Torstai 15.11.2018
"
Minä tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä. Job 19:25

Olkaamme siis suomalaisia

Usko ja elämä - Pääkirjoitukset 6.4.2016 12:00 | Päivämies
Suomalaiset ovat maailman ja Euroopankin mittapuulla pieni kansakunta. Suomen kielellä ei juuri tule toimeen maamme rajojen ulkopuolella. Englantia, ranskaa tai espanjaa äidinkielenään puhuvat ovat aivan toisenlaisessa asemassa. Lisäksi suomen kieli kuuluu pieneen ja syrjäiseen kielikuntaan. 
Tutkimukset ovat osoittaneet, että suomalaiset eivät ole alkuperältään kovinkaan yhtenäinen kansa. Maahamme on eri aikoina tullut muuttajia monelta eri taholta. Tulijat ovat tuoneet mukanaan omia innovaatioitaan, perintötekijöitään ja kulttuuripiirteitään. Samalla he ovat tuoneet uusia aineksia Suomessa puhuttuun kieleen. On hämmästyttävää, että näistä hyvin erilaisista aineksista on satojen ja tuhansien vuosien kuluessa muodostunut kulttuurisesti ja kielellisesti harvinaisen yhtenäinen kansakunta.

Omalla kielellä on ollut suomalaisille korvaamattoman suuri merkitys. Maamme historia osoittaa, että kehitys yhtenäiseksi kansakunnaksi ja kohti itsenäistä valtiota on ollut kiinteästi sidoksissa omaan kieleen. Yhteiskunnallinen kehitys nytkähti Suomessa ratkaisevasti eteenpäin nimenomaan siinä vaiheessa, kun suomen kielestä tuli maamme virallinen kieli reilut 150 vuotta sitten.

Osaammeko arvostaa riittävästi sitä, että meillä on oma kieli, jota pystymme käyttämään arkiviestinnän lisäksi myös tieteen ja muiden erityisalojen teksteissä? Koko maailman mittakaavassa se ei ole itsestäänselvyys. Monet paljon suuremmatkaan kansat eivät pääse käyttämään omaa kieltään edes peruskoulutuksessa.

Kansallemme on ollut suuri merkitys sillä, että kaikista tärkeistä asioista on ollut saatavissa tietoa omalla kielellä. Näin kielitaidon puute ei ole asettanut esteitä tiedon saannille. Onko tulevaisuus oman kielemme osalta yhtä hyvä? Vieraiden kielten osaaminen on tärkeää, mutta saavatko ne välillä jopa ylikorostuneen aseman? Esimerkiksi tieteellisissä tutkimuksissa näyttää vieraan kielen käytöstä tulleen itseisarvo. Opiskelumaailmassa päädytään välillä sellaisiinkin tilanteisiin, joissa suomalainen opettaja luennoi suomalaisille oppilaille englannin kielellä.

Suomalaisen identiteetin säilyttäminen on välttämätöntä, jotta maamme voisi pysyä itsenäisenä myös tulevaisuudessa. Identiteetin säilymiseen liittyy erottamattomana osana halu vaalia omaa kieltä ja kulttuuria.

Kansallistunteen nimissä tapahtuu myös ikäviä asioita. Niistä uutiset tarjoavat jatkuvasti varoittavia esimerkkejä. Toivottavaa on, että suomalaiset arvostavat tulevaisuudessakin kansallista identiteettiään. Rakentava lähtökohta kansojen väliselle yhteistyölle on se, kun osaamme antaa arvon sekä itselle että muille.

Julkaistu Päivämiehessä 6.4.2016.

Lisää aiheesta:

Katri Isopahkala ja Heli Säkkinen (toim.)

Siionin Joulu 2018

Siionin Joulu vieraili lampolassa seurailemassa lampaiden elämää. Lehden hartaustekstit kertovat Vapahtajasta, joka toi ihmisille rauhan ja vapauden. Sivuilta löytyy myös hiljaista puhetta joulusta ilman rakasta läheistä. Lisäksi lehti sisältää muun muassa käytännönläheisiä vinkkejä jouluaskareisiin.

7 €

Toim. Annika Hintsala ja Jenni Hintsala

Heidän kanssaan kulje, kertomuksia nuorille

Kirja nuorista elämän murrosvaiheessa. Kertomuksissa käsitellään nuoren näkökulmasta uskoa, uskosta nousevia valintoja, omaa minuutta ja suhdetta toisiin ihmisiin. 

17 €

Väinö Havas

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1953. Äänikirja on tehty vuonna 1997 julkaistun uudistetun painoksen pohjalta ja sisältää 43 alkuperäisteokseen kuulunutta kertomusta. Havaksen lämminhenkisissä ja kielellisesti rikkaissa kertomuksissa korostuu kodin, uskonnon ja vapaan isänmaan arvo.

20 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka
 

Jaksanko luottaa? Ajankohtaista 2018

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.  

23 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka

JAKSANKO LUOTTAA? -ÄÄNIKIRJA

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?  
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi