Keskiviikko 20.2.2019
"
Tiedättehän, että vaikka juoksukilpailussa kaikki juoksevat, vain yksi saa palkinnon. Juoskaa siis niin, että voitatte sen! 1 Kor. 9:24

Rakkauden kaksoiskäskyssä kiteytyy Jumalan tahto

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 15.10.2014 00:00 | Päivämies
Jeesuksen ajan juutalaisessa yhteiskunnassa oli kaksi vaikutusvaltaista uskonnollispoliittista puo­luetta: fariseukset ja saddukeukset. Kolmas merkittävä taho yhteiskunnallisena vallankäyttäjänä olivat lainopettajat. He olivat eräänlaisia virkamiehiä, jotka olivat Mooseksen lain tuntijoita ja tulkitsijoita ja toimivat siltä pohjalta myös tuomareina. 
Kaikilta näiltä tahoilta kyseenalaistettiin Jeesuksen opetus ja usein suoranaisesti hyökättiin häntä vastaan. Tällainen tapaus on myös päivän evankeliumin taustalla.

Rakentava keskustelu

Saddukeukset olivat haastaneet Jeesuksen kysymyksellään ylösnousemuksesta, koska he eivät itse uskoneet siihen. Muuan lainopettaja oli seurannut sivusta heidän keskusteluaan ja mielistynyt Jeesuksen saddukeuksille antamaan vastaukseen. Hänelläkin oli oma kysymyksensä: mikä käsky laissa on tärkein? Siihen Jeesus vastasi rakkauden kaksoiskäskyllä.

Lainopettaja yhtyi mielihyvin Jeesuksen vas­taukseen ja tulkitsi sitä vielä rinnastuksella, että Jumalan ja lähimmäisen rakastaminen on enemmän kuin temppelijumalanpalveluksen uhrit.

Ehkä tämän jälkimmäisen huomautuksen taustalla oli lainopettajan suhtautuminen saddukeuksiin. Saddukeuksethan pappispuolueena korostivat lain käskyjen sijasta temppeliä ja sen jumalanpalvelusta. Keskustelu päättyi Jeesuksen arvoituksellisilta kuulostaviin sanoihin lainopettajalle: ”Sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta.”

Moniin muihin evankeliumien kertomuksiin verrattuna tätä keskustelua voi pitää jopa poikkeavana. Antoihan lainopettaja tunnustusta Jeesukselle ja Jeesus puolestaan lainopettajalle. Meille syntyy vaikutelma hyvässä hengessä käydystä, rakentavasta keskustelusta, jonka sisältönä oli keskeinen uskonkysymys. Siksi sillä on suuri merkitys myös meille.

Rakkauden kaksoiskäskyn vaatimus

Rakkauden kaksoiskäskyn vaatimus on yksiselitteinen ja ehdoton: Ensinnäkin ”rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi”, ja ”rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”. Tässä on kiteytettynä Jumalan laki, hänen pyhä tahtonsa. Se vaatii meitä asettamaan Jumalan elämässämme aina ensimmäiselle sijalle ja samalla toisen ihmisen, lähimmäisen, oman itsemme rinnalle. Miten ihmisen on mahdollista täyttää tämä vaatimus?

Lainopettaja ehkä ajatteli hurskaana juutalaisena voivansa täyttää tuon vaativan käskyn. Meidän ajassamme sen sijaan moni haluaa tietoisesti sanoutua kokonaan irti Raamatussa ilmoitetusta Jumalan tahdosta tai ainakin tehdä siitä oman tulkintansa. Jotkut vetoavat taas siihen, että he ovat eläneet kunnon ihmisen tavoin eivätkä ole tehneet kenellekään mitään pahaa. Näin ihminen luo itselleen Jumalan tahdosta riippumattoman omalakisen elämäntavan.

Vuorisaarnassaan Jeesus syvensi Jumalan lain, Jumalan tahdon sisältöä. Hän opetti, että se vaatii ihmiseltä täydellisyyttä – ei vain teoissa, vaan yhtä lailla sanoissa ja ajatuksissa (Matt. 5:17–48).

Apostoli Paavali käsitteli samaa asiaa laajalti kirjeessään roomalaisille päätyen siihen, ettei kukaan pysty omasta voimastaan Jumalan tahdon täyttämiseen. Lain tehtävä onkin herättää ihminen synnintuntoon ja ajaa häntä etsimään armoa, tulemaan Kristuksen luo (Room 3:9–20, Gal. 3:24). Siksi lainopettajakin jäi keskustelussaan Jeesuksen kanssa vielä Jumalan valtakunnan portille.

Rakkaus on Hengen hedelmä

Rakkauden kaksoiskäskyn vaatimusten ainoa täyttäjä on Jeesus Kristus. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä sanotaan: ”Siinä on rakkaus – ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaat ystävät! Kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme.” (1. Joh. 4:10–11.)

Jumalan valtakunnan evankeliumi on kutsu tämän Jumalan rakkauden kokemiseen. Evan­keliumin uskojassa syntyy Hengen hedelmänä Jumalan mielen mukaista rakkautta. Alkaa kristityn kilvoitus. On halu rakentaa elämä Jumalan ja hänen sanansa varaan. Yhteys Jumalan seurakuntaan on tärkeä. Sen jäsenet ovat rakkaita veljiä ja sisaria Kristuksessa. Jokainen ihminen on lähimmäinen, Jumalan luoma ja Kristuksen lunastama, ja tulisi kohdata ystävällisesti ja auttavasti niin kuin Jeesuskin kohtasi lainopettajan.

Hannu Ojalehto

Raamatunkohtia, joihin kirjoitus pohjautuu: 
19. sunnuntai helluntaista: Ps. 119: 1–8; 5. Moos. 10:12–13; 1. Joh. 2:15–17; Mark. 12:28–34

Julkaistu Päivämiehessä 15.10.2014.

Toim. Anna Karjula

Elämänpolulla 18 – Usko ja mieli

Usko ja mieli avaa mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä uskon näkökulmasta. Tekstit etsivät vaikeastakin tilanteesta tietä eteenpäin. Joskus paranemisen siemen on kylvetty pieneen hetkeen. Joskus sairauden kanssa on vain opeteltava elämään.

18 €

Väinö Havas

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1953. Äänikirja on tehty vuonna 1997 julkaistun uudistetun painoksen pohjalta ja sisältää 43 alkuperäisteokseen kuulunutta kertomusta. Havaksen lämminhenkisissä ja kielellisesti rikkaissa kertomuksissa korostuu kodin, uskonnon ja vapaan isänmaan arvo.

20 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka

JAKSANKO LUOTTAA? -ÄÄNIKIRJA

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?  
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.

20 €

Taina Pyysaari
Kuvittanut Liisa Seppänen

Pinja ja Paulus

Pinja ja Paulus ovat kaksoset, ja Iisa on heidän hyvä ystävänsä. Siionin keväästä tutut kaverukset keksivät monenlaista puuhaa sisällä ja ulkona. Kuvakirja on mukavaa luettavaa ja katseltavaa niin alle kouluikäisille lapsille kuin pikkukoululaisillekin.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi