Tiistai 12.11.2019
"
"Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset!" sanoo Herra. "Minä otan teidät jälleen omikseni." Jer. 3:14

Riittää, kun tekee parhaansa

Usko ja elämä - Pääkirjoitukset 26.3.2014 00:01 | Päivämies

Hyvinvoinnista puhutaan nykyään paljon. Sille on yhteiskunnallisena käsitteenä erilaisia määritelmiä ja mittareita. Usein hyvinvoinnilla viitataan elinoloihin, taloudelliseen menestymiseen tai hyvään terveydentilaan. Yksilöllisiksi hyvinvoinnin osatekijöiksi taas luetaan muun muassa sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen ja onnellisuus.

Hyvinvointivaltion tehtävänä pidetään hyvän elämän lähtökohtien tarjoamista kaikille kansalaisille. Tutkimusten mukaan suomalaiset ovat valmiita maksamaan veroja hyvinvointivaltion ja sen tarjoamien palvelujen ylläpitämiseksi. Viime aikoina niiden järjestämisestä on käyty paljon keskustelua. Vaikka palveluista on jouduttu tinkimään, suomalaisten hyvinvointi on keskimäärin kehittynyt myönteiseen suuntaan. Toisaalta yhtenä huolenaiheena ovat kasvavat väestöryhmien väliset erot.

Yhteiskunnan nopea murros on luonut uudenlaisia ongelmia, jotka liittyvät arjen hallinnan vaikeuteen ja henkiseen hyvinvointiin. Monien tehtävien ja harrastusten yhteensovittaminen tuottaa vaikeuksia, koska käytettävissä oleva aika ei ole lisääntynyt uusien vaatimusten mukana. Kiire ja epätietoisuus saattavat aiheuttaa stressiä ja johtaa pidemmällä aikavälillä terveyden ja hyvinvoinnin kannalta huonoihin valintoihin.

Nykyaika luo monenlaisia paineita myös kodeille ja perheille. Työelämän vaatimusten kasvaessa työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on yhä haastavampaa. On tärkeää muistaa, mitä tarkoittaa kohtuullinen vastuullisuus: riittää, kun tekee parhaansa. Työssä jaksamista tulee tarkastella työhyvinvoinnin lisäksi kodin hyvinvoinnin näkökulmasta. Ne vaikuttavat toisiinsa.

Kuormaa perheisiin voivat tuoda myös työttömyys, taloudelliset vaikeudet, sairaudet ja muut koettelemukset. Yhteen hiileen puhaltaminen tuo kodissakin iloa ja hyvinvointia koko perheelle. Kenenkään ei ole hyvä jäädä yksin ja uupua huolten keskellä.

Näissä tilanteissa korostuvat toistemme kohtaamisen ja rinnalla kulkemisen merkitys. Uskovaisten yhteys on voimavara, joka auttaa jaksamaan kuluttavassa ajassa ja elämän vaikeuksien keskellä. Muuttumaton Jumalan sana tarjoaa elämälle pohjan, joka ei petä.

Elävä usko suojaa monia haitallisia vaikutteita vastaan. Ennen kaikkea se pitää sisällään tulevaisuuden ja toivon näköalan. Kaikissa elämämme vaiheissa saamme luottaa siihen, että Jumala auttaa ja johtaa elämäämme. ”Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” (Jer. 29:11.)

Julkaistu Päivämiehessä 26.3.2014

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi