Lauantai 17.11.2018
"
"He eivät enää voi kuolla, sillä he ovat enkelien kaltaisia. He ovat Jumalan lapsia, ylösnousemuksesta osallisia." Luuk. 20:36

Päätöksentekoon liittyy arvovalintoja

Usko ja elämä - Pääkirjoitukset 14.5.2014 00:00 | Päivämies
Tulevan sunnuntain kirkollisena aiheena on ”Taivaan kansalaisena maailmassa”. Aihe pysäyttää miettimään omia arvoja sekä paikkaa ja tilaa tässä maailmassa ja yhteiskunnassa.
Monikulttuurisessa maailmassamme kansainvälinen vuorovaikutus ja tiedonvälitys yhdistävät lähtökohdiltaan hyvinkin erilaisia ihmisiä. Jokainen ihminen on yksilö ja elää sidoksissa ympäröivään maailmaan ja yhteiskuntaan. Kaikilla on oikeus rakentaa yhteiskuntaa omalla elämällään ja osallistumalla myös yhteisten asioiden hoitoon. Jumalan sana neuvoo rakentamaan oman asuinpaikkakuntansa menestystä. Sen vuoksi on hyvä, että löytyy ihmisiä, jotka osallistuvat sekä yhteiskunnalliseen että kirkolliseen päätöksentekoon.

Ihmisten ajattelu ja elämäntapa ovat enenevässä määrin irtautumassa Raamatun opetuksesta. Yhä useammin Raamattua tulkitaan ihmisten tarpeista käsin ja ihmismielipide painaa enemmän kuin Jumalan sana. Maallistumisen keskellä ei ole aina helppoa puhua ja pitää esillä perinteistä raamattunäkemystä. 

Yhteisten asioiden hoitamiseen ja päätöksentekoon liittyy paljon arvovalintoja. Raamatun kestäville arvoille rakentunut elämä tuo siunauksen sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Elävä usko synnyttää sydämessä rauhan ja ilon. Sen vuoksi on tärkeää pitää rohkeasti esillä siitä nousevia arvoja. Kun vastuunkantajan elämä rakentuu Raamatun varaan, hän viestii toiminnallaan kristillisistä elämänarvoista ja raamatullisesta ihmiskäsityksestä.

Yhteisten asioiden hoitamisessa tarvitaan myös uskontojen välistä vuoropuhelua. Se on välttämätöntä yhteiskunnassa, jossa eri uskontokuntien kannattajat elävät rinnakkain. Kristittyinä meidän on varottava pitämästä muiden uskontojen edustajia vihollisina ja tahallisesti loukkaamasta heidän pyhinä pitämiään asioita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että meidän tulisi tinkiä omista opinkäsityksistämme. Vuoropuhelussa on tärkeää, että molemmat osapuolet tuovat omat näkemyksensä ja niiden perustelut avoimesti esille, mutta ovat samalla valmiit kuuntelemaan toista osapuolta. 

Ihmisen tärkein asia on Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen. Tulevan sunnuntain evankeliumissa Jeesus sanoo seuraajistaan: ”Minun kirkkauteni on tullut julki heissä” (Joh. 17:10). Näin jokainen Jumalan lapsi toimii Jumalan lähettiläänä, valona ja suolana tässä maailmassa, niin työssä ja koulussa kuin kotona ja vapaa-aikana. Erilaisissa tilanteissa Jumalan lapsi saattaa kohdata ihmisiä, jotka haluavat keskustella uskon perusteista. Vielä on lähetystyön aika.

Julkaistu Päivämiehessä 14.5.2014.

Väinö Havas

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1953. Äänikirja on tehty vuonna 1997 julkaistun uudistetun painoksen pohjalta ja sisältää 43 alkuperäisteokseen kuulunutta kertomusta. Havaksen lämminhenkisissä ja kielellisesti rikkaissa kertomuksissa korostuu kodin, uskonnon ja vapaan isänmaan arvo.

20 €

Toim. Annika Hintsala ja Jenni Hintsala

Heidän kanssaan kulje, kertomuksia nuorille

Kirja nuorista elämän murrosvaiheessa. Kertomuksissa käsitellään nuoren näkökulmasta uskoa, uskosta nousevia valintoja, omaa minuutta ja suhdetta toisiin ihmisiin. 

17 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka
 

Jaksanko luottaa? Ajankohtaista 2018

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.  

23 €

Katri Isopahkala ja Heli Säkkinen (toim.)

Siionin Joulu 2018

Siionin Joulu vieraili lampolassa seurailemassa lampaiden elämää. Lehden hartaustekstit kertovat Vapahtajasta, joka toi ihmisille rauhan ja vapauden. Sivuilta löytyy myös hiljaista puhetta joulusta ilman rakasta läheistä. Lisäksi lehti sisältää muun muassa käytännönläheisiä vinkkejä jouluaskareisiin.

7 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka

JAKSANKO LUOTTAA? -ÄÄNIKIRJA

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?  
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi