Torstai 15.11.2018
"
Minä tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä. Job 19:25

Riittää, kun tekee parhaansa

Usko ja elämä - Pääkirjoitukset 26.3.2014 00:01 | Päivämies

Hyvinvoinnista puhutaan nykyään paljon. Sille on yhteiskunnallisena käsitteenä erilaisia määritelmiä ja mittareita. Usein hyvinvoinnilla viitataan elinoloihin, taloudelliseen menestymiseen tai hyvään terveydentilaan. Yksilöllisiksi hyvinvoinnin osatekijöiksi taas luetaan muun muassa sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen ja onnellisuus.

Hyvinvointivaltion tehtävänä pidetään hyvän elämän lähtökohtien tarjoamista kaikille kansalaisille. Tutkimusten mukaan suomalaiset ovat valmiita maksamaan veroja hyvinvointivaltion ja sen tarjoamien palvelujen ylläpitämiseksi. Viime aikoina niiden järjestämisestä on käyty paljon keskustelua. Vaikka palveluista on jouduttu tinkimään, suomalaisten hyvinvointi on keskimäärin kehittynyt myönteiseen suuntaan. Toisaalta yhtenä huolenaiheena ovat kasvavat väestöryhmien väliset erot.

Yhteiskunnan nopea murros on luonut uudenlaisia ongelmia, jotka liittyvät arjen hallinnan vaikeuteen ja henkiseen hyvinvointiin. Monien tehtävien ja harrastusten yhteensovittaminen tuottaa vaikeuksia, koska käytettävissä oleva aika ei ole lisääntynyt uusien vaatimusten mukana. Kiire ja epätietoisuus saattavat aiheuttaa stressiä ja johtaa pidemmällä aikavälillä terveyden ja hyvinvoinnin kannalta huonoihin valintoihin.

Nykyaika luo monenlaisia paineita myös kodeille ja perheille. Työelämän vaatimusten kasvaessa työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on yhä haastavampaa. On tärkeää muistaa, mitä tarkoittaa kohtuullinen vastuullisuus: riittää, kun tekee parhaansa. Työssä jaksamista tulee tarkastella työhyvinvoinnin lisäksi kodin hyvinvoinnin näkökulmasta. Ne vaikuttavat toisiinsa.

Kuormaa perheisiin voivat tuoda myös työttömyys, taloudelliset vaikeudet, sairaudet ja muut koettelemukset. Yhteen hiileen puhaltaminen tuo kodissakin iloa ja hyvinvointia koko perheelle. Kenenkään ei ole hyvä jäädä yksin ja uupua huolten keskellä.

Näissä tilanteissa korostuvat toistemme kohtaamisen ja rinnalla kulkemisen merkitys. Uskovaisten yhteys on voimavara, joka auttaa jaksamaan kuluttavassa ajassa ja elämän vaikeuksien keskellä. Muuttumaton Jumalan sana tarjoaa elämälle pohjan, joka ei petä.

Elävä usko suojaa monia haitallisia vaikutteita vastaan. Ennen kaikkea se pitää sisällään tulevaisuuden ja toivon näköalan. Kaikissa elämämme vaiheissa saamme luottaa siihen, että Jumala auttaa ja johtaa elämäämme. ”Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” (Jer. 29:11.)

Julkaistu Päivämiehessä 26.3.2014

Väinö Havas

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1953. Äänikirja on tehty vuonna 1997 julkaistun uudistetun painoksen pohjalta ja sisältää 43 alkuperäisteokseen kuulunutta kertomusta. Havaksen lämminhenkisissä ja kielellisesti rikkaissa kertomuksissa korostuu kodin, uskonnon ja vapaan isänmaan arvo.

20 €

Toim. Annika Hintsala ja Jenni Hintsala

Heidän kanssaan kulje, kertomuksia nuorille

Kirja nuorista elämän murrosvaiheessa. Kertomuksissa käsitellään nuoren näkökulmasta uskoa, uskosta nousevia valintoja, omaa minuutta ja suhdetta toisiin ihmisiin. 

17 €

Katri Isopahkala ja Heli Säkkinen (toim.)

Siionin Joulu 2018

Siionin Joulu vieraili lampolassa seurailemassa lampaiden elämää. Lehden hartaustekstit kertovat Vapahtajasta, joka toi ihmisille rauhan ja vapauden. Sivuilta löytyy myös hiljaista puhetta joulusta ilman rakasta läheistä. Lisäksi lehti sisältää muun muassa käytännönläheisiä vinkkejä jouluaskareisiin.

7 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka

JAKSANKO LUOTTAA? -ÄÄNIKIRJA

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?  
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.

20 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka
 

Jaksanko luottaa? Ajankohtaista 2018

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.  

23 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi