Tiistai 12.11.2019
"
"Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset!" sanoo Herra. "Minä otan teidät jälleen omikseni." Jer. 3:14

Lähimmäisen kohtaaminen kertoo arvostamisesta

Usko ja elämä - Pääkirjoitukset 11.6.2014 00:00 | Päivämies
Eräs eri puolilla maapalloa asunut ja työskennellyt asiantuntija totesi, että eri kulttuureissa asuvia ihmisiä, niin rikkaita ja köyhiä kuin oppineita ja oppimattomia, yhdistää tarve tulla aidosti kohdatuksi. Se on eräs ihmisen perustarpeista.
Ystävien ja läheisten, onnellisten ja menestyvien ihmisten kohtaaminen on meille yleensä luontaista ja helppoa. Saatamme kokea kohtaamisen miellyttäväksi, koska koemme saavamme kohtaamisesta usein myös itse jotain.

Sen sijaan elämässään suuriin vaikeuksiin joutunutta ihmistä on monesti vaikeampi kohdata. Kyse ei ole useinkaan siitä, ettemmekö haluaisi kohdata häntä. Emme vain tiedä, miten kohtaamisen tulisi tapahtua tai mitä meidän tulisi sanoa ja välttelemme sen vuoksi vaikeuksiin joutunutta. Aidossa kohtaamisessa ei kuitenkaan aina tarvita sanoja, syvällisiä kysymyksiä tai paneutumista vaikeisiin asioihin. Usein riittää yksinkertainen, aidosti arvostava hetki toisen ihmisen lähellä.

Hyvä ja aito kohtaaminen on pyyteetöntä. Sen keskiössä on ihminen, ei hänen sosiaalinen asemansa, ulkonäkönsä tai edes hänen käytöksensä. Kohtaaminen vaatii joskus myös vaivannäköä ja uhrautumista ilman vastapalveluodotuksia.

Kohtaamiseen tuo oman haasteensa se, että kohtaamista kaipaava saattaa joskus käyttäytyä torjuvasti. Vaikeuksien keskellä yksin jäänyt, väsynyt ja masentunut ihminen saattaa muuttua epäsosiaaliseksi ja syrjäytyä. Kehon kieli voi viestiä halusta olla yksin, vaikka sisin kaipaisi lähelle arvostavaa ja ymmärtävää ihmistä. Jos tällainen ihminen ei saa apua syrjäytymiseensä, kohtaamiseen tarvitaan ääritilanteessa ammatillisesti asiaa hoitava viranomainen.

Yhteisö voi olla parhaimmillaan hoitava, kun yksilö tarpeineen ja vaikeuksineen tulee siinä huomioiduksi. On myös mahdollista, että tiiviissäkin yhteisössä talouden, terveyden, avioliiton, perheen tai työttömyyden vakavaan kriisiin ajautunut ihminen jää yksin. Vaikeuksissa olevan ihmisen hätä saatetaan tiedostaa ja siitä ehkä myös puhutaan, mutta kenelläkään ei ole rohkeutta kohdata häntä.

Kesän suurissa seuroissa tapaamme lukuisia tuttavia, läheisiä ja ystäviä. Parhaimmillaan siellä toteutuu myös aitoja, todellisia kohtaamisia. On hyvin arvokasta, jos joku yksinäinen, vaikeuksia kohdannut lähimmäisemme saa seurojen keskellä kokea tulleensa aidosti kohdatuksi.

Jos tiedämme jonkun lähimmäisen kärsivän yksinäisyydestä, on meidän hyvä lähestyä häntä Kristuksen mielellä. Jeesus antoi omalla toiminnallaan useita esimerkkejä kohtaamisesta. Eräs niistä on väärän elämäntapansa vuoksi syrjäytyneen syntisen naisen kohtaaminen Sykarin kaivolla (Joh. 4). Vaikka Jeesus tiesi naisen elämästä kaiken, hänen keskusteluavauksensa oli arvostava ja rohkaiseva. Hän asettui naisen kanssa samalle tasolle.

Opettava kohtaaminen tapahtui myös Golgatalla. Jeesus vastasi rikollisen ahdistuneeseen hätähuutoon lupaamalla tälle ehdoitta arvokkaimman lahjan, minkä epäonnistunut voi saada: ”Jo tänään olet minun kanssani paratiisissa” (Luuk. 23:43).


Teksti on julkaistu Päivämiehessä 11.6.2014.

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi