Tiistai 16.7.2019
"
- Nämä teidän tulee pitää: Puhukaa totta toisillenne! Jakakaa oikeutta totuuden mukaan, niin että rauha vallitsee keskuudessanne. Sak. 8:16

Veteraaneja kunnioittaen

Usko ja elämä - Pääkirjoitukset 27.4.2016 12:00 | Päivämies
Kansallista veteraanipäivää on maassamme vietetty vuodesta 1987 lähtien Lapin sodan päättymisen vuosipäivänä 27.4. Veteraanipäivä on valtiovallan tunnustus maamme itsenäisyyden puolustajille viime sotien aikana. Vuoden 2016 veteraanipäivän pääjuhla pidetään Oulussa.
Veteraanipäivän viettäminen nykyisessä muodossaan päättyy ensi vuonna, kun juhlan kunniavieraiden rivit harvenevat. Sotiemme veteraaneista oli vuoden 2016 alussa elossa 21 800, joista sotainvalideja 3 100. Nuorimmatkin veteraanit saavuttavat kuluvan vuoden aikana 90 vuoden iän. Veteraanin iltahuudon sanojen mukaisesti voimme todeta: ”Hoivatkaa! Kohta poissa on veljet.” Viimeisen kerran veteraanipäivää vietetään nykyiseen tapaan maamme itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaan liittyen. Kalenterissa veteraanipäivä kuitenkin säilyy tulevaisuudessakin.

Kolmannesta veteraanipäivästä lähtien päivälle on vuosittain nimetty tietty erityisteema, joka tuo esille yhden puolen sotaveteraanien ponnistuksista maamme itsenäisyyden ja vapauden turvaamisessa. Teemoissa on korostettu veteraanien perinnön siirtämisen ja nuorisolle annettavan esimerkin tärkeyttä. Olivathan veteraanit sotiin lähtiessään pääosin nuoria miehiä. He antoivat parhaat vuotensa isänmaan puolesta ja kokivat sitä puolustaessaan monia traumaattisia kokemuksia. Veteraanin iltahuudon sanoin: ”Muistakaa: heille kallis ol’ maa!”

Vuoden 2016 veteraanipäivän teemana on ”Vastavirtaan nousee lohen suku”. Tämä tuttu säe Juhani Siljon runosta kuvaa hyvin sitä, miten vaikeassa tilanteessa veteraanit maamme itsenäisyyttä puolustivat. Olihan vastassa suurvalta, jonka väestö- ja kalustoresurssit olivat monikymmenkertaisia oman maamme armeijaan verrattuna. Se, että Suomi pystyi säilyttämään itsenäisyytensä, rikkoi kaikki todennäköisyyslaskelmat ja ylitti inhimillisen käsityskyvyn rajat. Jälkeenpäin voimme vain todeta, että kyseessä oli suuri Jumalan ihme.

Veteraanisukupolven ihmiset uskoivat Jumalaan sekä luottivat hänen johdatukseensa ja huolenpitoonsa. Sodan kovissa oloissa se oli monille ainoa toivon lähde. Sotavuosina kohosivat Jumalan puoleen lukemattomat rukoukset isänmaamme puolesta. Hän kuuli rukoukset ja johti maamme kohtalon parhain päin. Veteraanin iltahuuto valottaa myös tätä puolta veteraanien kokemuksista. Harvemmin lauletussa neljännessä säkeistössä sanotaan: ”Kaitsija maan sekä taivaan / turvamme, kilpemme on. / Armonsa suuri on aivan, / suuri ja mittaamaton.” Näihin ajatuksiin on jälkipolvien hyvä yhtyä.

Julkaistu Päivämiehessä 27.4.2016.

Lisää aiheesta:

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi