Tiistai 16.7.2019
"
- Nämä teidän tulee pitää: Puhukaa totta toisillenne! Jakakaa oikeutta totuuden mukaan, niin että rauha vallitsee keskuudessanne. Sak. 8:16

Rakentavasti kirkon piirissä

Usko ja elämä - Pääkirjoitukset 13.1.2016 12:00 | Päivämies
Evankelis-luterilaiseen kirkkoon liittyneiden määrä kasvoi Suomessa vuonna 2015. Kirkosta eronneita oli silti edelleen selvästi enemmän, kuten on ollut jo yli 50 vuoden ajan. Tänä aikana kirkkoon kuuluvien suomalaisten osuus väestöstä on laskenut 95 prosentista vähän yli 70 prosenttiin. Se on ollut valtava muutos maassa, jota aiemmin pidettiin maailman luterilaisimpana kansakuntana. Nykyisin vain kolme neljästä suomalaislapsesta kastetaan. Haudattujen määrä ylitti kastettujen määrän ensi kertaa vuonna 2013.
Kirkon tutkimuskeskuksen mukaan nuoret aikuiset perustelevat kirkon jäsenyyttä erityisesti kirkon roolilla heikompiosaisten puolustajana. Seurakuntien aktiivinen toiminta turvapaikanhakijoiden auttamisessa on muutenkin lisännyt kirkon suosiota. Myös juhlapyhien kristillisillä perinteillä ja perhejuhliin liittyvillä kirkollisilla toimituksilla on edelleen merkitystä suomalaisille. Vanhempia kirkon jäseniä motivoivat lisäksi kirkon edustamat arvot, kuten kristillinen lähimmäisenrakkaus. 

Huomiota herättää se, että juuri kukaan ei tunnu perustelevan kirkon jäsenyyttä sen välittämällä kristillisellä sanomalla. Sen sijaan kirkosta eroamiselle kristillinen sanoma tuntuu usein olevan keskeinen syy. Monet ovat julkisuudessa perustelleet kirkosta eroamistaan jonkun kirkollisen vaikuttajan esittämillä raamatullisilla näkemyksillä. Suurin piikki kirkosta eroamisissa koettiin vuonna 2010 sen seurauksena, että Ylen A-studion Homoillassa tuotiin esille, mikä on Raamatun käsitys homoseksuaalisuudesta.

Vanhoillislestadiolaisuudessa kristillinen sanoma on nähty keskeiseksi syyksi kirkkoon kuulumiselle. Sääntöjensä mukaisesti rauhanyhdistykset toimivat ”Pyhän Raamatun sekä evankelisluterilaisen uskon, tunnustuksen ja opin pohjalta”. Kristillisyydessämme on usein tukeuduttu maamme kirkkojärjestyksen ensimmäiseen pykälään, jonka mukaan kaikkea oppia Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa on tunnustuskirjojen periaatteen mukaisesti ”tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan”.

Kirkosta eroamisesta on vanhoillislestadiolaisuuden piirissä keskusteltu laajemmin vain 1920-luvun alussa, jolloin uusi uskonnonvapauslaki mahdollisti ensi kertaa kirkosta eroamisen. Tuolloin päädyttiin ”Raamatun ja historian perustuksella” siihen, että vanhoillislestadiolaisilla ei ”evankeliumin työn tähden sekä rakkauden ja rauhan säilyttämiseksi” ole mitään syytä erota kirkosta ”niin kauan kuin sakramenttien pyhyys ja uskonopin tunnustuskirjojen mukainen oppi säilyy kirkossamme”. Tämän linjauksen mukaisesti vanhoillis­lestadiolaiset ovat halunneet toimia rakentavasti kirkon piirissä sekä puolustaa raamatullista luterilaista opetusta ja perinteisiä kristillisiä arvoja.

Julkaistu Päivämiehessä 13.1.2016.
 

Lisää aiheesta:

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi