Tiistai 16.7.2019
"
- Nämä teidän tulee pitää: Puhukaa totta toisillenne! Jakakaa oikeutta totuuden mukaan, niin että rauha vallitsee keskuudessanne. Sak. 8:16

Isällä on vaativa ja antoisa tehtävä

Usko ja elämä - Pääkirjoitukset 9.11.2016 07:00 | Päivämies


Oman lapsen syntymä on monelle miehelle yksi elämän tärkeimmistä hetkistä. Isäksi tuleminen muuttaa usein miehen elämää ja ajattelua perustavanlaatuisesti. On otettava vastuuta pienen, avuttoman ihmisen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.
Eri aikoina ja erilaisissa yhteiskunnissa isän harteille kasatut odotukset ja velvoitteet ovat vaihdelleet. Edelleen on tavallista, että juuri isän katsotaan kantavan päävastuuta perheen taloudesta. Samalla isän vastuita on laajennettu kotitöiden ja lasten kasvattamisen puolella.

Työelämän ja kasvatusvastuun paineissa moni isä kokee väsymystä ja riittämättömyyttä, jopa uupumusta. Äitien jaksamisesta on puhuttu viime vuosina paljon. Tämän rinnalle on kaivattu lisää keskustelua isien jaksamisesta. 

Välillä on hyvä kiinnittää huomiota siihen, minkälaisia paineita puoliso, lapset, työyhteisö ja yhteiskunta isälle asettavat. Ovatko kaikki asiat olennaisia hyvän isyyden ja koko perheen hyvinvoinnin kannalta? Isän vaikuttama turvallinen ilmapiiri ja hyvä keskusteluyhteys perheenjäsenten välillä lienevät lopulta tärkeämpiä kuin esimerkiksi perheelle hankittu tavara tai asema.

Ruuhkavuodet ja jatkuva kiire madaltavat ärtymyskynnystä; isän mielessä saattaa olla monta asiaa, jotka pitäisi hoitaa juuri nyt. Kaikki perheen asioiden hoitoon liittyvä ei odota iltaan, vaan ne joutuu hoitamaan työpäivän aikana, jolloin erilaiset virastot ja yritykset ovat auki. On toivottavaa, että työnantajilta löytyy joustoa ja ymmärrystä erilaisia perhetilanteita kohtaan.

Usko on perheessä tärkeä voimavara ja tyytyväisyyden lähde. Luottamus Jumalan johdatukseen ja toivo iankaikkisesta elämästä asettavat asioita oikeisiin mittasuhteisiin. Tutkimusten mukaan perheiden hyvinvoinnin kannalta olennaisia ovat tavalliset yhdessä tekemisen hetket. Arjen jakaminen lasten ja puolison kanssa rikastuttavat niin isän kuin äidin elämää.

Isän osa on vaativa, mutta samalla luonnollinen ja palkitseva. On hienoa nähdä lapsen kasvavan, kehittyvän ja oppivan uutta. Lastaan rakastavalla isällä on halu auttaa lasta elämässä eteenpäin ja olla hänen tukenaan vielä sittenkin, kun lapsi on kasvanut aikuiseksi.

Isällä on tärkeä rooli myös hengellisenä kasvattajana. Martti Luther opasti isiä voimakkaasti siihen, että he pitäisivät perheessään esillä Jumalan sanaa. Tässä tehtävässä auttaa esimerkiksi lokakuun lopussa julkaistu Kodin kuvaraamattu, josta kerrotaan tämän lehden sivulla 8.

Isä voi antaa lapselleen arvokkaan perinnön kertomalla hänelle uskostaan ja erityisesti siitä, mitä usko hänelle itselleen merkitsee. Armollinen ja anteeksiantava isä on epätäydellisyydestään huolimatta vahva turva lapsen tiellä kohti aikuisuutta.

Julkaistu Päivämiehessä 9.11.2016

Kuvituskuva: Jarmo Määttä

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi