Maanantai 19.8.2019
"
Herra, anna minulle ymmärrystä, tee sanasi mukaan! Ps. 119:169

Päätöksentekoon liittyy arvovalintoja

Usko ja elämä - Pääkirjoitukset 14.5.2014 00:00 | Päivämies
Tulevan sunnuntain kirkollisena aiheena on ”Taivaan kansalaisena maailmassa”. Aihe pysäyttää miettimään omia arvoja sekä paikkaa ja tilaa tässä maailmassa ja yhteiskunnassa.
Monikulttuurisessa maailmassamme kansainvälinen vuorovaikutus ja tiedonvälitys yhdistävät lähtökohdiltaan hyvinkin erilaisia ihmisiä. Jokainen ihminen on yksilö ja elää sidoksissa ympäröivään maailmaan ja yhteiskuntaan. Kaikilla on oikeus rakentaa yhteiskuntaa omalla elämällään ja osallistumalla myös yhteisten asioiden hoitoon. Jumalan sana neuvoo rakentamaan oman asuinpaikkakuntansa menestystä. Sen vuoksi on hyvä, että löytyy ihmisiä, jotka osallistuvat sekä yhteiskunnalliseen että kirkolliseen päätöksentekoon.

Ihmisten ajattelu ja elämäntapa ovat enenevässä määrin irtautumassa Raamatun opetuksesta. Yhä useammin Raamattua tulkitaan ihmisten tarpeista käsin ja ihmismielipide painaa enemmän kuin Jumalan sana. Maallistumisen keskellä ei ole aina helppoa puhua ja pitää esillä perinteistä raamattunäkemystä. 

Yhteisten asioiden hoitamiseen ja päätöksentekoon liittyy paljon arvovalintoja. Raamatun kestäville arvoille rakentunut elämä tuo siunauksen sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Elävä usko synnyttää sydämessä rauhan ja ilon. Sen vuoksi on tärkeää pitää rohkeasti esillä siitä nousevia arvoja. Kun vastuunkantajan elämä rakentuu Raamatun varaan, hän viestii toiminnallaan kristillisistä elämänarvoista ja raamatullisesta ihmiskäsityksestä.

Yhteisten asioiden hoitamisessa tarvitaan myös uskontojen välistä vuoropuhelua. Se on välttämätöntä yhteiskunnassa, jossa eri uskontokuntien kannattajat elävät rinnakkain. Kristittyinä meidän on varottava pitämästä muiden uskontojen edustajia vihollisina ja tahallisesti loukkaamasta heidän pyhinä pitämiään asioita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että meidän tulisi tinkiä omista opinkäsityksistämme. Vuoropuhelussa on tärkeää, että molemmat osapuolet tuovat omat näkemyksensä ja niiden perustelut avoimesti esille, mutta ovat samalla valmiit kuuntelemaan toista osapuolta. 

Ihmisen tärkein asia on Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen. Tulevan sunnuntain evankeliumissa Jeesus sanoo seuraajistaan: ”Minun kirkkauteni on tullut julki heissä” (Joh. 17:10). Näin jokainen Jumalan lapsi toimii Jumalan lähettiläänä, valona ja suolana tässä maailmassa, niin työssä ja koulussa kuin kotona ja vapaa-aikana. Erilaisissa tilanteissa Jumalan lapsi saattaa kohdata ihmisiä, jotka haluavat keskustella uskon perusteista. Vielä on lähetystyön aika.

Julkaistu Päivämiehessä 14.5.2014.

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi