Sunnuntai 22.9.2019
"
Nähdessään spitaaliset miehet Jeesus sanoi heille: "Menkää näyttämään itsenne papeille." Mennessään he puhdistuivat. Luuk. 17:14

Luottamuksen arvoinen

Usko ja elämä - Pääkirjoitukset 13.4.2016 12:00 | Päivämies
Nykyisessä demokraattisessa yhteiskunnassa ovat keskeisessä roolissa luottamushenkilöt, jotka kansalaiset ovat valinneet edustajikseen. Henkilökohtaiseen osallistumiseen perustuva suora demokratia on käytännössä mahdollista vain hyvin pienissä yhteisöissä. Edustukselliset organisaatiot muodostavat demokraattisen yhteiskunnan päätöksenteon perusrakenteen.
Luottamustehtävissä toimivien on tärkeä muistaa, että heidät on valittu hoitamaan yhteisiä asioita. Luottamushenkilön valtuudet tehtävässä toimimiseen ovat peräisin hänen valitsijoiltaan. Siksi hänen tulee kantaa vastuunsa, pyrkiä toimimaan luottamuksen arvoisesti ja pohtia ratkaisuja tehdessään, miten hänen valitsijansa ne kokevat. Luottamuksen syntyminen vaatii aikaa. Sen kivijalka on avoimuus ja rehellisyys.

Yhteisten asioiden hoitaminen demokraattisessa yhteiskunnassa perustuu aina yhteistyöhön. Se edellyttää kykyä tehdä tarvittaessa kompromisseja. Yksittäiset luottamushenkilöt eivät voi ajaa vain omia tavoitteitaan eivätkä pyrkiä edistämään vain valitsijoidensa asioita. Useimmiten luottamushenkilöt toimivat jonkin poliittisen puolueen tai muun ryhmän edustajina. Tällöin he joutuvat huomioimaan taustaryhmänsä linjaukset, jotka saattavat yksittäisissä asioissa olla jopa vastakkaisia heidän omien näkemystensä kanssa. Yhteiseen päätöksentekoon kuuluu toisten näkemysten arvostaminen ja kunnioittaminen sekä yhteisten ratkaisujen etsiminen. 

Profeetta Jeremia opasti pakkosiirtolaisuudessa olleita israelilaisia toimimaan sen kaupungin parhaaksi, johon Herra oli heidät siirtänyt. Hän vakuutti, että sen menestyminen palvelisi heidänkin etujaan. Vanha neuvo on tänäkin päivänä ajankohtainen. Ongelmia ei ratkaista vaatimalla ja toisia arvostelemalla, vaan toimimalla yhdessä asioiden parantamiseksi.

Kristitty haluaa toimia luottamustehtävissä uskonsa mukaisesti. Se luo välillä jännitteitä. Ratkaisujen avoin perustelu uskon pohjalta nöyrällä mielellä synnyttää kuitenkin pitkällä tähtäimellä luottamusta. 

Myös kristillisyytemme työssä tarvitaan vastuunkantajia monenlaisiin luottamustehtäviin. Näitä tehtäviä hoidetaan samojen periaatteiden mukaisesti kuin muitakin luottamustehtäviä, palvellen samalla Jumalaa ja hänen valtakuntaansa. Sen vuoksi näillä tehtävillä on aivan erityinen merkitys. Moni on kokenut Jumalan valtakunnan työn erityisenä siunauksena elämässään.

Julkaistu Päivämiehessä 13.4.2016.

Lisää aiheesta:

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi