evankeliumi Matteuksen 22. luvun mukaan haastaa tarkastelemaan, mitä Jeesuksen opetuksen kokonaisuuteen kuului. Lähimmäisenrakkaus oli toinen osa Jeesuksen vastausta kysymykseen lain suurimmasta käskystä.

Kriittisiä kohtaamisia

Matteuksen 22. luvun tekstiyhteydessä Jeesusta lähestyttiin kolmella kysymyksellä, joiden tarkoituksena oli saada Jeesus ansaan. Ensin fariseukset tivasivat häneltä, onko oikein maksaa veroa keisarille (Matt. 22:15–22). Tämän jälkeen saddukeukset lähestyivät Jeesusta kysymyksellä ylösnousemuksesta, johon itse eivät uskoneet (Matt. 22:23–33). Kolmanneksi yksi fariseuksista, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta oman erityisalansa, Jumalan lain, tuntemusta.

Jeesus antoi esimerkin siitä, miten meidän tulee perustella uskoamme Raamatulla. Samalla hän viitoittaa tietä kunnioittavaan ja arvostavaan kohtaamiseen heidän kanssaan, jotka syystä tai toisesta suhtautuvat kriittisesti toisiin ihmisiin.

Jumalan laki tiivistettynä

Vastauksellaan lainopettajan kysymykseen suurimmasta käskystä Jeesus tiivistää Jumalan lain rakkauden kaksoiskäskyyn. Sen ensimmäinen osa liittyy juutalaisten jumalanpalveluksissa luettavaan rukoukseen 5. Mooseksen kirjan 6. luvun mukaan: ”Kuule Israel, Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi.” Tällä Jeesus osoittaa, että usko Jumalaan on kaiken lähtökohta, elämän tärkein asia. Usko ei ole vain sanoja tai elämäntapoja, vaan koko ihmisen olemusta koskettavaa, sisimmästä asti lähtevää Jumalan rakastamista.

Rakkauden kaksoiskäskyn toisessa osassa Jeesus kehottaa: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi” (Matt. 22:39). Sen juuret ovat myös Mooseksen laissa: ”Älä kosta omaan kansaasi kuuluvalle, äläkä pidä yllä riitaa hänen kanssaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi” (3. Moos. 19:18). Jeesuksen täytyi toisessa yhteydessä kirkastaa lainopettajille rajattoman lähimmäisenrakkauden käsitystä Laupiaan samarialaisen esimerkillä (Luuk. 10:25–37).

Mooseksen lakiin kuuluvaa kymmentä käskyä voi peilata rakkauden kaksoiskäskyn näkökulmasta. Niistä kolme ensimmäistä liittyvät ihmisen ja Jumalan väliseen suhteeseen ja loput seitsemän ihmisten välisiin suhteisiin. Siksi voidaan todeta, että käskyissä on vahvasti elämää suojeleva ote. Käskyjen noudattamisen kautta emme voi kuitenkaan ansaita vanhurskautta. Paavali kirjoittaa tästä galatalaisille: ”On selvää, ettei kukaan tule Jumalan silmissä vanhurskaaksi lakia noudattamalla, sillä ’uskosta vanhurskas saa elää’” (Gal. 3:11).

Rakkauden hengessä armon voimalla

Rakkaus Jumalaa ja lähimmäisiä kohtaan kuuluu olennaisesti elävään uskoon. Se ei kuitenkaan ole meistä itsestämme lähtöisin. Apostoli Johannes kirjoittaa: ”Siinä on rakkaus – ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa syntiemme sovitukseksi” (1. Joh. 4:10).

Jumala lähettää seuraajansa jakamaan rakkauttaan ja elämään sen voimasta. Kun ajattelemme elämää ja ihmissuhteita, joudumme toteamaan, että olemme rakkaudessakin monella tapaa vajavaisia ja keskeneräisiä. Syntiinlankeemuksesta peräisin olevat voimat, kuten katkeruus ja itsekkyys, näkyvät elämässämme ja ihmissuhteissamme.

Anteeksiantamuksen lahja Jumalan valtakunnan evankeliumissa on tarkoitettu käytettäväksi elämän arjen keskellä. Se kirkastaa ennen kaikkea Jumalan rakkautta. Samalla se muistuttaa lähimmäisenrakkaudesta: ”Kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme” (1. Joh. 4:11).

Rakkauden kaksoiskäskyn näkökulmat kietovat uskon ja elämän yhteen. Täällä ajassa olemme armon varassa, taivaassa saamme nähdä Jumalan täydellisen rakkauden kasvoista kasvoihin. 

Timo Liikanen

Julkaistu Päivämiehessä 16.10.2019.

Kuvituskuva: Juha Humalajoki


19. sunnuntai helluntaista: Rakkauden kaksoiskäsky

Psalmi: Ps. 119:1–8
1. lukukappale: 5. Moos. 6:4–9
2. lukukappale: 1. Kor. 1:4–9

Evankeliumi: Matt. 22:34-40:

RAAMATTU 1992: Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle: ”Opettaja, mikä on lain suurin käsky?” Jeesus vastasi: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.

BIBLIA: Mutta kuin Pharisealaiset sen kuulivat, että hän oli Saddukealaisten suun tukinnut, kokoontuivat he yhteen. Yksi lain-opettaja heistä kysyi häneltä, kiusaten häntä, ja sanoi: Mestari, mikä on suurin käsky laissa? Niin Jesus sanoi hänelle: sinun pitää rakastaman Herraa sinun Jumalaas, kaikesta sydämestäs, ja kaikesta sielustas, ja kaikesta mielestäs: Tämä on ensimäinen ja suurin käsky. Toinen on tämän kaltainen: sinun pitää rakastaman lähimmäistäs niinkuin itse sinuas. Näissä kahdessa käskyssä kaikki laki ja prophetat riippuvat.

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi