Sunnuntai 18.11.2018
"
"Sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit eikä edes Poika, sen tietää vain Isä. Niin kuin kävi Nooan päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun Ihmisen Poika tulee." Matt. 24:36-37

Isällä on vaativa ja antoisa tehtävä

Usko ja elämä - Pääkirjoitukset 9.11.2016 07:00 | Päivämies


Oman lapsen syntymä on monelle miehelle yksi elämän tärkeimmistä hetkistä. Isäksi tuleminen muuttaa usein miehen elämää ja ajattelua perustavanlaatuisesti. On otettava vastuuta pienen, avuttoman ihmisen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.
Eri aikoina ja erilaisissa yhteiskunnissa isän harteille kasatut odotukset ja velvoitteet ovat vaihdelleet. Edelleen on tavallista, että juuri isän katsotaan kantavan päävastuuta perheen taloudesta. Samalla isän vastuita on laajennettu kotitöiden ja lasten kasvattamisen puolella.

Työelämän ja kasvatusvastuun paineissa moni isä kokee väsymystä ja riittämättömyyttä, jopa uupumusta. Äitien jaksamisesta on puhuttu viime vuosina paljon. Tämän rinnalle on kaivattu lisää keskustelua isien jaksamisesta. 

Välillä on hyvä kiinnittää huomiota siihen, minkälaisia paineita puoliso, lapset, työyhteisö ja yhteiskunta isälle asettavat. Ovatko kaikki asiat olennaisia hyvän isyyden ja koko perheen hyvinvoinnin kannalta? Isän vaikuttama turvallinen ilmapiiri ja hyvä keskusteluyhteys perheenjäsenten välillä lienevät lopulta tärkeämpiä kuin esimerkiksi perheelle hankittu tavara tai asema.

Ruuhkavuodet ja jatkuva kiire madaltavat ärtymyskynnystä; isän mielessä saattaa olla monta asiaa, jotka pitäisi hoitaa juuri nyt. Kaikki perheen asioiden hoitoon liittyvä ei odota iltaan, vaan ne joutuu hoitamaan työpäivän aikana, jolloin erilaiset virastot ja yritykset ovat auki. On toivottavaa, että työnantajilta löytyy joustoa ja ymmärrystä erilaisia perhetilanteita kohtaan.

Usko on perheessä tärkeä voimavara ja tyytyväisyyden lähde. Luottamus Jumalan johdatukseen ja toivo iankaikkisesta elämästä asettavat asioita oikeisiin mittasuhteisiin. Tutkimusten mukaan perheiden hyvinvoinnin kannalta olennaisia ovat tavalliset yhdessä tekemisen hetket. Arjen jakaminen lasten ja puolison kanssa rikastuttavat niin isän kuin äidin elämää.

Isän osa on vaativa, mutta samalla luonnollinen ja palkitseva. On hienoa nähdä lapsen kasvavan, kehittyvän ja oppivan uutta. Lastaan rakastavalla isällä on halu auttaa lasta elämässä eteenpäin ja olla hänen tukenaan vielä sittenkin, kun lapsi on kasvanut aikuiseksi.

Isällä on tärkeä rooli myös hengellisenä kasvattajana. Martti Luther opasti isiä voimakkaasti siihen, että he pitäisivät perheessään esillä Jumalan sanaa. Tässä tehtävässä auttaa esimerkiksi lokakuun lopussa julkaistu Kodin kuvaraamattu, josta kerrotaan tämän lehden sivulla 8.

Isä voi antaa lapselleen arvokkaan perinnön kertomalla hänelle uskostaan ja erityisesti siitä, mitä usko hänelle itselleen merkitsee. Armollinen ja anteeksiantava isä on epätäydellisyydestään huolimatta vahva turva lapsen tiellä kohti aikuisuutta.

Julkaistu Päivämiehessä 9.11.2016

Kuvituskuva: Jarmo Määttä

Väinö Havas

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1953. Äänikirja on tehty vuonna 1997 julkaistun uudistetun painoksen pohjalta ja sisältää 43 alkuperäisteokseen kuulunutta kertomusta. Havaksen lämminhenkisissä ja kielellisesti rikkaissa kertomuksissa korostuu kodin, uskonnon ja vapaan isänmaan arvo.

20 €

Toim. Annika Hintsala ja Jenni Hintsala

Heidän kanssaan kulje, kertomuksia nuorille

Kirja nuorista elämän murrosvaiheessa. Kertomuksissa käsitellään nuoren näkökulmasta uskoa, uskosta nousevia valintoja, omaa minuutta ja suhdetta toisiin ihmisiin. 

17 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka

JAKSANKO LUOTTAA? -ÄÄNIKIRJA

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?  
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.

20 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka
 

Jaksanko luottaa? Ajankohtaista 2018

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.  

23 €

Katri Isopahkala ja Heli Säkkinen (toim.)

Siionin Joulu 2018

Siionin Joulu vieraili lampolassa seurailemassa lampaiden elämää. Lehden hartaustekstit kertovat Vapahtajasta, joka toi ihmisille rauhan ja vapauden. Sivuilta löytyy myös hiljaista puhetta joulusta ilman rakasta läheistä. Lisäksi lehti sisältää muun muassa käytännönläheisiä vinkkejä jouluaskareisiin.

7 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi