Torstai 15.11.2018
"
Minä tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä. Job 19:25

Luottamuksen arvoinen

Usko ja elämä - Pääkirjoitukset 13.4.2016 12:00 | Päivämies
Nykyisessä demokraattisessa yhteiskunnassa ovat keskeisessä roolissa luottamushenkilöt, jotka kansalaiset ovat valinneet edustajikseen. Henkilökohtaiseen osallistumiseen perustuva suora demokratia on käytännössä mahdollista vain hyvin pienissä yhteisöissä. Edustukselliset organisaatiot muodostavat demokraattisen yhteiskunnan päätöksenteon perusrakenteen.
Luottamustehtävissä toimivien on tärkeä muistaa, että heidät on valittu hoitamaan yhteisiä asioita. Luottamushenkilön valtuudet tehtävässä toimimiseen ovat peräisin hänen valitsijoiltaan. Siksi hänen tulee kantaa vastuunsa, pyrkiä toimimaan luottamuksen arvoisesti ja pohtia ratkaisuja tehdessään, miten hänen valitsijansa ne kokevat. Luottamuksen syntyminen vaatii aikaa. Sen kivijalka on avoimuus ja rehellisyys.

Yhteisten asioiden hoitaminen demokraattisessa yhteiskunnassa perustuu aina yhteistyöhön. Se edellyttää kykyä tehdä tarvittaessa kompromisseja. Yksittäiset luottamushenkilöt eivät voi ajaa vain omia tavoitteitaan eivätkä pyrkiä edistämään vain valitsijoidensa asioita. Useimmiten luottamushenkilöt toimivat jonkin poliittisen puolueen tai muun ryhmän edustajina. Tällöin he joutuvat huomioimaan taustaryhmänsä linjaukset, jotka saattavat yksittäisissä asioissa olla jopa vastakkaisia heidän omien näkemystensä kanssa. Yhteiseen päätöksentekoon kuuluu toisten näkemysten arvostaminen ja kunnioittaminen sekä yhteisten ratkaisujen etsiminen. 

Profeetta Jeremia opasti pakkosiirtolaisuudessa olleita israelilaisia toimimaan sen kaupungin parhaaksi, johon Herra oli heidät siirtänyt. Hän vakuutti, että sen menestyminen palvelisi heidänkin etujaan. Vanha neuvo on tänäkin päivänä ajankohtainen. Ongelmia ei ratkaista vaatimalla ja toisia arvostelemalla, vaan toimimalla yhdessä asioiden parantamiseksi.

Kristitty haluaa toimia luottamustehtävissä uskonsa mukaisesti. Se luo välillä jännitteitä. Ratkaisujen avoin perustelu uskon pohjalta nöyrällä mielellä synnyttää kuitenkin pitkällä tähtäimellä luottamusta. 

Myös kristillisyytemme työssä tarvitaan vastuunkantajia monenlaisiin luottamustehtäviin. Näitä tehtäviä hoidetaan samojen periaatteiden mukaisesti kuin muitakin luottamustehtäviä, palvellen samalla Jumalaa ja hänen valtakuntaansa. Sen vuoksi näillä tehtävillä on aivan erityinen merkitys. Moni on kokenut Jumalan valtakunnan työn erityisenä siunauksena elämässään.

Julkaistu Päivämiehessä 13.4.2016.

Lisää aiheesta:

Katri Isopahkala ja Heli Säkkinen (toim.)

Siionin Joulu 2018

Siionin Joulu vieraili lampolassa seurailemassa lampaiden elämää. Lehden hartaustekstit kertovat Vapahtajasta, joka toi ihmisille rauhan ja vapauden. Sivuilta löytyy myös hiljaista puhetta joulusta ilman rakasta läheistä. Lisäksi lehti sisältää muun muassa käytännönläheisiä vinkkejä jouluaskareisiin.

7 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka

JAKSANKO LUOTTAA? -ÄÄNIKIRJA

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?  
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.

20 €

Toim. Annika Hintsala ja Jenni Hintsala

Heidän kanssaan kulje, kertomuksia nuorille

Kirja nuorista elämän murrosvaiheessa. Kertomuksissa käsitellään nuoren näkökulmasta uskoa, uskosta nousevia valintoja, omaa minuutta ja suhdetta toisiin ihmisiin. 

17 €

Väinö Havas

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1953. Äänikirja on tehty vuonna 1997 julkaistun uudistetun painoksen pohjalta ja sisältää 43 alkuperäisteokseen kuulunutta kertomusta. Havaksen lämminhenkisissä ja kielellisesti rikkaissa kertomuksissa korostuu kodin, uskonnon ja vapaan isänmaan arvo.

20 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka
 

Jaksanko luottaa? Ajankohtaista 2018

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.  

23 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi