Rakkauden kaksoiskäskyssä kiteytyy Jumalan tahto

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 15.10.2014 00:00 | Päivämies
Jeesuksen ajan juutalaisessa yhteiskunnassa oli kaksi vaikutusvaltaista uskonnollispoliittista puo­luetta: fariseukset ja saddukeukset. Kolmas merkittävä taho yhteiskunnallisena vallankäyttäjänä olivat lainopettajat. He olivat eräänlaisia virkamiehiä, jotka olivat Mooseksen lain tuntijoita ja tulkitsijoita ja toimivat siltä pohjalta myös tuomareina. 
Kaikilta näiltä tahoilta kyseenalaistettiin Jeesuksen opetus ja usein suoranaisesti hyökättiin häntä vastaan. Tällainen tapaus on myös päivän evankeliumin taustalla.

Rakentava keskustelu

Saddukeukset olivat haastaneet Jeesuksen kysymyksellään ylösnousemuksesta, koska he eivät itse uskoneet siihen. Muuan lainopettaja oli seurannut sivusta heidän keskusteluaan ja mielistynyt Jeesuksen saddukeuksille antamaan vastaukseen. Hänelläkin oli oma kysymyksensä: mikä käsky laissa on tärkein? Siihen Jeesus vastasi rakkauden kaksoiskäskyllä.

Lainopettaja yhtyi mielihyvin Jeesuksen vas­taukseen ja tulkitsi sitä vielä rinnastuksella, että Jumalan ja lähimmäisen rakastaminen on enemmän kuin temppelijumalanpalveluksen uhrit.

Ehkä tämän jälkimmäisen huomautuksen taustalla oli lainopettajan suhtautuminen saddukeuksiin. Saddukeuksethan pappispuolueena korostivat lain käskyjen sijasta temppeliä ja sen jumalanpalvelusta. Keskustelu päättyi Jeesuksen arvoituksellisilta kuulostaviin sanoihin lainopettajalle: ”Sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta.”

Moniin muihin evankeliumien kertomuksiin verrattuna tätä keskustelua voi pitää jopa poikkeavana. Antoihan lainopettaja tunnustusta Jeesukselle ja Jeesus puolestaan lainopettajalle. Meille syntyy vaikutelma hyvässä hengessä käydystä, rakentavasta keskustelusta, jonka sisältönä oli keskeinen uskonkysymys. Siksi sillä on suuri merkitys myös meille.

Rakkauden kaksoiskäskyn vaatimus

Rakkauden kaksoiskäskyn vaatimus on yksiselitteinen ja ehdoton: Ensinnäkin ”rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi”, ja ”rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”. Tässä on kiteytettynä Jumalan laki, hänen pyhä tahtonsa. Se vaatii meitä asettamaan Jumalan elämässämme aina ensimmäiselle sijalle ja samalla toisen ihmisen, lähimmäisen, oman itsemme rinnalle. Miten ihmisen on mahdollista täyttää tämä vaatimus?

Lainopettaja ehkä ajatteli hurskaana juutalaisena voivansa täyttää tuon vaativan käskyn. Meidän ajassamme sen sijaan moni haluaa tietoisesti sanoutua kokonaan irti Raamatussa ilmoitetusta Jumalan tahdosta tai ainakin tehdä siitä oman tulkintansa. Jotkut vetoavat taas siihen, että he ovat eläneet kunnon ihmisen tavoin eivätkä ole tehneet kenellekään mitään pahaa. Näin ihminen luo itselleen Jumalan tahdosta riippumattoman omalakisen elämäntavan.

Vuorisaarnassaan Jeesus syvensi Jumalan lain, Jumalan tahdon sisältöä. Hän opetti, että se vaatii ihmiseltä täydellisyyttä – ei vain teoissa, vaan yhtä lailla sanoissa ja ajatuksissa (Matt. 5:17–48).

Apostoli Paavali käsitteli samaa asiaa laajalti kirjeessään roomalaisille päätyen siihen, ettei kukaan pysty omasta voimastaan Jumalan tahdon täyttämiseen. Lain tehtävä onkin herättää ihminen synnintuntoon ja ajaa häntä etsimään armoa, tulemaan Kristuksen luo (Room 3:9–20, Gal. 3:24). Siksi lainopettajakin jäi keskustelussaan Jeesuksen kanssa vielä Jumalan valtakunnan portille.

Rakkaus on Hengen hedelmä

Rakkauden kaksoiskäskyn vaatimusten ainoa täyttäjä on Jeesus Kristus. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä sanotaan: ”Siinä on rakkaus – ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaat ystävät! Kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme.” (1. Joh. 4:10–11.)

Jumalan valtakunnan evankeliumi on kutsu tämän Jumalan rakkauden kokemiseen. Evan­keliumin uskojassa syntyy Hengen hedelmänä Jumalan mielen mukaista rakkautta. Alkaa kristityn kilvoitus. On halu rakentaa elämä Jumalan ja hänen sanansa varaan. Yhteys Jumalan seurakuntaan on tärkeä. Sen jäsenet ovat rakkaita veljiä ja sisaria Kristuksessa. Jokainen ihminen on lähimmäinen, Jumalan luoma ja Kristuksen lunastama, ja tulisi kohdata ystävällisesti ja auttavasti niin kuin Jeesuskin kohtasi lainopettajan.

Hannu Ojalehto

Raamatunkohtia, joihin kirjoitus pohjautuu: 
19. sunnuntai helluntaista: Ps. 119: 1–8; 5. Moos. 10:12–13; 1. Joh. 2:15–17; Mark. 12:28–34

Julkaistu Päivämiehessä 15.10.2014.

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi