Torstai 15.11.2018
"
Minä tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä. Job 19:25

Kodeissa kannattaa keskustella rippikoulusta

Usko ja elämä - Pääkirjoitukset 11.1.2017 08:00 | Päivämies


SRK:n järjestämät evankelisluterilaisen kirkon rippikoulut ovat käynnistyneet tämän vuoden osalta. Leirikeskuksissa ja opistoilla kokoonnutaan rippikoulun talvijaksoille tammi-huhtikuun aikana.
On ilahduttavaa, että rippikoululeireille on paljon tulijoita. SRK:n järjestämien rippikoulujen kävijämäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Tänä vuonna kaikkiaan 48 rippikoululeirillä opiskelee noin 2 400 rippikoululaista. Jokainen nuori, taustoistaan ja lähtökohdistaan riippumatta, on sydämellisesti tervetullut rippikouluun.

Rippikoulu on osa kasteopetusta eli kristillistä kasvatusta, jonka päävastuu on vanhemmilla. Se perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn, jossa Vapahtaja kehottaa kastamaan kolmiyhteisen Jumalan nimeen ja opettamaan noudattamaan kaikkea, mitä hän on käskenyt omiensa noudattaa (Matt. 28:19–20). Kirkkomme rippikoulusuunnitelman mukaan rippikoulun yleistavoitteena on, että nuori vahvistuu uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan.

Rippikouluaika ja yleensäkin nuoruus ovat tavallisesti aikaa, jolloin ihminen kyselee elämän suuria kysymyksiä. Silloin usko omakohtaistuu. Kirkkomme vuoden 1948 Kristinoppi toteaa: ”Ihmisen elämässä on aikoja, joina Jumala erityisesti vetää häntä puolensa. Sellaista aikaa sanotaan etsikkoajaksi. Useimmiten Jumala kutsuu meitä jo nuoruudessa.” (KO 68.)

Rippikoulun aikana Jumala erityisesti lähestyy ja puhuttelee nuorta. Rippikoululeireillä pidetään esillä Jumalan sanaa. Sen välityksellä Jumala kutsuu luokseen. Rippikoulussa moni on saanut parannuksen armon, ja esillä pidetty evankeliumin sanoma on vahvistanut ja lohduttanut lapsuudenuskossa varjeltuneitakin.

On toivottavaa, että kodeissa käytäisiin keskustelua siitä, mikä on rippikoulun tarkoitus. Tätä on pyritty avaamaan syksyllä pidetyissä alueellisissa rippikoulun kodinilloissa. Kotona käytävissä keskusteluissa on hyvä jutella myös kännyköiden ja sosiaalisen median kautta tapahtuvasta ryhmäytymisestä, jossa leirien henkilökunta ei yleensä ole mukana. Sosiaalisessa me­diassa tapahtuva viestintä ei ole aina ongelmatonta: saattaa ilmetä myös asiatonta sisältöä ja joskus jopa kiusaamista.

Olisi tärkeää, että rippikoulusta – ainutkertaisesta tapahtumasta – jäisi jokaiselle osallistujalle hyvä ja uskoa vahvistava kokemus. Jokainen rippikoululainen ja henkilökunnan jäsen voi vaikuttaa leirin ilmapiiriin. Jokainen voi myös rukoilla Jumalan siunausta ja varjelusta tuleville rippikoululeireille.

Julkaistu Päivämiehessä 11.1.2017.

Kuvituskuva: Matias Haaraniemi

Katri Isopahkala ja Heli Säkkinen (toim.)

Siionin Joulu 2018

Siionin Joulu vieraili lampolassa seurailemassa lampaiden elämää. Lehden hartaustekstit kertovat Vapahtajasta, joka toi ihmisille rauhan ja vapauden. Sivuilta löytyy myös hiljaista puhetta joulusta ilman rakasta läheistä. Lisäksi lehti sisältää muun muassa käytännönläheisiä vinkkejä jouluaskareisiin.

7 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka
 

Jaksanko luottaa? Ajankohtaista 2018

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.  

23 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka

JAKSANKO LUOTTAA? -ÄÄNIKIRJA

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?  
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.

20 €

Toim. Annika Hintsala ja Jenni Hintsala

Heidän kanssaan kulje, kertomuksia nuorille

Kirja nuorista elämän murrosvaiheessa. Kertomuksissa käsitellään nuoren näkökulmasta uskoa, uskosta nousevia valintoja, omaa minuutta ja suhdetta toisiin ihmisiin. 

17 €

Väinö Havas

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1953. Äänikirja on tehty vuonna 1997 julkaistun uudistetun painoksen pohjalta ja sisältää 43 alkuperäisteokseen kuulunutta kertomusta. Havaksen lämminhenkisissä ja kielellisesti rikkaissa kertomuksissa korostuu kodin, uskonnon ja vapaan isänmaan arvo.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi